Hệ mặt trời - Phần 5

Hiệp Khách Quậy Còn có nhiều vật thể khác đang quay xung quanh Mặt trời nữa. Pluto thường nằm phía ngoài Hải Vương tinh. Pluto là một hành tinh lùn. Hành tinh lùn có dạng cầu giống như những hành tinh đá. Nhưng nó nhỏ hơn và có lực hấp dẫn yếu hơn. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra năm hành tinh lùn trong hệ mặt trời... Xin mời đọc tiếp.

Pluto

Pluto còn nhỏ hơn cả Mặt trăng của Trái đất. Tại sao Pluto bị gọi là hành tinh lùn?

CHƯƠNG 5
NHỮNG LÁNG GIỀNG NHỎ BÉ

Còn có nhiều vật thể khác đang quay xung quanh Mặt trời nữa. Pluto thường nằm phía ngoài Hải Vương tinh. Pluto là một hành tinh lùn. Hành tinh lùn có dạng cầu giống như những hành tinh đá. Nhưng nó nhỏ hơn và có lực hấp dẫn yếu hơn. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra năm hành tinh lùn trong hệ mặt trời của chúng ta. Có lẽ còn có nhiều hành tinh lùn khác nữa.

Hàng triệu tiểu hành tinh đá cũng quay xung quanh Mặt trời. Tiểu hành tinh thì nhỏ hơn và gồ ghề hơn các hành tinh lùn. Đa phần trong số chúng được tìm thấy giữa Hỏa tinh và Mộc tinh. Phần này của hệ mặt trời được gọi là vành đai tiểu hành tinh.

Vành đai tiểu hành tinh 

Sao chổi cũng nhỏ như các tiểu hành tinh. Nhưng chúng có cấu tạo chủ yếu là băng, bụi và chất khí. Thỉnh thoảng, một sao chổi chuyển động đến gần Mặt trời. Nhiệt của Mặt trời làm tan chảy một phần băng trên sao chổi. Một sao chổi đang tan chảy giải phóng chất khí như hơi nước vậy. Mặt trời làm thắp sáng những chất khí đó. Ngôi sao chổi trông tựa như có một cái đuôi sáng vậy.

Sao chổi McNaught

HỆ MẶT TRỜI
Laura Hamilton Waxman
Trần Nghiêm dịch

Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm