Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

510 Tài liệu Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

Từ khóa: song co, song am, phuong trinh song, trac nghiem, vat li 12

Tải miễn phí 510 tài liệu từ chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

ÔN THI CẤP TỐC PHẦN SÓNG CƠ HỌC

• 1,341 lượt tải về

• Tải lên bởi: Dang

• Ngày tải lên: 27/03/2023

360 Bài tập VẬN DỤNG CAO Sóng cơ Trong Đề thi thử THPTQG năm 2022 Phần 1

• 1,493 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 30/10/2022

620 Bài tập VẬN DỤNG Sóng cơ Trong Đề thi thử THPTQG năm 2022 Phần 1

• 1,322 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 30/10/2022

1050 Câu hỏi Lý thuyết Sóng cơ Trong Đề thi thử THPTQG năm 2022 Phần 1

• 1,317 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Tuệ Gia

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Sóng cơ, Sóng dừng

• 1,627 lượt tải về

• Tải lên bởi: TNH

• Ngày tải lên: 23/06/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

• 967 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 800 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 1 - Nhận biết

• 826 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trương Văn Thiện

• Ngày tải lên: 22/04/2022

CHUYÊN ĐỀ WORD - SÓNG CƠ 2022

• 1,052 lượt tải về

• Tải lên bởi: Nguyễn Xuân Trị

• Ngày tải lên: 24/02/2022

25 câu trắc nghiệm giao thoa sóng

• 1,355 lượt tải về

• Tải lên bởi: THANH XUÂN

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Trang hiện tại: 1 / 51

>> Qua Trang 2 / 51

Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm - Vật lí 12.