On the Correspondence of Open and Closed Strings

Marco Baumgartl

1,181 Lượt tải

On the Correspondence of Open and Closed Strings.

Để download tài liệu On the Correspondence of Open and Closed Strings các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

📅 Ngày tải lên: 03/08/2009

📥 Tên file: On the Correspondence of Open and Closed Strings.4422.pdf (2.3 MB)

🔑 Chủ đề: Correspondence Open Strings Closed Strings


► Like TVVL trên Facebook nhé!
On the Correspondence of Open and Closed Strings

Xem thêm các tài liệu về Correspondence Open Strings Closed Strings

XEM THÊM

GỢI Ý THEO Correspondence Open Strings Closed Strings

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Các bài báo tiếng nước ngoài