Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Nghiêm

👤 Tác giả Trần Nghiêm tải lên 606 tài liệu

Tải miễn phí 606 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Nghiêm.

Tạp chí Physics Today tháng 7/2021

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 22/07/2021

Tạp chí Physics For You tháng 7/2021

• 730 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/07/2021

[Ebook] Tìm hiểu nhanh về Vật chất

• 1,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 02/03/2020

Tạp chí Mathematics Times tháng 1/2020

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 14/01/2020

[ebook] Vật Lí Học và Chiến Tranh - Từ mũi tên đến bom nguyên tử

• 579 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 10/01/2020

[ebook] Bảng tuần hoàn hóa học cấp tốc

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Toán - hóa -sinh - y học

• Ngày tải lên: 22/12/2019

Tạp chí Physics For You tháng 12/2019

• 873 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 29/11/2019

Tạp chí Physics Times tháng 10/2019

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 05/11/2019

Problem Solving in Quantum Mechanics

• 777 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 04/11/2019

Quantum Mechanics: Its Early Development and the Road to Entanglement and Beyond

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 03/11/2019

Tạp chí Physics For You tháng 11/2019

• 787 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 30/10/2019

Tạp chí Physics For You tháng 10/2019

• 766 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 12/10/2019

Tạp chí Mathematics Times tháng 7/2019

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 10/08/2019

Tạp chí Physics Times tháng 7/2019

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 10/08/2019

Tạp chí Physics Times tháng 03/2019

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 01/07/2019

Tạp chí Physics Times tháng 02/2019

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 01/07/2019

Tạp chí Physics Times tháng 01/2019

• 751 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 01/07/2019

Tạp chí Physics For You tháng 02/2019

• 749 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 01/07/2019

Tạp chí Physics For You tháng 01/2019

• 764 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 01/07/2019

[ebook] Thiên Văn Vật Lí Cho Người Bận Rộn

• 682 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 18/05/2019

Fusion: The Energy of the Universe

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 30/11/2018

Tạp chí Physics For You tháng 10/2018

• 863 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/10/2018

Tạp chí Physics For You tháng 9/2018

• 862 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 30/08/2018

Tạp chí Physics Times tháng 8/2018

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 11/08/2018

Tạp chí Physics For You - 08/2018

• 879 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/08/2018

Tạp chí Physics For You tháng 7/2018

• 1,055 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/07/2018

Tạp chí Physics For You - 06/2018

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 18/06/2018

Tạp chí Physics Times tháng 5/2018

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/05/2018

Tạp chí Physics Times tháng 4/2018

• 775 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/05/2018

Tạp chí Physics For You - 04/2018

• 776 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/05/2018

Tạp chí Physics For You - 05/2018

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/05/2018

Tạp chí Physics For You tháng 3/2018

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 12/03/2018

Tạp chí Physics For You tháng 2/2018

• 764 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 12/03/2018

Tạp chí Physics Today tháng 02/2018

• 786 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 12/03/2018

Tạp chí Physics Today tháng 1/2018

• 732 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 12/03/2018

Tạp chí Physics For You - tháng 01/2018

• 841 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2018

Tạp chí Physics Today tháng 9/2017

• 714 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/12/2017

Tạp chí Physics Today tháng 10/2017

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/12/2017

Tạp chí Physics Today tháng 11/2017

• 747 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/12/2017

Tạp chí Physics Today tháng 12/2017

• 711 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/12/2017

Tạp chí Physics For You - tháng 12/2017

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/12/2017

Tạp chí Physics For You - Tháng 9/2017

• 845 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 25/08/2017

Tạp chí Physics Today tháng 8/2017

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 12/08/2017

Tạp chí Physics Today tháng 07/2017

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 03/08/2017

Tạp chí Physics For You - Tháng 8/2017

• 837 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 03/08/2017

Tạp chí Physics For You - Tháng 7/2017

• 786 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Tạp chí Physics Today tháng 06/2017

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 10/06/2017

Tạp chí Spectrum Physics tháng 4/2017

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 31/05/2017

Tạp chí Physics For You - Tháng 6/2017

• 880 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 26/05/2017

Tạp chí Physics Today tháng 05/2017

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 12/05/2017

Tạp chí Physics Today tháng 04/2017

• 725 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 26/04/2017

Tạp chí Spectrum Physics tháng 3/2017

• 753 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/04/2017

Tạp chí Spectrum Physics tháng 2/2017

• 751 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/04/2017

Tạp chí Physics Today tháng 03/2017

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 25/03/2017

Tạp chí Physics For You - Tháng 3/2017

• 801 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 05/03/2017

Tạp chí Physics Today tháng 02/2017

• 741 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 23/02/2017

[Ebook] 7 Bài Học Vật Lí Ngắn - Carlo Rovelli

• 1,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 10/03/2019

Tạp chí Physics For You tháng 2/2017

• 822 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 27/01/2017

Tạp chí Physics Today tháng 01/2017

• 834 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 25/01/2017

Tạp chí Physics For You tháng 1/2017

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 27/12/2016

Tạp chí Spectrum Physics tháng 12/2016

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 16/12/2016

Tạp chí Physics Today tháng 12/2016

• 842 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 07/12/2016

Tạp chí Mathematics Today tháng 12/2016

• 775 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 27/11/2016

Tạp chí Physics For You tháng 12/2016

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 27/11/2016

Tạp chí Spectrum Physics tháng 11/2016

• 804 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 13/11/2016

Tạp chí Physics Today tháng 11/2016

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 08/11/2016

Tạp chí Physics For You tháng 11/2016

• 940 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 29/10/2016

Tạp chí Physics Today tháng 6/2016

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/10/2016

Tạp chí Physics Today tháng 10/2016

• 776 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/10/2016

Tạp chí Physics Today tháng 7/2016

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 18/10/2016

Tạp chí Physics Today tháng 9/2016

• 837 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 30/09/2016

Tạp chí Physics Today tháng 8/2016

• 778 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 30/09/2016

Tạp chí Physics For You tháng 10/2016

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 30/09/2016

Tạp chí Physics For You tháng 7/2016

• 946 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 27/06/2016

Tạp chí Physics For You, tháng 6/2016

• 1,053 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 30/05/2016

Tạp chí Physics For You, tháng 5/2016

• 1,018 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 29/04/2016

Tạp chí Physics For You, tháng 3/2016

• 585 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 13/03/2016

Tạp chí Physics For You, tháng 2/2016

• 1,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 25/02/2016

Tạp chí Physics For You, tháng 1/2016

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 20/01/2016

Tạp chí Physics For You, tháng 11/2015

• 1,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 06/12/2015

Diode phát quang và giải Nobel vật lí năm 2014

• 545 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Hành trình tìm kiếm hằng số hấp dẫn G

• 549 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 22/10/2014

Tạp chí Physics For You, số tháng 3/2014

• 1,630 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 22/03/2014

Sony Reader - Phần mềm đọc file .EPUB, phiên bản dành cho PC

• 4,015 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm đọc E-book

• Ngày tải lên: 20/01/2014

Nhà máy nhiệt điện mặt trời hoạt động như thế nào?

• 516 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 08/01/2014

Nan đề Tarzan: Bài toán nhập môn vật lí

• 513 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 14/10/2013

Bóng lá và tỉ trọng của Mặt trời

• 1,020 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 11/10/2013

[Ebook] Những con số làm nên vũ trụ - James D. Stein (Trần Nghiêm dịch)

• 2,018 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 14/08/2013

[Ebook] Những câu hỏi và bài tập vật lí phổ thông (L. Taraswov)

• 6,535 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 03/07/2013

Quantum Field Theory By Michael Sadovskii (2013)

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 20/06/2013

Tạp chí Physics For You, số tháng 6/2013

• 1,149 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 20/06/2013

A Student’s Guide to Einstein’s Major Papers - RobertE.Kennedy, Oxford 2012

• 737 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Bản tin Vật lý tháng 12/2012

• 700 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí, tập san, bản tin vật lí

• Ngày tải lên: 21/12/2012

Bản tin Vật lý tháng 11/2012

• 1,365 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 12/11/2012

Quantum Electrodynamics, FourthEdition - Walter Greiner & Joachim Reinhardt

• 965 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 09/11/2012

Bản tin Vật lý tháng 10/2012

• 794 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 29/10/2012

Bản tin Vật lý tháng 9/2012

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 19/09/2012

Foundation Mathematics for the Physical Sciences - K. Riley, M. Hobson (Cambridge, 2011)

• 631 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 29/08/2012

Bản tin Vật lý tháng 8/2012

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 22/08/2012

Physical Chemistry, Third Edition (Robert G.Mortimer, Elsevier 2008)

• 714 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 19/07/2012

Bản tin Vật lý tháng 7/2012

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 18/07/2012

Trigonometry (Ron Larson & David C. Falvo, Cengage Learning 2011)

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 13/07/2012

Linear Algebra and Its Applications (David C Lay, 4th ed, Pearson 2012)

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 13/07/2012

Physics World 07/2012

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 12/07/2012

[Sách] Lịch sử Quang học

• 1,279 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 09/07/2012

[Chuyên đề] Boson Higgs - Hành trình nửa thế kỉ tìm kiếm

• 542 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 01/09/2012

New Trends in Geometry - Their Role in the Natural, Life Scis. - C. Bartocci, et. al., (ICP, 2011)

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 21/06/2012

DocX Viewer - Xem file .docx không cần cài đặt

• 10,997 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm đọc E-book

• Ngày tải lên: 22/02/2012

Bản tin vật lý tháng 2/2012

• 745 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 09/02/2012

Gói file quà tặng sinh nhật lần thứ 6 của Thư Viện Vật Lý

• 1,122 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 19/01/2012

Quantum Oscillators - O. Henri-Rousseau, et. al., (Wiley, 2011)

• 1,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 18/01/2012

The Physics of Music and Color - L. Gunther (Springer, 2012)

• 932 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 12/01/2012

Heisenberg's Quantum Mechanics - M. Razavy (World, 2011)

• 975 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 12/01/2012

Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012)

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 12/01/2012

Bản tin Vật lý tháng 1/2012

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 11/01/2012

Lasers - The Power and Precision of Light - J. Diels, et. al., (Wiley-VCH, 2011).pdf

• 1,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 24/12/2011

Bản tin Vật lý tháng 12/2011

• 623 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 16/12/2011

[Sách] Sóng - Các nguyên lí của ánh sáng, điện và từ học

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 13/08/2011

[Ebook] Công nghệ tính toán thời cổ đại

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 04/07/2011

[Sách] Sao băng và Sao chổi

• 1,336 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 20/05/2011

Thuyết nguyên tử

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 16/05/2011

Supersymmetry in Quantum Mechanics

• 934 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 09/05/2011

[Sách] Albert Einstein - Một huyền thoại

• 3,466 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 14/05/2011

Lịch sử Điện từ học (Ver. 2010)

• 1,404 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 12/12/2010

Từ học và Vật liệu từ

• 4,482 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/10/2010

Ảo giác màu sắc và hình dạng

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 12/01/2011

Hợp nhân nóng (Physics World, tháng 10/2010)

• 930 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/10/2010

Những khám phá vĩ đại của Kính thiên văn vũ trụ Hubble

• 967 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 26/09/2010

McGraw-Hill's SAT 2011 (Full, 778 pages)

• 513 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 03/09/2010

Mathematical Methods For Students of Physics and Related Fields

• 1,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 17/07/2010

Lịch sử Điện hạt nhân

• 1,215 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 09/07/2010

Hành vi của bạn chẳng có gì bí hiểm

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 01/07/2010

Vật lí học và Bóng đá

• 585 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 12/06/2010

Bình minh mới cho sự nhiệt hạch hạt nhân

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 10/06/2010

Tương lai của khoa học hậu laser

• 982 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 07/06/2010

Thế giới Ảo giác

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 07/06/2010

PC Today - April 2010

• 671 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 04/04/2010

Science - April 2nd 2010

• 665 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 04/04/2010

Ảnh đẹp Thiên văn tháng 3/2010

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/04/2010

Bản tin Vật lý tháng 4/2010

• 863 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 01/04/2010

Link Torrent tải các số tạp chí Scientific American từ năm 1993 đến 2009

• 936 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 29/03/2010

Đơn vị vật lí nào được sử dụng nhiều nhất?

• 913 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 18/03/2010

Sự im lặng đến kì lạ

• 760 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 14/03/2010

Vật lí học ở Trung Quốc

• 795 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 08/03/2010

Bản tin Vật lý tháng 2/2010

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 04/03/2010

Ảnh đẹp Thiên văn - Phần 3

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 01/03/2010

Ảnh đẹp Đất nước và Con người Ấn Độ

• 850 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 28/02/2010

New Scientist - 27 February 2010

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 26/02/2010

Moodle-ELearning-Course-Development

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/02/2010

Who Invented, Discovered, Made The First...

• 712 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 20/02/2010

New Scientist - February 20th 2010

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 21/02/2010

New Scientist magazine - 13 February 2010

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 17/02/2010

Ảnh đẹp Mặt trăng

• 799 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/02/2010

Ảnh đẹp Đất nước Peru

• 752 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/02/2010

Ảnh đẹp Tajland

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/02/2010

Ảnh đẹp Đảo quốc Maldives

• 662 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/02/2010

Cracking the SAT Physics 2009 - 2010

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/07/2010

Bản tin Vật lý tháng 1/2010

• 1,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 09/02/2010

Scientific American Mind, Jan-Feb 2010

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 08/02/2010

New Scientist 12 February 2010

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 08/02/2010

Mục tiêu Phobos: Điểm đến tiếp theo của nhân loại

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 01/02/2010

Ảnh đẹp Thiên văn - Phần 2

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 31/01/2010

Có hay không những người ngoài hành tinh thân thiện?

• 786 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 31/01/2010

Thư giãn - Cuộc sống tươi đẹp (Những chiếc cầu đẹp nhất thế giới)

• 748 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 27/01/2010

Thư giãn - Cuộc sống thật tuyệt vời!

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/01/2010

Sự thật về giai thoại quả táo Newton

• 890 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 18/01/2010

Những câu hỏi 'vụng về' về con người

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 16/01/2010

Ảnh đẹp thiên văn (Phần 1)

• 697 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 14/01/2010

Tham khảo 1 bộ SGK VL của Mĩ: Physics 12 (McGraw Hill Ryerson)

• 1,281 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 13/01/2010

SAT II Physics

• 959 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 13/01/2010

Ảnh đẹp Thiên nhiên

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 11/01/2010

Ảnh đẹp Hiện tượng Cực quang

• 744 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/01/2010

Những nhà thiên văn đầu tiên xứ Australia

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 06/01/2010

Isaac Newton (1642 - 1727)

• 1,029 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 05/01/2010

Link torrent tải 428 quyển ebook vật lí

• 946 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 03/01/2010

Bản tin Vật lí tháng 12/2009

• 860 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 28/12/2009

Chuyên đề Tinh thể lỏng

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Toán - hóa -sinh - y học

• Ngày tải lên: 13/12/2009

Sơ lược về nhiệt độ và nhiệt học

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 26/02/2010

Thư giãn: Bộ sưu tập máy bay chiến đấu

• 829 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/12/2009

Bản tin Vật lí tháng 11/2009

• 903 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 30/11/2009

Lịch sử Tên lửa học

• 1,545 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 20/11/2009

Các công thức chế biến hành tinh (HKQ dịch)

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 10/11/2009

Bản tin Vật lí tháng 10/2009

• 976 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 02/11/2009

Lược sử Năng lượng Hạt nhân

• 1,598 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 26/10/2009

Bài giảng Các định luật bảo toàn (HKQ dịch)

• 2,526 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 24/10/2009

Chi tiết về Giải Nobel Vật lí 2009

• 751 lượt tải về

• Chuyên mục: Giải Nobel Vật lý

• Ngày tải lên: 09/10/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 9/2009

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 01/10/2009

Địa kĩ thuật hệ khí hậu (HKQ dịch)

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 30/09/2009

Kiểm tra 1 tiết Lý 11 NC Bài 1 HK1

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/10/2009

Bộ sưu tập sách Quantum Chemistry (.torrent file, 279MB)

• 681 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/09/2009

Bộ sưu tập tem vật lí: Điện trường và từ trường

• 633 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/09/2009

Bộ sưu tập Nature Reviews Immunology 2003-2007 (.torrent file)

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Bộ sưu tập các số chuyên đề Scientific American năm 2009 (.torrent file)

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Bộ sưu tập các số chuyên đề Scientific American 1997-2006 (.torrent file)

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 15/09/2009

New Scientist 2009-09-05

• 1,532 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/09/2009

Bản tin Vật lí tháng 8/2009

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 04/09/2009

Thư giãn - DoubleVision

• 670 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 29/08/2009

Benjamin Franklin và thí nghiệm cái diều huyền thoại

• 1,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 27/08/2009

Scientific American - September 2009

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 22/08/2009

Bộ sưu tập tem vật lí: Lịch sử Điện tích và Dòng điện

• 610 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 19/08/2009

Bộ sưu tập tem vật lí: Điểm lại những thành tựu thời kì hậu Newton

• 648 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/08/2009

Bộ sưu tập tem vật lí: Nguyên tử và Quang phổ

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/08/2009

Bộ sưu tập tem vật lí: Lịch sử Nhiệt và Nhiệt độ

• 638 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/08/2009

Một Trái đất dành cho các nhà vật lí (HKQ dịch)

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 04/08/2009

Bộ sưu tập tạp chí Science, từ 01/2009 đến nay (.torrent file)

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Bản tin Vật lí tháng 7/2009

• 897 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Truy tìm cánh hạc đen (Mark Buchanan, HKQ dịch)

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Bộ sưu tập tạp chí Science, từ năm 1880 đến 2008 (.torrent file, 106 GB)

• 764 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Bộ sưu tập tem VẬT LÍ: Lịch sử Âm thanh và Ánh sáng

• 657 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 28/07/2009

Nature Magazine - July 23 2009

• 666 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

PC World Magazine [ENG] August 2009

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 24/07/2009

Thư giãn - Triết lí tách cà phê (hiepkhachquay)

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 24/07/2009

Tuyển những bài báo vật lí hay, Vol.2 (hiepkhachquay)

• 1,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 20/07/2009

Vật lí đã truyền cảm hứng cho Sinh học như thế nào ? (HKQ dịch)

• 830 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

New Scientist - July 11 2009

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Experiment and Theory in Physics

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 14/07/2009

Thư giãn: Bạn to lớn đến dường nào?

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 14/07/2009

Tạp chí Physics World, số tháng 7/2009

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Charles Darwin và Vật lí học (HKQ dịch)

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Sự sống lượng tử (HKQ dịch)

• 862 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tổng hợp tin Vật lí tháng 6/2009

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Bài giảng Quang học (Ver. 2009)

• 4,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Bộ sưu tập tem Vật lí: Phần 2: Thời kì Newton

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 30/06/2009

Bộ sưu tập tem Vật lí: Phần 1 - Thời Cổ đại và Trung cổ

• 687 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 30/06/2009

Space Science

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 02/07/2009

The Physics of Hockey

• 665 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

The Physics of Golf

• 701 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Understanding Renewable Energy Systems

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Controversies between Leibniz and his Contemporaries

• 683 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Everyday Practical Electronics - July 2009

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Everyday Practical Electronics - June 2009

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/08/2009

7037 từ tiếng Anh hay dùng nhất

• 812 lượt tải về

• Chuyên mục: Ngoại ngữ

• Ngày tải lên: 22/10/2009

Light Years and Time Travel

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 08/07/2009

Why Beauty is Truth - The Story of Symmetry

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Dictionary of DNA and Genome Technology

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Fundamentals of The Physics Of Solids

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Sky And Telescope 12/1998

• 655 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky And Telescope 11/1998

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky And Telescope 10/1998

• 659 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky And Telescope 09/1998

• 668 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky And Telescope 08/1998

• 688 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky And Telescope 07/1998

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

The Fractal Geometry of Nature

• 762 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 02/07/2009

New Scientist - Jun 20 2009

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Vũ trụ độc nhất (Lee Smolin, HKQ dịch)

• 806 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Sky and Telescope, tháng 12/1997

• 681 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 11/1997

• 656 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 10/1997

• 644 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 9/1997

• 706 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 8/1997

• 678 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 7/1997

• 683 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 6/1997

• 656 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 5/1997

• 667 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 4/1997

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 3/1997

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky and Telescope, tháng 2/1997

• 666 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky And Telescope tháng 1/1997

• 656 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Mathematical Methods for Physics and Engineering

• 792 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 10/06/2009

Elementary Particles and Their Interactions

• 682 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 09/06/2009

Geometrical Methods of Mathematical Physics

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 09/06/2009

Chương trình đọc ebook file .Djvu - Jivu Viewer

• 6,815 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm đọc E-book

• Ngày tải lên: 19/12/2011

Astrophysics - A New Approach (Wolfgang Kundt)

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 09/06/2009

Observing the Moon (GERALD NORTH BSc)

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 09/06/2009

The Scientist's Atom and The Philosopher's Stone

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 09/06/2009

Asteroids, Meteorites and Comets

• 714 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 09/06/2009

Foundations of Modern Cosmology

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 08/06/2009

Electronic Properties Of Materials (Rolf E. Hummel)

• 768 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho ebook vật lý ứng dụng

• Ngày tải lên: 08/06/2009

Ultrafast Optics (Andrew M. Weiner)

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 08/06/2009

The Quantum Theory of Particles, Fields, and Cosmology (Edgard Elbaz)

• 740 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 08/06/2009

Quantum Mechanics (Ernest S. Abers)

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 08/06/2009

Electron and Phonon (J.M. Ziman)

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 08/06/2009

Mysteries of the Universe (Dennis Overbye)

• 696 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 06/06/2009

Astronomy Demystified (Stan Gibilisco)

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 06/06/2009

E = mc²: A Biography of the World

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Lịch sử Vật lí

• Ngày tải lên: 06/06/2009

In Search of Dark Matter

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 05/06/2009

The Universe Before the Big Bang: Cosmology and String Theory

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 05/06/2009

Universe or Multiverse (Bernard Carr)

• 707 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 05/06/2009

New Scientist - May 16 2009

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tổng hợp tin Vật lí tháng 5/2009

• 835 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

John Wheeler và nghiên cứu về hạt cơ bản, hạt nhân và vũ khí (HKQ dịch)

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 01/06/2009

Nature Vol 459 | Issue no. 7246 | 28 May 2009

• 684 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Advanced Quantum Mechanics (Franz Schwabl)

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 29/05/2009

Luật đời (Nguyễn Trung Thành, Bình Dương)

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 28/05/2009

Some Facts About X-Rays

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Science May 22 2009

• 681 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Arthur Robert Kantrowitz (1913 - 2008)

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 27/05/2009

Thư giãn: One Day When We Were Young

• 737 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 26/05/2009

Science Illustrated May/June 2009

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/08/2009

The Science of Color (Steven K. Shevell)

• 791 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 18/05/2009

Science - May 15 2009

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Scientific American - June 2009

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sky & Telescope - May 2009

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Sky and Telescope

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Nature Magazine - May 14 2009

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Làm khoa học trong thời đại mở (Michael Nielsen - HKQ dịch)

• 787 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Scientific American - May 2009

• 683 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 4/2009

• 842 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Mô phỏng Hệ Mặt trời

• 1,955 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 26/04/2009

Ảnh đẹp về tàu con thoi

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 25/04/2009

Thư giãn - Tình bằng hữu (Dành tặng HS khối 12)

• 758 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/04/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 04/04/2009

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Introduction to Quantum Mechanics - A.C. Phillips

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Introduction to Quantum Mechanics - David J. Griffiths

• 1,375 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Thư giãn - Sống thoải mái (hiepkhachquay)

• 753 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 04/04/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 2&3/2009

• 1,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

The Foundations Of Celestial Mechanics

• 688 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Flash mô phỏng dòng điện và mạch điện

• 1,597 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Flash mô phỏng các loại lực và cấu trúc thường gặp

• 1,789 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 01/04/2009

Tạp chí Nature Materials, Vol 8, tháng 4/2009

• 771 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 28/03/2009

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Electricity & Electronics for HVAC

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 26/03/2009

Tạp chí Physics Today, số tháng 1/2009

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Thư giãn - Từ vi mô đến vĩ mô (hiepkhachquay)

• 811 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 04/12/2009

Tạp chí Newscientist, số ngày 14/3/2009

• 671 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Nature, Vol 458, 19/3/2009

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Kiểm tra 1 tiết Lý 12 HK 2 - Sở GD&ĐT Kiên Giang

• 1,033 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2009

Thư giãn - Triết lí nhỏ của tôi (HiepKhachQuay)

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 16/03/2009

Simon Newcomb - Nhà thiên văn học vĩ đại của nước Mĩ (HiepKhachQuay)

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Nature Physics (03/2009)

• 728 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 31/01/2009

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Nature NanoTechnology (03/2009)

• 796 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 07/03/2009

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Nature, số ngày 05/03/2009

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Common errors in English: The A to Z of Correct English (ANGELA BURT)

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Giải trí ngày chủ nhật: Để dành thời gian (hiepkhachquay)

• 702 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 09/03/2009

Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề chọn học sinh giỏi (Phan Thanh Lục)

• 1,714 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Bài tập Cảm ứng điện từ (Nguyễn Trọng Nam)

• 7,617 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 20/04/2009

Tạp chí Science, số ngày 30/01/2009

• 707 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Handbook of Plastic Films (E.M. Abdel-Bary)

• 801 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Giai điệu dây & Bản giao hưởng vũ trụ (Brian Greene)

• 1,602 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 28/02/2009

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Science, số ngày 27/02/2009

• 712 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Science

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Nature, số ngày 26/02/2009

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Nature

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Scientific American, số tháng 3/2009

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Mechanical Behavior of Materials

• 778 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/03/2009

The History of Nuclear Energy

• 829 lượt tải về

• Chuyên mục: Lịch sử Vật lí

• Ngày tải lên: 03/04/2009

Thư giãn - Dễ và Khó (hiepkhachquay)

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 24/02/2009

INTRODUCTION TO LAGRANGIAN AND HAMILTONIAN MECHANICS (Alain J. Brizard)

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán cho Vật lí

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Thư giãn: Sắc màu cuộc sống (hiepkhachquay)

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Electrical Engineer Portable Handbook (Robert B. Hickey)

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

A Guided Tour of Mathematical Physics (Roel Snieder)

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook toán cho vật lý

• Ngày tải lên: 23/02/2009

Handbook of Air Conditioning and Refrigeration

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 03/01/2009

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 07/02/2009

• 668 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí NewScientist, số ngày 14/02/2009

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Diffraction Grating Handbook Christopher Palmer

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Giáo trình Vật lí đại cương A2

• 16,440 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 12/03/2009

Giáo trình Vật lí thống kê & Nhiệt động học (Đỗ Xuân Hội)

• 5,725 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 05/08/2009

Giáo trình Kĩ thuật điện (Đại học Thủy Sản)

• 951 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Toán - hóa -sinh - y học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

PC Magazine, số tháng 2/2009

• 701 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 11/02/2009

The holographic universe (Leonard Susskind, James Lindesay)

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Mechanical Engineering Handbook Ch03 - Fluid Mechanics

• 738 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Scientific American February 2007

• 694 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Scientific American - June 2007

• 715 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Động lượng. Bảo toàn động lượng

• 2,426 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 05/03/2009

Scientific American Januaray 2009

• 730 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

The Accelerating Universe

• 774 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

The Greatest Comets in History

• 729 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Tạp chí Scientific American, số tháng 7/2008

• 707 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Scientific American, số tháng 12/2005

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Scientific American, số tháng 10/2007

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Scientific American, số tháng 2/2008

• 779 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tổng hợp tin Vật lí tháng 01/2009

• 867 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Lịch sử Vũ trụ học (hiepkhachquay)

• 1,911 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Thiên văn học đại cương (Trần Quốc Hà)

• 1,877 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Black Holes (Dr. P.K. Townsend)

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Trích dẫn những câu nói hay của Albert Einstein (hiepkhachquay)

• 1,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 14/03/2009

William Thomson: ông vua vật lí thời Victoria (hiepkhachquay)

• 894 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 14/03/2009

On the Electrodynamics of Moving Bodies (Albert Einstein, 1905)

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tuyển những bài báo vật lí hay (hiepkhachquay)

• 1,637 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tuyển các bài báo Physics World năm 2008 (hiepkhachquay)

• 1,264 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Sơ lược về Nhiệt độ và Nhiệt học (hiepkhachquay)

• 1,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 12/03/2009

Thuyết lượng tử và Giải Nobel (hiepkhachquay)

• 821 lượt tải về

• Chuyên mục: Giải Nobel Vật lý

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Nhìn lại 50 năm đầu trao giải Nobel Vật lí 1901 - 1950 (hiepkhachquay)

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Giải Nobel Vật lý

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Cơ sở khoa học của giải Nobel Vật lí 2007

• 737 lượt tải về

• Chuyên mục: Giải Nobel Vật lý

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Cơ sở khoa học của giải Nobel Vật lí 2008

• 756 lượt tải về

• Chuyên mục: Giải Nobel Vật lý

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Space News - January, 05 2009

• 725 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Tạp chí Physics World, số kỉ niệm 20 năm thành lập 10/2008

• 860 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Physics World & Physics Today

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Electrical Engineering

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Mass Spectroscopy

• 699 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Introduction to Matter, Energy, and Direct Current

• 744 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Solar Cells: Materials, Manufacture and Operation

• 744 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Physics 2000 and Calculus 2000 - Huggins

• 803 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Handbook of Mathematics for Engineers and Scientists

• 835 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Light Measurement Handbook (Alex Ryer)

• 728 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 12/2008

• 817 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề thi học kì 1 Lý 12 CB

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/12/2008

Ôn tập cơ học vật rắn có đáp án (Lê Văn Thành)

• 2,832 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 23/12/2008

Đề ôn tập Lý 10 NC (30 câu)

• 1,017 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/03/2009

Chaos in the Cosmos New Insights Into the Universe

• 711 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Magnetic and Superconducting Materials

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Particle and Astroparticle Physics (Utpal Sarkar)

• 810 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao

• Ngày tải lên: 14/03/2009

How To Solve Physics Problems and Make The Grad

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Introduction to Modern Solid State Physics

• 813 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Handbook of Classical Physics

• 926 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Tổng hợp tin Vật lí tháng 11/2008

• 876 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

NASA Systems Engineering Handbook

• 720 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Mechanics of Microelectronmachenical Systems

• 830 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Lược sử Điện từ học (hiepkhachquay)

• 2,807 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Lịch sử vật lý

• Ngày tải lên: 30/01/2009

Tạp chí Scientific American, số tháng 12/2008

• 1,533 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Sổ tay Vật lí (English)

• 1,591 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Đề thi kiểm tra khảo sát đầu năm lớp 10 chuyên lý (Lê Nho Ánh)

• 1,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 11/11/2008

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 10 NC - THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 08/11/2008

Đề kiểm tra 1 tiết 12 CB (THPT Sào Nam)

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/11/2008

4 đề kiểm tra 1 tiết-Điện học-Mai Hoàng Anh - THPT Lê Quý Đôn

• 2,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 04/11/2008

Tổng hợp tin vật lí tháng 10/2008

• 905 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Kiểm tra 1 tiết Lý 12 Học kì I - Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang

• 983 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 31/10/2008

Giáo án Lý 12 CB

• 965 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Đề khảo sát ĐH lần 1_Chuyên Vĩnh Phúc

• 1,889 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/10/2008

Sổ tay toán học - Formulas and Integrals

• 1,181 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 15/04/2009

Tổng hợp tin Vật lí tháng 9/2008

• 1,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề kiểm tra 12 chương 1 - nâng cao

• 2,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/10/2008

Vận dụng sự tương ứng giữa CĐTĐ và DĐĐH

• 1,319 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/10/2008

Bải kiểm tra Cơ vật rắn (Trường chuyên Bắc Giang)

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/09/2008

Giáo án Vật lý 12 _ Ban Cơ bản

• 2,522 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Các công thức vật lí (JayKyu)

• 2,331 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 21/09/2008

Bài tập chương Dòng điện không đổi

• 5,613 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 06/03/2009

Về mômen quán tính

• 1,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 19/09/2008

3000 Solved Problems in Physics

• 2,519 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Trắc nghiệm và tự luận vật lý 11

• 3,052 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/03/2009

125 bài tập Mắt và dụng cụ quang (của Lê Thanh Sơn)

• 4,132 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 16/09/2008

Kiểm tra 1 tiết Cơ học vật rắn 12 (Nguyen tuan thu)

• 1,311 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 14/09/2008

Công thức cộng vận tốc

• 2,346 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/03/2009

Scientific American 2008 07 Vol 299

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Cơ học vật rắn

• 1,247 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Scientific American August 2008

• 786 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí Scientific American

• Ngày tải lên: 02/08/2009

Giáo án Vật lí 9 - Tiết 1 đến 10 (Lưu Tùng Sơn)

• 2,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án Vật lý lớp 9 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/10/2008

Hiện tượng tự cảm - CB

• 1,966 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 09/04/2009

100 Greatest Science Discoveries of All Time

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Các khoa học khác

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Quantum Mechanics for Scientist & Engineer

• 915 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Dictionary_Of_Geophysics_Astrophysics_And_Astronomy

• 919 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Tổng hợp tin Vật lí tháng 8/2008

• 922 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Giáo án tự chọn Lý 11

• 12,588 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/04/2009

Bài tập Cơ vật rắn (al3)

• 2,146 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Bài giảng Dao động và Sóng

• 21,319 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 26/06/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 7/2008

• 1,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề thi giáo viên giỏi - phần thi lý thuyết (tỉnh Thanh Hóa)

• 8,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 30/01/2009

Một số bài toán quang hình (Lê Quốc Thịnh)

• 2,428 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/03/2009

Sổ tay Toán cho Vật lí (Tiếng Anh)

• 3,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook toán cho vật lý

• Ngày tải lên: 16/07/2008

Tiếng ca phiền muộn của những cồn cát

• 1,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Thời kì phục hưng lượng tử

• 1,292 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 6/2008

• 1,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề kiểm tra học kì 2-Lớp 12

• 2,478 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Bộ 5 đề kèm đáp án-Chu Văn Biên

• 1,855 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/09/2008

Bài giảng Cơ học Newton

• 7,758 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 12/03/2009

Đề kiểm tra con lắc lo xo (Nguyen Quang Dong)

• 2,362 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Tổng hợp tin vật lí tháng 5/2008

• 1,359 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề tham khảo TNTHPT 2008 (Lê Mộng Bảo)

• 2,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 13/09/2008

Đề kiểm tra học kỳ II-Lớp 11(07-08)- Chuyên Duy Tiên

• 2,168 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề và đáp án KTHKII lớp11CB Trường THPT-DTNT Tân kỳ

• 1,735 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Phần mềm thi trắc nghiệm

• 6,332 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm về trắc nghiệm

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Kiểm tra Học kì 2 -Vật Lý 10-Trường THPT Gia Hội (Nguyễn Thanh Cư)

• 1,707 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Kiểm tra Học kì 2 Vật lý 10 Nâng cao (hiepkhachquay)

• 4,397 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2008

Đề và đáp án thi chọn HSG11-THPT Đông Sơn I

• 1,737 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 13/04/2009

40 câu trắc nghiệm Cơ học vật rắn (Vu Thanh Duc)

• 3,715 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Phần mềm trộn đề trắc nghiệm MIXTEST2.0

• 2,470 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm về trắc nghiệm

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Ôn thi học kỳ II-Lớp 12-Lê Kiện-Quảng Nam

• 1,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề kiểm tra HKII -Vật Lý 12-THPT Ba Gia-Quãng Ngãi (Nguyễn Trung Sơn)

• 1,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề Kiểm Tra HKI -Vật Lý 11 (tranthanhkhe)

• 1,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Một số mô phỏng vật lý 10,11

• 1,587 lượt tải về

• Chuyên mục: Các phần mềm khác

• Ngày tải lên: 03/05/2008

Phần mềm vẽ hình vật lý trên word

• 11,909 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn thảo hình ảnh

• Ngày tải lên: 09/07/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 4/2008

• 1,096 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Đề kiểm tra 15ph Quang hình (Nguyễn Trung Thành)

• 1,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 02/02/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 3/2008

• 866 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

25 câu trắc nghiệm quang

• 1,873 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

GA bồi dưỡng chương 4 lớp 10 nâng cao

• 3,306 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11-TỪ HỌC

• 3,029 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 08/03/2009

30 CÂU ÔN TẬP CHƯƠNG 7 VÀ 8 K12 (Lê Mộng Bảo)

• 2,430 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 20/02/2009

Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử Vật lí lớp 8

• Ngày tải lên: 15/04/2009

60 CÂU MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC (laixuanduy)

• 3,470 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 12/09/2008

144 câu trắc nghiệm Quang hình

• 6,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/03/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 2/2008

• 849 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM QUANG HÌNH

• 3,039 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 23/03/2009

KIỂM TRA 1 TIẾT CẢM ỨNG TỪ VÀ KHÚC XẠ (Trần Triệu Phú)

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11-HỌC KÌ II

• 7,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Giáo án Vật lý 10 - Nâng cao (1)

• 2,989 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Đề kiểm tra 1 tiết quang hình

• 2,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Đề thi học kỳ I - lớp 12 (bonbon)

• 943 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Bài giảng Điện học

• 4,999 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 12/03/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 1/2008

• 894 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

640 câu trắc nghiệm 12 (NGUYỄN ĐÌNH THUẬN)

• 1,532 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Đề thi Học kỳ I - Vật lý 12 | THPT Yên Thành 2, Nghệ An (Ngô Sỹ Đình)

• 1,203 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Tổng hợp tin vật lí tháng 12/2007

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

TN100 3.0 - Phần mềm soạn đề kiểm tra dành cho giáo viên THPT

• 7,473 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm về trắc nghiệm

• Ngày tải lên: 14/04/2009

Hiện tượng quang điện

• 1,790 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Kiểm tra chương I - LV12- Dao động cơ học (Phan Đức)

• 1,238 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Trắc nghiệm phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• 3,674 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/03/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 11/2007

• 866 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 10/2007

• 835 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 9/2007

• 800 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 8/2007

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Tổng hợp tin vật lí tháng 7/2007

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 03/08/2009