Trung Quốc sẽ đưa phụ nữ lên vũ trụ

Hiệp Khách Quậy Các viên chức thuộc Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cho biết hôm 12/3 rằng họ đã hoàn tất việc lựa chọn phi hành đoàn cho đội du hành vũ trụ tiếp theo của họ - gọi là taikonaut – và lần này trong đội sẽ có một số phụ nữ. Xin mời đọc tiếp.

Các viên chức thuộc Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc cho biết hôm 12/3 rằng họ đã hoàn tất việc lựa chọn phi hành đoàn cho đội du hành vũ trụ tiếp theo của họ - gọi là taikonaut – và lần này trong đội sẽ có một số phụ nữ.

Sứ mệnh vũ trụ lớn tiếp theo của Trung Quốc sẽ là sứ mệnh neo đậu có người lái đầu tiên lên trạm vũ trụ Thiên Cung 1. Trạm này đã được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 9 năm 2011, và đã neo đậu thành công với phi thuyền vũ trụ không người lái Thần Châu 8, phi thuyền đã trở về trái đất hồi tháng 11 năm ngoái.

 Tên lửa Trường Chinh đang phóng phi thuyền Thần Châu 5

Tên lửa Trường Chinh đang phóng phi thuyền Thần Châu 5. Ảnh: Wikimedia

Vì thế, bước tiếp theo trong kế hoạch của Trung Quốc là cho Thần Châu 9 thực hiện neo đậu có người lái với trạm vũ trụ. Ba taikonaut sẽ ở trên tàu, và phi hành đoàn có thể có phụ nữ - lần đầu tiên Trung Quốc sẽ đưa phụ nữ lên vũ trụ.

Sứ mệnh này đang diễn ra tốt đẹp. Phi thuyền vũ trụ Thần Châu 9 và tên lửa Trường Chinh 2F của nó đã hoàn tất. Và nếu mọi thứ diễn ra như kế hoạch, thì chúng sẽ rời bệ phóng và thực hiện neo đậu có người lái vào thời gian đâu đó từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2012.

Thành phần cuối cùng của phi hành đoàn Thần Châu 9 cho đến nay vẫn chưa được công bố, nên có khả năng sẽ vài năm nữa thì rốt cuộc phụ nữ Trung Quốc mới có cơ hội bay lên vũ trụ.

Lucky_Rua – thuvienvatly.com
Nguồn: Tân Hoa Xã

Mời đọc thêm