Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012)

Trần Nghiêm

717 Lượt tải

Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012).

Để download tài liệu Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012) các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

📅 Ngày tải lên: 12/01/2012

📥 Tên file: Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012).15463.pdf (2 MB)

🔑 Chủ đề: Time Travel and Warp Drives A. Everett T. Roman (Univ. Chicago Press 2012)


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Time Travel and Warp Drives - A. Everett, T. Roman (Univ. Chicago Press, 2012)

GỢI Ý THEO Time Travel and Warp Drives A. Everett T. Roman (Univ. Chicago Press 2012)

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Thiên văn học, Vũ trụ học