Các Tài liệu 01. Tỉnh-Thành phố

TÀI LIỆU TRONG DANH MỤC

01. Tỉnh-Thành phố

Tải miễn phí Các tài liệu từ chuyên mục 01. Tỉnh-Thành phố. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

Hướng dẫn:  

  • Để download đề thi học sinh giỏi Hóa học, các bạn hãy đăng kí làm thành viên và nhấp vào tiêu đề của file.

  • Để đóng góp đề thi học sinh giỏi Hóa học cho thư viện trong mục nào, hãy nhấp vào biểu tượng upload ở cuối mỗi trang trong mục đó.
    •  Tên file không được chứa dấu (ví dụ tên hợp lệ: truong-NguyenCong Tru-2006-LamDong.ppt, hsgquocgia2005-2006.rar, v.v...)
    •  Tên tiêu đề có dấu.