Mộc tinh và Thổ tinh có chơi bắn đạn với Thiên vương tinh?

Hiệp Khách Quậy Thiên Vương tinh có lẽ đã từng bị nả tới lui giữa Mộc tinh và Thổ tinh trước khi bị ném tới vị trí hiện tại của nó, theo những chương trình mô phỏng mới cho thấy. Xin mời đọc tiếp.

Thiên Vương tinh có lẽ đã từng bị nả tới lui giữa Mộc tinh và Thổ tinh trước khi bị ném tới vị trí hiện tại của nó, theo những chương trình mô phỏng mới cho thấy.

Mô phỏng trước đây đã chứng tỏ rằng Mộc tinh và Thổ tinh đã chuyển ra khỏi quỹ đạo ban đầu của chúng trong hệ mặt trời sơ khai, làm tán xạ những vật thể lân cận.

 

Một nạn nhân của trò bắn đạn hành tinh (Ảnh: Chuck Elliot/Getty)

Trong một số mô phỏng, điều này dẫn tới Thiên Vương tinh băng qua đường đi của Thổ tinh, khiến nó bị ném về phía Mộc tinh, rồi Mộc tinh lại hất nó về phía Thổ tinh. Quá trình trên có thể đã xảy ra ba lần trước khi Thiên Vương tinh cuối cùng bị tống khứ ra phía ngoài Thổ tinh, đến nơi nó cư ngụ hiện nay. Thiên Vương tinh bị ném đi sẽ làm cho Mộc tinh và Thổ tinh giật lùi, làm lệch thêm quỹ đạo của chúng.

Những mô phỏng mới do Alessandro Morbidelli thuộc Đài thiên văn Côte d'Azur ở Pháp chỉ đạo cho thấy trò chơi bắn đạn này, quá trình kéo dài chỉ 100.000 năm, phù hợp với các quan sát. Trong một kịch bản khác, Mộc tinh và Thổ tinh đã chuyển đến quỹ đạo của chúng hơn 5 triệu năm trước đơn giản bằng cách ném đá vũ trụ ra ngoài xa. “Sự phát triển của các hành tinh khổng lồ diễn ra dữ dội hơn chúng ta nghĩ”, Morbidelli nói.

Nguồn: New Scientist

Mời đọc thêm