Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> HOÀNG SƯ ĐIỂU

👤 Tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU tải lên 388 tài liệu

Tải miễn phí 388 tài liệu đóng góp bởi tác giả HOÀNG SƯ ĐIỂU.

MÔMEN LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG (THEO SÁCH MỚI)

• 1,551 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I VẬT LÍ 10 MỚI

• 1,593 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 VẬT LÍ 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

• 1,652 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

LỰC MA SÁT (THEO SÁCH MỚI)

• 1,480 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 30/10/2022

BA ĐỊNH LUẬT NIU TƠN (THEO SÁCH MỚI)

• 1,562 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 30/10/2022

CÁC LỰC TRONG THỰC TIỄN (THEO SÁCH MỚI)

• 1,496 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

TỔNG HỢP & PHÂN TÍCH LỰC (THEO SÁCH MỚI)

• 1,481 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

GIA TỐC. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU_LẦN 2 (THEO SÁCH MỚI)

• 1,533 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 03/10/2022

GIA TỐC. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (THEO SÁCH MỚI)

• 1,594 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 03/10/2022

300 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐIỆN TÍCH_ĐIỆN TRƯỜNG

• 1,035 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 18/06/2022

170 CÂU TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO

• 820 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/06/2022

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA_BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/06/2022

ĐỀ ÔN THI THPT 2022_SỐ 5

• 1,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/06/2022

ĐỀ ÔN LUYỆN CẤP TỐC 2022

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

BỘ ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

• 1,518 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/04/2022

CHƯƠNG 7_HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ_FULL TRẮC NGHIỆM

• 728 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/03/2022

ĐỀ KIỂM TRƯA GIỮA KÌ 2_THEO THÔNG TƯ MỚI CỦA BỘ GD

• 1,428 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

CHƯƠNG 6_LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG_FULL TRẮC NGHIỆM

• 658 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 24/02/2022

SÓNG ÁNH SÁNG 2022_FULL TRẮC NGHIỆM

• 1,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 24/02/2022

BỘ 3 ĐỀ ÔN TẬP HK1_VẬT LÝ 11_FILE WORD

• 1,397 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

VẬT LÝ 11_ĐỀ KIỂM TRA HK1 SỐ 2

• 944 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

ĐỀ KIỂM TRA HK1 VẬT LÝ 11

• 943 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 11_SỐ 2

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 10_SỐ 2

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 11_SỐ 1

• 1,385 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/11/2021

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ_LỚP 10_SỐ 1

• 1,179 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/11/2021

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II_VẬT LÝ 10

• 2,385 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/09/2021

GIẢI VDC ĐỀ CHUYÊN SP HÀ NỘI LẦN 2 VÀ CHUYÊN VINH LẦN 1 NĂM 2021

• 1,772 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 30/05/2021

ĐỀ KIỂM TRA HK2 LỚP 10 (BIÊN SOẠN THEO THÔNG TƯ MỚI NHẤT CỦA BỘ GD)

• 1,920 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 28/04/2021

CHƯƠNG 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ (TRẮC NGHIỆM)

• 1,205 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 30/03/2021

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM (FULL TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN)

• 1,330 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 10/11/2020

DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI (FULL TRẮC NGHIỆM)

• 1,467 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 02/11/2020

FILE WORD FULL CHƯƠNG I VẬT LÝ 10

• 6,918 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 24/09/2020

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 1,803 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 24/09/2020

FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM

• 3,934 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/09/2020

FULL TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2. SÓNG CƠ & SÓNG ÂM

• 1,802 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 15/09/2020

CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 1,763 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 10/09/2020

DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DUY TRÌ VÀ CƯỠNG BỨC (Có đáp án)

• 1,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/09/2020

FILE WORD FULL CHƯƠNG I VẬT LÝ 10

• 1,884 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 04/09/2020

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN (CÓ ĐÁP ÁN)

• 2,238 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/08/2020

150 CÂU TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN HAY KHÓ

• 1,722 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/08/2020

TRẮC NGHIỆM CON LẮC LÒ XO & CON LẮC ĐƠN (CÓ ĐÁP ÁN)

• 570 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2020

Đề thi HK2 lớp 10 theo cấu trúc tinh giản

• 2,483 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 08/06/2020

Phương pháp giải bài tập Chất khí. Chuyên đề: Định luật Sác lơ

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 30/04/2020

Phương pháp giải bài tập Chất khí. Chuyên đề Định luật Bôi lơ - Mariot

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 30/04/2020

CHUYÊN ĐỀ: THẤU KÍNH MỎNG (phiên bản 2020)

• 1,942 lượt tải về

• Chuyên mục: Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/04/2020

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 3,548 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 04/03/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG

• 3,330 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 04/03/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG

• 609 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 26/02/2020

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 2,258 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 22/02/2020

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 2,168 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/02/2020

TRẮC NGHIỆM ĐỘNG NĂNG - THẾ NĂNG - CƠ NĂNG

• 1,813 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 06/02/2020

Công. Công Suất (Bài tập tết 2020)

• 944 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 01/02/2020

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 4 TỪ TRƯỜNG LỚP 11

• 4,056 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 01/02/2020

Công. Công Suất (Bài tập tết 2020)

• 1,486 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 17/01/2020

TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 4,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 08/01/2020

TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 1,840 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề KT HK1 Vật lý 11 năm 2019-2020

• 3,676 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/12/2019

ĐỀ TỔNG ÔN HK1 VẬT LÝ 12

• 901 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/12/2019

Đề HK1 lớp 11 Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai 2017-2018 (có đáp án)

• 2,271 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/12/2019

Đề HK1 VẬT LÝ 10 TRƯỜNG CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ 2018-2019

• 2,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/12/2019

TỔNG ÔN HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 10

• 3,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/12/2019

TRẮC NGHIỆM MOMEN LỰC. HỢP LỰC HAI LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

• 2,221 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 18/11/2019

FULL TOÀN BỘ CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

• 1,320 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 16/11/2019

BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 14/11/2019

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN LỰC MA SÁT. LỰC HƯỚNG TÂM

• 544 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 13/11/2019

LỰC MA SÁT.LỰC HƯỚNG TÂM (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

• 2,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 09/11/2019

ĐỀ KT ĐỊNH KÌ CHƯƠNG 2-3 LỚP 11

• 1,813 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 06/11/2019

ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY KHÓ MỚI NHẤT

• 2,843 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 05/11/2019

LỰC MA SÁT.LỰC HƯỚNG TÂM (FILE WORD CÓ ĐÁP ÁN)

• 1,714 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 31/10/2019

LỰC HẤP DẪN. LỰC ĐÀN HỒI (PHÂN DẠNG BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN)

• 2,213 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 29/10/2019

Trắc nghiệm Động lực học chất điểm (có đáp án)

• 1,769 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 22/10/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 670 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 20/10/2019

Đề KT giữa kì 1 lớp 11 Trường Nguyễn Huệ (TT Huế) năm 2018

• 2,757 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/10/2019

Đề KSCL lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng (Huế) năm học 2019-2020

• 1,750 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/10/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 1,621 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 30/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 1,505 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 25/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II VẬT LÝ 10

• 1,403 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/09/2019

FULL TRẮC NGHIỆM SÓNG ÂM

• 1,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 19/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 15/09/2019

FULL TOÀN BỘ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I VẬT LÝ 11

• 1,502 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 11/09/2019

TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

• 1,657 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 08/09/2019

GIAO THOA SÓNG CƠ (Phiên bản mới nhất 2019)

• 1,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 30/08/2019

FULL TOÀN BỘ CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 5,349 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2019

TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ HỌC

• 638 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/08/2019

FULL TOÀN BỘ CÁC DẠNG TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 639 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/08/2019

Đề KT định kì chất lượng bài 1-2-3 Vật lý 10

• 1,568 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/08/2019

Trắc nghiệm Tụ điện (Chuẩn kiến thức kỹ năng)

• 1,442 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 07/08/2019

FILE WORD. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 3,775 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/07/2019

Full trắc nghiệm Con lắc lò xo (Phiên bản 2019-2020)

• 883 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/07/2019

Full trắc nghiệm dao động điều hòa (phiên bản 2019)

• 871 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/06/2019

Giải các câu hay khó trong đề sở Tiền Giang 2019

• 1,565 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 07/06/2019

Giải các câu hay khó trong đề sở Bắc Ninh 2019

• 1,559 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 04/06/2019

Giải các câu hay lạ khó trong đề thi thử sở Quảng Bình năm 2019

• 1,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/06/2019

Đề tăng tốc số 03 (Có đáp án)

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/05/2019

Đề tăng tốc số 02 (Có đáp án)

• 798 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/05/2019

Đề tăng tốc số 01 (Có đáp án)

• 963 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/05/2019

Đề ôn luyện THPTQG - Đề vượt chướng ngại vật số 03

• 1,827 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2019

Đề thi HK2 Vật Lý 10 (đề số 7 có đáp án)

• 2,418 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 09/05/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 6 nhiều câu hỏi thực tế hay)

• 1,750 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/05/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 5 có đáp án)

• 1,396 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 04/05/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 5 có đáp án)

• 1,157 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 4 có đáp án)

• 1,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 4 có đáp án)

• 1,638 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Đề số 3 có đáp án)

• 2,775 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/04/2019

200 Câu trắc nghiệm lý thuyết TỔNG ÔN HK2 Vật lý 10

• 2,843 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/04/2019

Đề kiểm tra HK2 Vật lý 10 (Có đáp án)

• 1,977 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/04/2019

Sự nở vì nhiệt & Các hiện tượng bề mặt chất lỏng

• 647 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 16/04/2019

Đề thi HK2 Vật lý 10 (có đáp án)

• 2,783 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi thử sở HÀ NỘI (Bản Word đẹp)

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/04/2019

Đề kiểm tra định kì chương 5-6 Vật lí 10

• 2,416 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 31/03/2019

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10 (Đề số 4)

• 1,953 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/03/2019

Full trắc nghiệm chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học.

• 4,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/03/2019

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10 (Đề số 3)

• 1,961 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/03/2019

File Word đề kiểm tra giữa kì 2 Vật lý 10 (Đề số 2)

• 2,776 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/03/2019

Full trắc nghiệm chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học.

• 1,557 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 14/03/2019

Đề ôn luyện số 03 (Full giải chi tiết)

• 1,017 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/03/2019

Full trắc nghiệm CHẤT KHÍ (có đáp án).

• 2,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 28/02/2019

Full trắc nghiệm Thuyết động học. Quá trình đẳng nhiệt.

• 813 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/02/2019

Đề ôn luyện số 01 (Full giải chi tiết).

• 1,164 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/02/2019

Full trắc nghiệm chuyên đề CƠ NĂNG (có đáp án)

• 1,835 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Giải chi tiết chuyên đề BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 1,853 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 31/12/2018

FULL TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 1,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 29/12/2018

FULL TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

• 1,536 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 26/12/2018

FULL cực trị R-L-C thay đổi kèm đáp án

• 3,673 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/12/2018

BỘ 10 ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 10

• 4,081 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/12/2018

BỘ 10 ĐỀ ÔN THI HK1 LỚP 10

• 544 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 03/12/2018

FILE WORD. Các dạng cân bằng. Cân bằng có mặt chân đế. Ngẫu lực

• 2,670 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 25/11/2018

FULL trắc nghiệm Momen lực. Hợp lực 2 lực song song cùng chiều

• 3,999 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 23/11/2018

FULL trắc nghiệm Momen lực. Hợp lực 2 lực song song cùng chiều

• 1,418 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 19/11/2018

FILE WORD. TRẮC NGHIỆM ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA HAI LỰC, BA LỰC KHÔNG SONG SONG

• 3,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/11/2018

VL 10. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

• 3,476 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 08/11/2018

FILE WORD TRẮC NGHIỆM LỰC MA SÁT. LỰC HƯỚNG TÂM

• 3,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 03/11/2018

FILE WORD TRẮC NGHIỆM LỰC MA SÁT. LỰC HƯỚNG TÂM

• 1,554 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 31/10/2018

BÀI TẬP LỰC HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI

• 1,952 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 23/10/2018

FULL BÀI TẬP LỰC HẤP DẪN - LỰC ĐÀN HỒI

• 1,391 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 22/10/2018

Điện xoay chiều 2019

• 1,425 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/10/2018

Trắc nghiệm 3 Định luật Niu-Tơn

• 3,213 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 14/10/2018

Đề KSCL lớp 12 chương 1 và 2 năm học 2018-2019 (có đáp án)

• 3,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/10/2018

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LÝ 11 HK1. CHUYÊN QUỐC HỌC HUẾ NĂM HỌC 2017-2018

• 3,092 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/10/2018

Tất cả các dạng bài tập về SÓNG ÂM kèm đáp án

• 1,545 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2018

Đề minh họa THPT Quốc Gia 2019

• 2,312 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/09/2018

File word tuyển chọn đồ thị dao động cơ (Phần 1).

• 5,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/08/2018

FILE WORD. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 1,143 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/08/2018

FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).

• 8,410 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/07/2018

Đề KSCL Yên Lạc giữa tháng 3

• 1,011 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2018

FULL Bài tập chương 7. Hạt nhân nguyên tử

• 3,315 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 21/03/2018

Full Bài tập chương 6 kèm đáp án ôn thi QG 2018

• 1,966 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/03/2018

Đề kiểm tra học kì 1 Sở Bình Phước. Năm học 2017-2018

• 1,393 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/12/2017

Đề thi học kì 1 lớp 12. Sở Bình Thuận

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2017

File Word. Đề KTCL hay và chất (chương 1-3). Ôn thi QG 2018

• 1,271 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2017

FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).

• 2,554 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/08/2017

FULL CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ CON LẮC ĐƠN (KÈM ĐÁP ÁN).

• 1,627 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/08/2017

Giải chi tiết thi thử Vĩnh Phúc mã 251

• 598 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2017

Đề ôn luyện hay và đáp án

• 1,648 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/03/2017

Giải chi tiết. Chuyên Bắc Cạn lần 1 năm học 2016 - 2017

• 1,810 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 12/01/2017

7 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ I LỚP 12 - CÓ ĐÁP ÁN

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/12/2016

Đề Ôn Thi Quốc Gia chương 1-2

• 1,752 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Đề kiểm tra vật lý 12 chương 1-2-3

• 1,979 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/11/2016

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 - Dao động cơ (lớp 12). 40 câu

• 3,368 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/10/2016

GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY.

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 12/09/2016

Đề đánh giá năng lực 3 môn (ĐHQG HÀ NỘI)- file WORD

• 1,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/09/2016

2 đồ thị - 6 phương pháp giải

• 672 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 16/08/2016

Hệ thống lại cực trị ĐXC theo logic- phần 1

• 1,179 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/06/2016

Lý thuyết vật lí 12 kèm đáp án

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/06/2016

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU

• 1,106 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 24/04/2016