Ảnh: Tinh vân Tám Vụ nổ NGC 3132

Hiệp Khách Quậy Chính ngôi sao mờ, chứ không phải sao sáng, nằm gần tâm của thiên hà NGC 3132 đã tạo ra tinh vân hành tinh kì lạ những tuyệt đẹp này. Tên gọi là Tinh vân Tám Vụ nổ và Tinh vân Nhẫn phương, Xin mời đọc tiếp.

Tinh vân 3132

Chính ngôi sao mờ, chứ không phải sao sáng, nằm gần tâm của thiên hà NGC 3132 đã tạo ra tinh vân hành tinh kì lạ những tuyệt đẹp này. Tên gọi là Tinh vân Tám Vụ nổ và Tinh vân Nhẫn phương, đám khí phát sáng có nguồn gốc từ những lớp ngoài của một ngôi sao giống như Mặt trời của chúng ta. Trong bức ảnh màu tiêu biểu này, hồ sáng màu xanh nóng vây xung quanh hệ đôi này bị năng lượng hóa bởi bề mặt nóng của ngôi sao mờ nhạt đó. Mặc dù ảnh chụp muốn thể hiện những sự đối xứng khác thường, nhưng chính sự bất đối xứng đã giúp tinh vân hành tinh này trông thật hấp dẫn. Hình dạng khác thường của lớp vỏ nguội hơn xung quanh lẫn cấu trúc và sự sắp đặt của những viền bụi kéo sợi qua NGC 3132 đều chưa được hiểu rõ.

Ảnh: NASA, ESA

Mời đọc thêm