Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Đề kiểm tra vật lý 10

506 Tài liệu Đề kiểm tra vật lý 10

Từ khóa: de kiem tra, vat li 10, trac nghiem

Tải miễn phí 506 tài liệu từ chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 10. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Đề minh họa KTCHK2 Vật ly 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng 2022-2023

• 782 lượt tải về

• Tải lên bởi: Huỳnh Vĩnh Phát

• Ngày tải lên: 11/05/2023

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 10_THẦY TIẾN

• 505 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 VẬT LÝ 10_THẦY TIẾN

• 501 lượt tải về

• Tải lên bởi: NGUYỄN VĂN TIẾN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Thi thử giữa kì 2 file word vật lí 10

• 598 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Thi thử giữa kì 2 vật lí 10 azota

• 850 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Ma trận và đề thi giữa kì 2 vật lí 10

• 948 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 06/04/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 10_SỐ 2

• 1,062 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 25/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 10_SỐ 1

• 1,162 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề kiểm tra thường xuyên vật lý 10 hk1 năm 2021-2022

• 711 lượt tải về

• Tải lên bởi: Chung Anh Công Thoại

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Đề kiểm tra thường xuyên vật lý 10 hk1 năm 2021-2022

• 1,021 lượt tải về

• Tải lên bởi: Chung Anh Công Thoại

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Trang hiện tại: 1 / 51

>> Qua Trang 2 / 51

Thư viện đề kiểm tra vật lý lớp 10. Đề  kiềm tra15 phút vật lí 10, đề kiểm tra 1 tiết, đề kiểm tra học kì, đề khảo sát chất lượng, đề kiểm tra định kì vật li lớp 10.

Đề dạng trắc nghiệm, đề tự luận, đề trắc nghiệm và tự luận kết hợp kiểm tra kiến thức vật lý lớp 10.