Tìm hiểu nhanh vật lí hạt (Phần 15)

Hiệp Khách Quậy Tia cathode còn là phương tiện trong khám phá một hiện tượng quan trọng khác, tuy rằng có chút tình cờ. Vào năm 1895, Wilhelm Röntgen (1845–1923) đang thực hiện một thí nghiệm tiếp nối công trình của Hertz và Philipp Lenard (1862–1947) nhằm chứng minh rằng tia cathode có thể đi xuyên qua các lá kim loại... Xin mời đọc tiếp.

Tia X và sự phóng xạ

Tia cathode còn là phương tiện trong khám phá một hiện tượng quan trọng khác, tuy rằng có chút tình cờ. Vào năm 1895, Wilhelm Röntgen (1845–1923) đang thực hiện một thí nghiệm tiếp nối công trình của Hertz và Philipp Lenard (1862–1947) nhằm chứng minh rằng tia cathode có thể đi xuyên qua các lá kim loại mỏng.

Trong khi các màn hình như thế thường được dùng làm một kiểu detector tia cathode nguyên thủy, song Röntgen đã bất ngờ vì thật ra ông không hề sử dụng nó – nó là một phần của một thí nghiệm khác và nằm xa đường đi của tia cathode đang nghiên cứu.

Tia X và sự phóng xạ 

Röntgen giành Giải Nobel Vật lí đầu tiên năm 1901 cho khám phá tia X. Những thành tựu này sau đó dẫn đến (một lần nữa, có chút tình cờ) khám phá một cột mốc quan trọng khác: sự phóng xạ. Nghe tin về tia X mới, Henri Becquerel (1851–1908) hối hả muốn thấy các muối phát lân quang khác nhau sẽ biểu hiện hiệu ứng tương tự bằng cách phơi chúng trước các tấm kính ảnh.

Tia X và sự phóng xạ

Becquerel cùng chia sẻ Giải Nobel Vật lí 1903 với Pierre Curie (1859–1906) và Marie Curie (1867–1934) nhằm “công nhận những đóng góp của ông với việc khám phá hiện tượng phóng xạ tự phát”.

TÌM HIỂU NHANH VẬT LÍ HẠT
Tom Whyntie & Oliver Pugh
Bản dịch của Thuvienvatly.com
<< Phần trước | Phần tiếp theo >>

Mời đọc thêm