‘Welcome to England, Mr Einstein’

Hiệp Khách Quậy Sau gần 80 năm lưu giữ, tấm thẻ nhập cảnh của Albert Einstein đã được phát hiện ra tại sân bay Heathrow ở London. Phát hiện tình cờ bởi người phụ trách hồ sơ nay được trưng bày lần đầu tiên tại Bảo tàng Hàng hải Merseyside ở Liverpool. Xin mời đọc tiếp.

(Ảnh: Bảo tàng Quốc gia Liverpool)

Sau gần 80 năm lưu giữ, tấm thẻ nhập cảnh của Albert Einstein đã được phát hiện ra tại sân bay Heathrow ở London. Phát hiện tình cờ bởi người phụ trách hồ sơ nay được trưng bày lần đầu tiên tại Bảo tàng Hàng hải Merseyside ở Liverpool.

Trên hành trình đến Dover sau khi trốn chạy khỏi chế độ phát xít Đức qua nước Bỉ, Einstein cần phải điền thông tin vào tấm thể để nhập cảnh. Trên tấm thẻ, đề ngày 26 tháng 5 năm 1933, Einstein đã từ bỏ tư cách công dân Đức của ông và đã ghi quốc tịch của ông là Bỉ.

Phát xít Đức từng tuyên bố Einstein là kẻ thù của họ và đã treo thưởng cho cái đầu của ông. Ông ghi nơi đến của ông là Oxford. Einstein ở lại nước Anh cho đến năm sau thì di cư tiếp sang trường Đại học Princeton, nơi ông làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1955.

Nguồn: New Scientist

Mời đọc thêm