Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phạm Hồng Đăng

👤 Tác giả Phạm Hồng Đăng tải lên 82 tài liệu

Tải miễn phí 82 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phạm Hồng Đăng.

ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG BÌNH 2018

• 3,180 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/03/2018

ĐỀ THI HSG VẬT LÍ 11 TỈNH QUẢNG BÌNH 2018

• 3,805 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/03/2018

ĐỀ HSG VẬT LÍ 12 QUẢNG BÌNH 2017

• 1,450 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/03/2017

ĐỀ HSG VẬT LÍ 11 QUẢNG BÌNH 2016-2017

• 2,151 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 24/03/2017

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG LỚP 12 QUẢNG BÌNH 2015-2016

• 1,961 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/04/2016

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG LỚP 9 QUẢNG BÌNH 2015-2016

• 840 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/04/2016

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 LỚP 11 QUẢNG BÌNH

• 1,261 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/04/2016

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 1 LỚP 11 QUẢNG BÌNH

• 1,470 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 06/04/2016

BÀI TẬP TÁN SẮC VÀ GIAO THOA ÁNH SÁNG

• 2,678 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 17/01/2016

Đề và đáp án thi học kì 1 Vật lí 10

• 811 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/01/2016

Bài tập Sự rơi tự do

• 2,323 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 04/09/2015

Bài tập Cộng vận tốc

• 2,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 04/09/2015

Bài tập Chuyển động tròn đều

• 2,039 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 04/09/2015

Đề kiểm tra chương 1 Lớp 11

• 3,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 25/07/2015

Giáo án vật lí lớp 11NC có phần ghi bảng riêng

• 2,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 01/01/2015

Giáo án vật lí lớp 11 có phần ghi bảng riêng

• 3,743 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 01/01/2015

Bài giảng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng

• 1,721 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/01/2015

Đề thi hk1 lớp 11 2014-2015

• 1,763 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 31/12/2014

Đề thi+ Đáp án học kì I tinh Quảng Bình 2014-2015

• 1,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/12/2014

Máy biến áp. Truyền tải điện năng

• 1,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 15/12/2014

Bài tập điện xoay chiêu hay và khó

• 3,798 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 11/12/2014

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 LỚP 12NC CÓ ĐÁP ÁN

• 1,257 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/11/2014

Kiểm tra 12 nâng cao lần 2, có đáp án

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/11/2014

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I VL 12 NC

• 1,411 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 15/09/2014

Đề thi học kì 2 lớp 11 (tự luận)

• 3,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/05/2014

Đề thi thử kì 2 lớp 10 tự luận-có đáp án

• 3,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/04/2014

Đề thi thử kì 2 lớp 10 tự luận

• 841 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/04/2014

Đề thi học kì II tinh Quảng Bình 2014

• 730 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2014

Đề thi học kì II tinh Quảng Bình (GDTX) 2014

• 1,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2014

Đáp án HSG 12 Quảng Bình năm 2013-2014

• 1,911 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đáp án Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vòng 2

• 1,601 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đề thi học sinh giỏi 12 Quảng Bình 2013-2014

• 1,311 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/04/2014

Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vòng 2

• 1,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/04/2014

Đáp án Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vòng 2

• 771 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/04/2014

Đáp án Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vòng 1

• 995 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/04/2014

Đề HSG lớp 11 Quảng Bình vóng 1

• 1,127 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 03/04/2014

Đề thì Vật lí HKI tỉnh Quảng Bình năm học 2013-2014

• 1,242 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/12/2013

Định luật bảo toàn cơ năng

• 2,683 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, Giáo án điện tử chương Các định luật bảo toàn

• Ngày tải lên: 10/03/2013

Tiết 44: Bài Tập tán sắc ánh sáng (cơ bản)

• 772 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 30/01/2013

Kiểm tra học kì lớp 10 NC (tự luận)

• 939 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/12/2012

Đáp án Đề thi HSG Hóa 12 Quảng Bình vòng 2

• 516 lượt tải về

• Chuyên mục: 01. Tỉnh-Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đề thi HSG Hóa 12 Quảng Bình vòng 2

• 1,128 lượt tải về

• Chuyên mục: 01. Tỉnh-Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đáp án Đề thi HSG Hóa 12 Quảng Bình vòng 1

• 1,134 lượt tải về

• Chuyên mục: 01. Tỉnh-Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đề thi HSG Hóa 12 quảng Bình vòng 1

• 1,081 lượt tải về

• Chuyên mục: 01. Tỉnh-Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đáp án Đề thi HSG 12 Quảng Bình vòng 2 2012-2013

• 1,373 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đề thi HSG Lí 12 Quảng Bình 2012-2013 Vòng 2

• 1,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đề thi HSG Lí 12 Quảng Bình 2012-2013

• 1,101 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 23/10/2012

Đề kiểm tra vật lí lớp 10 học kì 2 (word)

• 3,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/04/2012

ĐÁP ÁN ĐÊ THI HSG LỚP 11 TỈNH QUẢNG BÌNH

• 1,244 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/04/2012

ĐÊ THI HSG LỚP 11 TỈNH QUẢNG BÌNH

• 1,149 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/04/2012

ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 10/12/2011

Đề kiểm tra hk1 Lý 10 NC

• 1,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/01/2011

Đề kiểm tra hk1 VL10 NC

• 1,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/01/2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I VL11CB - THPT Quảng Trạch 2

• 1,093 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2011

ĐỀ & ĐA KIỂM TRA HỌC KÌ 11 CB 2010-2011-THPT Quảng Trạch 2

• 1,137 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2011

ĐỀ KIỂM TRA HK1 VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO

• 2,686 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2011

Đề kiểm tra li 10 học kì 1

• 1,200 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/01/2011