Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

Sadi Carnot

1,474 Lượt tải

Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt.

Tên bài báo: Reflections on  the motive power of fire and on machines fitted to develop that power. Tác giả: Sadi Carnot. Năm: 1824. Dịch ra tiếng Anh và biên tập: R.H. Thurston.

 

Để download tài liệu Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

📅 Ngày tải lên: 03/08/2009

📥 Tên file: carnot_paper.2929.pdf (488.2 KB)

🔑 Chủ đề: lich su


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệtBài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

GỢI Ý THEO lich su

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Các bài báo tiếng nước ngoài