Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
>📁 Các bài báo tiếng nước ngoài >👤 tatthanhbs> Black hole entropy in M theory

Black hole entropy in M theory

👤 tatthanhbs - 763 lượt tải

Để download tài liệu Black hole entropy in M theory các bạn click vào nút download bên dưới.

📁 Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

Download  - Tải về Xem truoc tai lieu

Ngày tải lên: 03/08/2009

Black hole entropy in M theory.

📁 Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

Tên file: Black hole entropy in M theory.2874.pdf (199.7 KB)


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Black hole entropy in M theory
* Bạn muốn Viết công thức toán tại comment Facebook này, hãy đọc bài hướng dẫn tại đây: Cách gõ công thức toán trong Facebook

Gợi ý tải trong M theory, bai bao

📁 Xem tất cả Các bài báo tiếng nước ngoài

Từ khóa: M theory bai bao

pdf3.gif

Tuyển tập những bài báo hay của tạp chí Physics World năm 2007 (hiepkhachquay)

• 2,949 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Tuyển những bài báo vật lí hay Vol.1 (hiepkhachquay)

• 1,637 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Tuyển những bài báo vật lí hay, Vol.2 (hiepkhachquay)

• 1,607 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tiểu Gia

• Ngày tải lên: 20/07/2009

pdf3.gif

Tuyển những bài báo vật lí hay 2010

• 1,414 lượt tải về

• Tải lên bởi: Kẻ Chiến Bại

• Ngày tải lên: 28/07/2010

pdf3.gif

Tuyển các bài báo Physics World năm 2008 (hiepkhachquay)

• 1,264 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Hot!! Luận án TS của Feynmann: A New Approach to Quantum Theory (EN)

• 1,048 lượt tải về

• Tải lên bởi: Richard Feynmann

• Ngày tải lên: 14/04/2009

pdf3.gif

Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

• 971 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sadi Carnot

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Black hole entropy in M theory

• 763 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Lepton Number And Neutrino Masses

• 755 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Light superconducting strings in the Galaxy

• 734 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Superconducting electroweak strings

• 699 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Cùng Tác giả tatthanhbs

👤 Xem tất cả tài liệu của tác giả tatthanhbs

archive_rar.gif

ĐỀ THI PYCTO THCS 2010 (thi HSG)

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

word.gif

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI HSG THANH HÓA - 2012

• 1,562 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/04/2012

pdf3.gif

VLĐC-Tập3: Quang học & VL lượng tử

• 10,729 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 03/03/2012

word.gif

Thi thử tốt nghiệp Thanh Hóa 2011 có câu sai

• 1,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/05/2011

pdf2.gif

[Tham khảo] Vật lý Việt Nam đi trước thời đại - Nguyên lý vật lí mới

• 1,614 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 01/04/2011

archive_rar.gif

Đề thi và đáp án HSG VL12 tỉnh Thanh Hóa 2011

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 28/03/2011

word.gif

WoPhO - một cuộc thi mới về vật lí cho học sinh trung học

• 1,156 lượt tải về

• Chuyên mục: Đăng bài

• Ngày tải lên: 12/02/2011

word.gif

200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

• 8,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/02/2011

Cùng danh mục Ebook Vật lý căn bản

Xem tất cả Ebook Vật lý căn bản

pdf3.gif

Bài báo lịch sử năm 1824 của Sadi Carnot về chu trình nhiệt

• 971 lượt tải về

• Tải lên bởi: Sadi Carnot

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Surface Plasmon Resonance

• 825 lượt tải về

• Tải lên bởi: lê văn long

• Ngày tải lên: 08/07/2012

pdf3.gif

On the Electrodynamics of Moving Bodies (Albert Einstein, 1905)

• 814 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Black hole entropy in M theory

• 763 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

On the Motion—Required by the Molecular Kinetic Theory of Heat (Albert Einstein)

• 759 lượt tải về

• Tải lên bởi: hiepkhachquay

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Are Black Holes Elementary Particles ?

• 759 lượt tải về

• Tải lên bởi: Yuan K. Ha

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Black Holes in String Theory (Juan Maldacena)

• 757 lượt tải về

• Tải lên bởi: Juan Martın Maldacena

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Lepton Number And Neutrino Masses

• 755 lượt tải về

• Tải lên bởi: tatthanhbs

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Gravitational Waves - KipS.Thorne

• 740 lượt tải về

• Tải lên bởi: KipS.Thorne

• Ngày tải lên: 03/08/2009

pdf3.gif

Einstein and the mystery of eternity of life

• 737 lượt tải về

• Tải lên bởi: M.Barone & M.Gajewska

• Ngày tải lên: 03/08/2009