Những con vật tiên phong bay vào vũ trụ

Hiệp Khách Quậy Laika, một con chó lai, là sinh vật sống đầu tiên bay vào quỹ đạo. Nó bay cùng sứ mệnh Sputnik 2 của Liên Xô vào tháng 11 năm 1957. Xin mời đọc tiếp.

Laika, một con chó lai, là sinh vật sống đầu tiên bay vào quỹ đạo. Nó bay cùng sứ mệnh Sputnik 2 của Liên Xô vào tháng 11 năm 1957.

Một con khỉ rhesus tên là Sam sau chuyến bay của nó hôm 4 tháng 12, 1959, chuyến bay thử nghiệm hệ thống phóng-thoát của phi thuyền vũ trụ Mercury của NASA.

Con khỉ rhesus Miss Sam được đưa vào ngăn chứa cho một chuyến bay vào tháng 1 năm 1960 thử nghiệm hệ thống phóng-thoát của thiết bị Mercury của NASA.

Con tinh tinh Ham sau chuyến bay bán quỹ đạo thành công của nó hôm 31 tháng 1, 1961.

Ham được dẫn xuống từ thiết bị thử nghiệm.

Con tinh tinh Enos sẵn sàng cho chuyến bay quỹ đạo ngày 29 tháng 11, 1961.

Các viên chức Iran công bố hôm 28 tháng 1, 2013 rằng họ đã đưa thành công một con khỉ sống vào vũ trụ.

Nguồn: Space.com

Mời đọc thêm