Tìm hiểu nhanh vật lí hạt (Phần 7)

Hiệp Khách Quậy Cuộc hành trình của chúng ta đã xuất phát từ đâu? Tôi cho rằng “vật lí hạt” đã khởi nguồn từ khi chúng ta chỉ ra rằng nguyên tử – đơn vị không thể chia nhỏ của chất liệu làm nên vạn vật – là không thể chia nhỏ. Để đánh giá đúng bước chuyển biến chấn động mà quan niệm này đem lại cho tư duy nhận thức... Xin mời đọc tiếp.

Nhà nguyên tử luận đầu tiên

Cuộc hành trình của chúng ta đã xuất phát từ đâu? Tôi cho rằng “vật lí hạt” đã khởi nguồn từ khi chúng ta chỉ ra rằng nguyên tử – đơn vị không thể chia nhỏ của chất liệu làm nên vạn vật – là không thể chia nhỏ. Để đánh giá đúng bước chuyển biến chấn động mà quan niệm này đem lại cho tư duy nhận thức của chúng ta, chúng ta cần tìm hiểu bản thân lí thuyết này và ngữ cảnh lịch sử của nó.

Chúng ta vừa nhắc qua một trong những lí thuyết xa xưa nhất về vật chất – các nguyên tố trong quyển Timaeus của Plato.

 

Có lẽ bạn quen thuộc hơn với việc thuyết nguyên tử được gán cho nhà triết học Thracia Democritus (460 – 370 tCN).

Democritus là nhà nguyên tử luận đầu tiên và, như chúng ta sẽ thấy, ý tưởng của ông lúc thịnh lúc suy qua phép kiểm tra của thời gian và thí nghiệm. Quan điểm khác cho rằng vật chất là một thể liên tục: người ta có thể tiếp tục chia nhỏ chất liệu thành những mảnh càng lúc càng nhỏ hơn cho đến vô tận. Chỉ mãi đến cuối thế kỉ 18 người ta mới bắt đầu tiến hành các thí nghiệm sẽ làm sáng tỏ về vật chất, như chúng ta sẽ thấy ở phần sau.

TÌM HIỂU NHANH VẬT LÍ HẠT
Tom Whyntie & Oliver Pugh
Bản dịch của Thuvienvatly.com
<< Phần trước | Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm