Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> tatthanhbs

👤 Tác giả tatthanhbs tải lên 89 tài liệu

Tải miễn phí 89 tài liệu đóng góp bởi tác giả tatthanhbs.

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI HSG THANH HÓA - 2012

• 1,562 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/04/2012

Thi thử tốt nghiệp Thanh Hóa 2011 có câu sai

• 1,026 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/05/2011

[Tham khảo] Vật lý Việt Nam đi trước thời đại - Nguyên lý vật lí mới

• 1,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 01/04/2011

Đề thi và đáp án HSG VL12 tỉnh Thanh Hóa 2011

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 28/03/2011

WoPhO - một cuộc thi mới về vật lí cho học sinh trung học

• 697 lượt tải về

• Chuyên mục: Đăng bài

• Ngày tải lên: 12/02/2011

ĐỀ THI PYCTO THCS 2010 (thi HSG)

• 1,004 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Đề thi và Đáp án Chọn HSG QG Thanh Hóa 2011

• 1,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 28/10/2010

Các yếu tố tức thời trong bài toán giả cân bằng

• 583 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 23/09/2010

Đi trên mặt nước

• 1,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 12/09/2010

200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN VÀ LỜI GIẢI

• 7,999 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/02/2011

Tổng quan về Dao động tắt dần

• 3,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 31/08/2010

New variables for the Einstein theory of gravitation

• 697 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 05/11/2009

Spacetime and fields

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 05/11/2009

ĐỀ THI CUỘC THI VẬT LÝ PYCTO DÀNH CHO THPT

• 1,435 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/11/2009

Problems in general physics (I.E.Irodov) (.jivu)

• 2,412 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 22/10/2009

Matter from Space

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 22/10/2009

Tương tác điện (xét về bản chất tương tác)

• 796 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 20/10/2009

Xét lại thí nghiệm khe Y-âng

• 828 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 24/10/2009

Recent Trends in Superstring Phenomenology

• 500 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 15/09/2009

Đề thi (LT + TH) HSG quốc tế lần 39 - Tại HN, Việt Nam 2008

• 1,287 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 16/09/2009

Effective Field Theory, Past and Future (Steven Weinberg)

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 22/08/2009

Lectures on String Theory

• 1,543 lượt tải về

• Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

• Ngày tải lên: 10/08/2009

Tác dụng của CNTT trong đổi mới PPDH

• 893 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 04/08/2009

Energy Level Diagrams for Black Hole Orbits

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 04/08/2009

The Lifetime of the Universe (Don N. Page)

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Để học có hiệu quả

• 1,998 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 22/07/2009

Gravitational waves in the black string braneworld

• 691 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Gravity, Entropy, and Cosmology: In Search of Clarity

• 706 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Thermodynamic Function of Life

• 1,030 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý Y Khoa

• Ngày tải lên: 09/07/2009

On the Correspondence of Open and Closed Strings

• 681 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Are Black Holes Elementary Particles ?

• 759 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Laze và ứng dụng (Trịnh Đình Chiến - ĐHKHTN)

• 1,703 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 02/07/2009

Gravity, particle physics and their unification

• 690 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Entropy, Area, and Black Hole Pairs (S. W. Hawking,...)

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Vũ trụ toàn ảnh - Một kỷ nguyên khoa học mới (Cao Chi)

• 1,323 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Thuyết mới về vật lý học

• 750 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/06/2009

Phương pháp dạy học đại học

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 13/06/2009

Information Loss in Black Holes (S.W.Hawking)

• 696 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Black Holes in String Theory (Juan Maldacena)

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

The Nature of Space and Time (S. W. Hawking)

• 699 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Three lectures on Newton's laws

• 721 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Magic, Mystery, and Matrix (Edward Witten)

• 676 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Vật lí siêu dẫn (PGS. TS. Nguyễn Huy Sinh)

• 1,311 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 05/06/2009

Sự hội tụ và phân kì của một chùm tia laze (Nguyễn Thế Bình)

• 952 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 01/06/2009

Cấu trúc vật chất từ nucleon đến quark

• 1,113 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 28/05/2009

Lý thuyết sáng tạo TRIZ

• 1,347 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 26/05/2009

Vụ nổ lớn (Zạ Trạch)

• 867 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Entropy of the Universe (Marcelo Samuel Berman)

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Time as an Illusion (Paul S. Wesson)

• 701 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Status and Prospects of Top-Quark Physics

• 688 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Einstein and the mystery of eternity of life

• 737 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

M Theory - Uncertainty and Unification

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 08/05/2009

VLĐC-Tập1: Cơ học và Nhiệt học

• 1,885 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 07/05/2009

Vài nét lịch sử tiến hoá vũ trụ (Đặng Vũ Tuấn Sơn)

• 853 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

The Meaning of Einstein's equation

• 728 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 24/10/2009

Vũ trụ phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại - Gs Nguyễn Quang Riệu

• 1,021 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Vũ trụ trong một vỏ hạt - S.Hawking

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 14/04/2009

The Pre-Big Bang Scenario in String Cosmology

• 710 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 13/04/2009

Các thí nghiệm vui Vật lí

• 1,552 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Tổng hợp, sổ tay vật lý, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 08/04/2009

Lý thuyết hạt cơ bản (TS Phạm Thúc Tuyền)

• 2,750 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 07/04/2009

Particle Creation by Black Holes - S.Hawking 1975

• 694 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Gravitational Waves - KipS.Thorne

• 740 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Cuộc tấn công vào thế giới vi mô

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 09/03/2009

Living in the Multiverse - Steven Weinberg

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Superconducting electroweak strings

• 699 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Quest For Unification

• 675 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Lepton Number And Neutrino Masses

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Black hole entropy in M theory

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

ebook: Những điều nên biết

• 1,393 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 10/03/2009

Light superconducting strings in the Galaxy

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

11 Key Question about the Universe

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 10/03/2009

The Beginning of Time-S.Hawking

• 735 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 03/08/2009

Cosmic strings

• 679 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Introduction to Superstring Theory

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 11/03/2009

Nhà vật lí Einstein (English)

• 852 lượt tải về

• Chuyên mục: Danh nhân Vật lý

• Ngày tải lên: 14/03/2009

Giới thiệu về lý thuyết dây (tatthanhbs)

• 1,302 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 12/03/2009