Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Huỳnh Vĩnh Phát

👤 Tác giả Huỳnh Vĩnh Phát tải lên 354 tài liệu

Tải miễn phí 354 tài liệu đóng góp bởi tác giả Huỳnh Vĩnh Phát.

Đề thi thử TN THPT SGD tỉnh Hải Dương 2023

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/05/2023

Đề thi thử SGD tỉnh Nam Định

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/05/2023

Đề minh họa KTCHK2 Vật ly 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng 2022-2023

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 11/05/2023

SGK Khoa học tự nhiên 8-Bộ sách Cánh Diều

• 1,380 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Tổng hợp, sổ tay vật lý, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 12/11/2022

Gulf Physics Olympiad - Đề thi Olympic Vật lý khu vực Vùng Vịnh

• 1,027 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 02/10/2022

Đề thi-đáp án Olympic Tuymaada môn Vật Lý 2022

• 1,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/07/2022

Đề thi Olympic Vật lý Quốc tế 2022-bản tiếng Việt

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 19/07/2022

SGK-SGV-SBT Khoa học tự nhiện 7 bộ CD-CTST-KNTT

• 1,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 18/07/2022

Sách Bài Tập Vật Lý 10 bộ CTST-KNTT

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 18/07/2022

Đề thi Olympic Vật lý Quốc tế 2022

• 1,039 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 18/07/2022

File sách Vật Lý 10-CT GDPT 2018

• 1,434 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 13/07/2022

Bộ 6 đề tham khảo ôn thi TN THPT 2022

• 994 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/06/2022

Một số đề HSG Vật Lý 9

• 808 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 22/11/2021

Vở ghi môn KHTN-Vật Lý THCS

• 1,364 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/10/2021

Đề thi & đáp án EuPhO 2021 (European Physics Olympiad)

• 1,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 22/06/2021

Đề thi & đáp án Olympic Romani lần thứ 8 2021

• 1,147 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 11/06/2021

Đề thi thử Sở GD TP Hà Nội 2021

• 4,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Bộ đề ôn TN THPT 2020-2021

• 1,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Bộ đề thi thử Vật Lý 2020-2021

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Tạp chí Sciene in School - issue 48 - 2019

• 1,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Sciene in School - issue 47 - 2019

• 1,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics Times tháng 1 năm 2020

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí NewScinetist 12-12-2020

• 1,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 12 năm 2020

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 11 năm 2020

• 1,043 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 10 năm 2020

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Tạp chí Physics For You tháng 9 năm 2020

• 1,043 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Romanian Master of Physics

• 512 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 26/11/2020

Fundamentals of Physics 11th edition

• 1,289 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 02/07/2020

48 đề thi tham khảo HSG Vật Lý 9

• 2,015 lượt tải về

• Chuyên mục: HSG Lớp 9

• Ngày tải lên: 05/06/2020

Đề thi Nordic-Baltic Physics Olympiad

• 1,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 21/05/2020

Vật lý đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Trọn bộ 3 tập)

• 1,615 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 16/03/2020

6 đề ôn tập Vật Lý 12 - Tỉnh Bắc Ninh

• 602 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2020

Đề thi & đáp án HSG tỉnh Hà Nam 2008-2009

• 2,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/01/2020

Đề thi HK1 tỉnh Quảng Nam 2019-2020

• 2,379 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/01/2020

Physics : Concepts and Connections

• 1,164 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/12/2019

Đề thi, đáp án Trại Hè Hùng Vương 2019

• 1,346 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 10/11/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 12 tỉnh Bình Dương 2019-2020

• 1,772 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/10/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 10 tỉnh Hải Dương 2018-2019

• 1,670 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề sát hạch lần 1 Vật Lý 11 THPT Đoàn Thượng 2019-2020

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 11 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020

• 2,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề chọn HSG Vật Lý 12 tỉnh Bắc Ninh 2019-2020

• 2,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 21/09/2019

Đề thi & đáp án Olympic quốc tế các thành phố lớn

• 566 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 20/09/2019

Tuyển tập đề chọn đội tuyển HSG quốc gia Lý 12

• 2,415 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/09/2019

Tuyển tập đề thi HSG quốc gia Vật Lý 12 2000-2014

• 1,446 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/09/2019

Cambridge IGCSE Physics Coursebook - David Sang

• 555 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 07/09/2019

Đề thi Balkan Physics Olympiad (BPO) 2019

• 1,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 22/07/2019

Đề thi EuPhO 2017 đến 2019

• 1,196 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 15/07/2019

Tuyển tập đề thi Olympic Vật lý Châu Á - APhO (2000-2019)

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 11/07/2019

24 mã đề thi THPT QG 2019 môn Vật Lý

• 20,461 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 07/07/2019

Đề Vật Lý THPT QG 2019 mã 219

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2019

Giải chi tiết đề Lý THPT QG 2019 mã 206

• 7,932 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 26/06/2019

Đề thi thử THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

• 1,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2019

Đề thi HK1 & HK2 bậc THCS TPHCM 2017-2018

• 2,053 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 08/05/2019

Đề thi HK2 THPT Nguyễn Chí Thanh TPHCM 2017-2018

• 1,180 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2019

Đề thi HK2 THPT Hiệp Bình TPHCM 2017-2018

• 1,400 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2019

Đề thi HK2 THPT Võ Thị Sáu TPHCM 2017-2018

• 615 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2019

Đề thi HK2 THPT Trưng Vương TPHCM 2017-2018

• 730 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Đinh Thiện Lý TPHCM 2017-2018

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Phú Nhuận TPHCM 2017-2018

• 641 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Trần Phú TPHCM 2017-2018

• 604 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Nguyễn Công Trứ TPHCM 2017-2018

• 576 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đề thi HK2 THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM 2017-2018

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi HK2 THPT Lê Quý Đôn TPHCM 2017-2018

• 1,445 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi HK2 Trung Học Thực Hành Đại học Sư Phạm TPHCM 2017-2018

• 1,730 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề thi HK2 THPT Gia Định TPHCM 2017-2018

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề thi HK2 THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM 2017-2018

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2019

Đề thi HK2 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TPHCM 2017-2018

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Đề thi HK2 THPT Bùi Thị Xuân TPHCM

• 898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Đề thi Olympic 30-4 TPHCM năm 2019

• 3,724 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 07/04/2019

Đề thi & đáp án định kỳ lần 2 THPT chuyên Bắc Ninh 2018-2019

• 1,762 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Huệ TPHCM

• 2,825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Hiệp Bình TPHCM

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Bình Phú TPHCM

• 630 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Lương Văn Can TPHCM

• 1,462 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề HK1 THPT Đinh Thiện Lý TPHCM

• 893 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Hữu Thọ TPHCM

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Giồng Ông Tố TPHCM

• 513 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Trung Phú TPHCM

• 1,440 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Hữu Cầu TPHCM

• 693 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Hữu Huân TPHCM

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2018

Đề thi HK2 THPT Mạc Đĩnh Chi TPHCM 2016-2017

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai TPHCM

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 THPT Võ Thị Sáu TPHCM

• 681 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 THPT Trần Quang Khải TPHCM

• 1,397 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 THPT Tây Thạnh TPHCM

• 1,410 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 trường THPT Hàn Thuyên TPHCM

• 1,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề HK1 lớp 10 THPT Lê Trọng Tấn TPHCM

• 948 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Chí Thanh TPHCM

• 539 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 trường THPT Tân Bình TPHCM

• 1,401 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 lớp 12 THPT Nguyễn Thái Bình TPHCM

• 1,239 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 lớp 11 THPT Nguyễn Thái Bình TPHCM

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 29/11/2018

Đề thi HK1 lớp 10 THPT Nguyễn Thái Bình TPHCM

• 642 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Đề thi HK1 lớp 11 THPT Nguyễn Du TPHCM

• 939 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 23/11/2018

Đề thi HK1 lớp 10 THPT Nguyễn Du TPHCM

• 774 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/11/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Công Trứ TPHCM

• 740 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 lớp 12 THPT Gia Định TPHCM

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 lớp 11 THPT Gia Định TPHCM

• 1,629 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 lớp 10 THPT Gia Định TPHCM

• 1,530 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 THPT Lê Quý Đôn TPHCM

• 508 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 TH Thực Hành ĐH Sư Phạm TPHCM

• 1,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2018

Đề thi HK1 THPT Trần Phú TPHCM

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/11/2018

Đề thi HK1 THPT Nguyễn Thượng Hiền TPHCM

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/11/2018

Đề KT HK1 THPT Bùi Thị Xuân TPHCM

• 743 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/11/2018

The pressure of laser light - Arthur Ashkin

• 1,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng nước ngoài

• Ngày tải lên: 08/10/2018

400 bài toán nâng cao Vật Lý 10- Trần Trọng Hưng

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Đề khảo sát Vật Lý 11 THPT Thuận Thành 3 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019

• 834 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Đề khảo sát Vật Lý 12-THPT Thuận Thành 3 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019

• 1,352 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Đề thi HK2 Vật Lý bậc THCS TP Hồ Chí Minh 2016-2017

• 2,161 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 02/04/2018

Đề thi HK2 môn Vật Lý các trường THPT thuộc TPHCM

• 8,775 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/03/2018

Vị trí của các điểm có n vân sáng trùng nhau

• 1,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 05/03/2018

Vị trí của các điểm có n vân sáng trùng nhau

• 1,213 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 23/02/2018

Đề thi giữa HK1 Toán 10-11-12 - THPT chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 24/11/2017

Đề thi giữa HK1 Vật Lý 12 - THPT chuyên Lương Thế Vinh-Đồng Nai

• 767 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/11/2017

Đề thi giữa HK1 Vật Lý 12 - THPT Chu Văn An - Hà Nội

• 1,473 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/11/2017

Tạp chí Popular Sciene tháng 11-12/2017

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 07/11/2017

Tạp chí New Scientist 4 tháng 11/2017

• 1,126 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/11/2017

Tạp chí New Scienentist International Edition tháng 11/2017

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Tạp chí Mathematics Today tháng 11/2017

• 1,094 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 27/10/2017

Tạp chí Chemistry Today tháng 11/2017

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Tạp chí Physics For You Tháng 11/2017

• 1,080 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 28/10/2017

Đề thi HK1 môn Vật Lý bậc THPT TP.HCM 2016-2017

• 3,519 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí Chemistry Today tháng 10/2017

• 1,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí New Scientist - 30/9-6/10

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí Physics For You Tháng 10/2017

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tạp chí New Scientist - The Collection 2017

• 1,081 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 07/10/2017

Tuần san New Scientist (26/8/2017-1/9/2017)

• 1,034 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí NewScientist

• Ngày tải lên: 04/09/2017

Physics Olympiad Basic to Advanced Exercises 2013

• 1,322 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 04/09/2017

Đề thi Hóa học 10 & 11 Trại hè Hùng Vương lần XIII - 2017

• 1,221 lượt tải về

• Chuyên mục: 02. Đề thi Olympic

• Ngày tải lên: 07/08/2017

Đề thi Toán 10 & 11 Trại hè Hùng Vương lần XIII - 2017

• 1,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 07/08/2017

Đề thi Vật Lý 10 & 11 Trại hè Hùng Vương lần XIII - 2017

• 1,029 lượt tải về

• Chuyên mục: 02. Đề thi Olympic

• Ngày tải lên: 07/08/2017

Đề thi HSG Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ môn Toán lớp 10 & lớp 11-2017

• 567 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/08/2017

Chemistry Today July 2017

• 1,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 29/06/2017

Mathematics Today July 2017

• 1,050 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 29/06/2017

Đề thi Toán THPT QG 2017

• 1,103 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 25/06/2017

Đề thi Vật Lý THPT QG 2017

• 2,500 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Hóa học THPT QG 2017

• 1,177 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Hóa, Thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Vật Lý THPT QG 2017

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Hóa học THPT QG 2017

• 982 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Hóa, Thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Đề thi Vật Lý THPT QG 2017

• 1,131 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Chemistry Today May 2017

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Mathematics Today May 2017

• 1,080 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Ebook Vũ trụ và Hoa sen

• 1,302 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 01/01/2017

12 Practice Tests for the SAT 2015-2016

• 1,308 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 16/10/2016

1000 Solved Problems in Classical Physics

• 1,430 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/10/2016

1000 Solved Problems in Modern Physics

• 1,390 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 11/10/2016

Đề thi HK2 môn Vật Lý 2015-2016 các trường THPT - TPHCM

• 3,232 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/10/2016

Tạp chí Epsilon số 10 (tháng 8/2016)

• 1,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/09/2016

200 years of scientific discovery

• 1,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Sổ tay, từ điển vật lý

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Tạp chí Mathematics Today số tháng 10/2016

• 1,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Tạp chí Physics for you số tháng 9/2016

• 1,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Đề thi HK1 Vật Lý bậc THPT TP Hồ Chí Minh 2015 - 2016

• 673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 24/02/2016

Đề thi HK2 Vật Lý bậc THPT TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 725 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 29/09/2015

Đề thi HK1 Vật Lý bậc THPT TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 1,222 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/12/2015

Đề thi HSG Vật Lý 9 TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 1,662 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 27/09/2015

Đề thi HSG Vật Lý 12 TP Hồ Chí Minh 2014 - 2015

• 1,461 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 26/09/2015

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 8

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 08/05/2015

Tổng hợp đề thi HSG Vật Lý lớp 9

• 2,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 08/05/2015

Tổng hợp đề thi HK2 các trường THPT TPHCM (2013-2014)

• 2,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 19/12/2014

Bài giải thi Toán học trẻ quốc tế KIMC 2014 của Nguyễn Nga Nhi

• 1,293 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Gợi ý giải đề Toán đại học 2014 của hocmai.vn

• 615 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/07/2014

Đề thi - đáp án tất cả các môn thi Tốt nghiệp THPT 2014

• 1,266 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 08/06/2014

Đề thi thử đại học môn Toán lần 5 trường chuyên ĐH Sư Phạm HN 2014

• 2,235 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 05/06/2014

Gợi ý giải đề Toán tốt nghiệp THPT 2014

• 1,456 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 03/06/2014

Đề tốt nghiệp THPT môn Vật Lý 2014 - file Word

• 1,299 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 02/06/2014

Đề thi thử môn Toán khối B lần 5 - 2014 trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội

• 581 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 10/05/2014

Đề thi thử môn Toán khối A lần 5 - 2014 trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội

• 747 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 10/05/2014

Đề thi thử đh môn Toán trường chuyên ĐHSP Hà Nội 2014

• 3,280 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 17/04/2014

Đề thi thử đại học môn Anh lần 4 trường chuyên ĐH KHTN HN 2014

• 583 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đề thi thử đại học môn Toán lần 4 trường chuyên ĐH KHTN HN 2014

• 2,520 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 05/04/2014

Đề thi thử môn Văn trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2014

• 1,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/03/2014

Đề thi - đáp án thi thử môn Toán trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2014

• 2,940 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 21/03/2014

Đề thi thử môn Toán trường Kim Liên Hà Nội

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Toán lần 3 trường chuyên ĐHSP Hà Nội

• 2,201 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Toán lần 2 trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội

• 3,819 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Anh trường Lương Thế Vinh Hà Nội

• 1,302 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi thử môn Anh trường Kim Liên Hà Nội

• 1,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 18/03/2014

Đề thi - đáp án Toán chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội lần 2 - 2014

• 3,780 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Đề thi - đáp án môn Toán chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 3 - 2014

• 1,829 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 28/02/2014

Tập san Vật Lý chuyên đề - Diễn Đàn Thư Viện Vật Lý- số 1 (tháng 1-2014)

• 27,726 lượt tải về

• Chuyên mục: Bản tin Vật lí

• Ngày tải lên: 28/01/2014

Đề thi thử môn Toán trường chuyên ĐH KHTN Hà Nội lần 2-2014

• 2,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Đề thi thử môn Anh trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội lần 1-2014

• 3,444 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Đề thi thử môn Toán trường chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội lần 1-2014

• 3,297 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 23/01/2014

Gói đề & đáp án các môn thi Tốt Nghiệp 2012

• 5,753 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 07/06/2012

Đề thi & hướng dẫn giải Olympic 30-4 lần thứ 18 môn Vật Lý khối 11

• 4,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/04/2012

Đề thi Olympic 30-4 lần thứ 18 môn Vật Lý khối 11

• 1,110 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/04/2012

Đề thi Olympic 30-4 lần thứ 18 môn Vật Lý khối 10

• 4,819 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/04/2012

Phần mềm MyEqText 3.0

• 569 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm hỗ trợ tính toán

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Trường điện từ

• 1,096 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 13/03/2012

Chuỗi Fourier và tích phân Fourier

• 2,252 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook toán cho vật lý

• Ngày tải lên: 07/03/2012

Giáo trình điện động lực học

• 4,862 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 07/03/2012

Kỳ thi Olympic vùng Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 3

• 2,160 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/03/2012

Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ - Stephen Hawking

• 13,893 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Thiên văn, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 01/03/2012

Bài tập động lượng

• 882 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Bài tập công - công suất

• 1,878 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 10 trường THPT Phùng Hưng TPHCM (Đề 2)

• 1,283 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 10 trường THPT Phùng Hưng TPHCM

• 1,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 11 trường THPT Phùng Hưng TPHCM (Đề 2)

• 1,296 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề kiểm tra tập trung tháng 8 lớp 11 trường THPT Phùng Hưng TPHCM

• 1,241 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Đề thi Lý 12 HK1 trường Trần Phú,TPHCM, 2010-2011

• 1,068 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2010

Đề thi Lý 10 HK1 trường THPT DL Thăng Long,TPHCM, 2010-2011

• 570 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/12/2010

Đề thi Lý 11 Hk1 trường THPT DL Thăng Long TPHCM, 2010-2011

• 592 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 24/12/2010

Đề KT đợt 1 VL12 - HK1 2010-2011 trường Trần Phú, TPHCM

• 577 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/10/2010

Bài tập sự rơi tự do

• 3,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 13/09/2010

Một số bài toán dao động cơ

• 754 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/07/2010

Đề thi HK1 Lý 11CB trường Nguyễn Chí Thanh TPHCM

• 1,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/02/2010

Đề kiểm tra nâng cao 12 - Dao động cơ

• 1,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/11/2009

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1 Lý 12 Nâng Cao

• 4,955 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 07/08/2009