Seminar: Lepton flavor violation in tau decay and CP violation

Hiệp Khách Quậy SEMINAR TRUNG TÂM VẬT LÝ LÝ THUYẾT Seminar of Center for Theoretical Physics Tiêu đề/Title: Lepton flavor violation in tau decay and CP violation Xin mời đọc tiếp.

SEMINAR TRUNG TÂM VẬT LÝ LÝ THUYẾT
Seminar of Center for Theoretical Physics


Tiêu đề/Title:

Lepton flavor violation in tau decay and CP violation


Người trình bày/Speaker:

TS. Đỗ Thị Hương
(Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý)


Thời gian/Time:
10:00, Thứ Ba, 18-01-2011


Địa điểm/Venue:

Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.


Kính mời tất cả mọi người quan tâm đến dự!
All interested are welcome to attend!

merger-400

Mời đọc thêm