Các Tài liệu 02. Đề thi Olympic

TÀI LIỆU TRONG DANH MỤC

02. Đề thi Olympic

Tải miễn phí Các tài liệu từ chuyên mục 02. Đề thi Olympic. Các tài liệu được đóng góp từ các giáo viên trên cả nước.

Hướng dẫn:  

  • Để download tài nguyên, các bạn hãy đăng kí làm thành viên và nhấp vào tiêu đề của file.

  • Để đóng góp đề thi học sinh giỏi Hóa học cho thư viện trong mục nào, hãy nhấp vào biểu tượng upload ở cuối mỗi trang trong mục đó.
    •  Tên file không được chứa dấu (ví dụ tên hợp lệ: truong-NguyenCong Tru-2006-LamDong.ppt, hsgquocgia2005-2006.rar, v.v...)
    •  Tên tiêu đề có dấu.