Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> 📂 Danh mục trên> 📁 Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

254 Tài liệu Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

Từ khóa: song anh sang, giao thoa anh sang, khoang van, trac nghiem, vat li 12

Tải miễn phí 254 tài liệu từ chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

📂 Quay lại danh mục cấp trên

Vật Lý 12 - Chương 5 - Chủ đề 3: QUANG PHỔ

• 656 lượt tải về

• Tải lên bởi: MT Tuấn Kiệt

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Vật Lý 12 - Chương 5 - Chủ đề 2: GIAO THOA ÁNH SÁNG

• 727 lượt tải về

• Tải lên bởi: MT Tuấn Kiệt

• Ngày tải lên: 13/03/2022

SÓNG ÁNH SÁNG 2022_FULL TRẮC NGHIỆM

• 1,075 lượt tải về

• Tải lên bởi: HOÀNG SƯ ĐIỂU

• Ngày tải lên: 24/02/2022

Vật Lý 12 - Chương 5 - Chủ đề 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

• 797 lượt tải về

• Tải lên bởi: Mai Trần Tuấn Kiệt

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Sóng Ánh Sáng hay và khó - Trích từ các đề thi thử THPT 2021 (Vật Lý 31415)

• 529 lượt tải về

• Tải lên bởi: Tiện ích Vật Lý

• Ngày tải lên: 01/08/2021

CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG (CHI TIẾT-ĐẦY ĐỦ))

• 735 lượt tải về

• Tải lên bởi: OMEGA

• Ngày tải lên: 25/07/2021

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

• 1,037 lượt tải về

• Tải lên bởi: LƯ HỮU CHUYÊN

• Ngày tải lên: 28/04/2020

Bài tập: Tán sắc ánh sáng

• 622 lượt tải về

• Tải lên bởi: Xa Văn Lan

• Ngày tải lên: 15/04/2020

GIẢI CHI TIẾT GIAO THOA SÓNG ÁNH SÁNG

• 2,317 lượt tải về

• Tải lên bởi: Albert Einstein_ Minh Đức

• Ngày tải lên: 07/04/2020

QUANG PHỔ, CÁC LOẠI TIA (sưu tầm và biên soạn) đầy đủ

• 1,752 lượt tải về

• Tải lên bởi: Trần Minh Triển

• Ngày tải lên: 22/03/2020

Trang hiện tại: 1 / 26

>> Qua Trang 2 / 26

Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng - Vật lí 12.