Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trần Văn Hậu

👤 Tác giả Trần Văn Hậu tải lên 473 tài liệu

Tải miễn phí 473 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trần Văn Hậu.

890 câu trắc nghiệm VL ôn thi TN

• 621 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/06/2023

Theo cấu trúc đề tham khảo

• 825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/04/2023

Phân chương đề của Bộ từ 2007 đến 2023

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 14/03/2023

Các chủ đề ôn thi tốt môn vật lý Phần 3

• 1,035 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/12/2022

Các chủ đề ôn thi tốt nghiệp môn vật lý Phần 2

• 1,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Vật lí 10 - Kiểm tra giữa kỳ 1 - 2022 2023

• 763 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Ma trận đặc tả + Đề thi giữa kỳ Vật lí 10 THPT Marie Curie

• 716 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

24 mã đề thi TN THPT 2024 (có gạch đáp án)

• 749 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/10/2022

Đề thi HK2 VL12 - 2022 (THPT Lê Lợi)

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/05/2022

Bộ đề ôn TN môn lí 2022 - Mức 7 điểm

• 1,138 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Ma trận + Đề kiểm tra giữa HK2 (THPT Hướng Hóa)

• 1,066 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Kiểm tra giữa HK2 môn lí 12 (2020 - 2021) + Giải

• 894 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

SGK Vật lí 10 (KNTT) - Bản mẫu

• 1,114 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 29/01/2022

SGK Vật lí 10 (Cánh diều) - Bản mẫu

• 1,505 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 29/01/2022

Để thi HK1 Vật lý - THPT Núi Thành - Quảng Nam + Giải

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Giải đề thi HK1 môn lý 12 - SGD Bình Dương (2020.2021)

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Trắc nghiệm theo bài + Đề ôn + Đề thi VL10 HK2

• 792 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Vật lí 11 - HK2 - Tự luận

• 593 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề Khảo sát chất lượng VL11 (2021 - 2022)- Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

• 1,045 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Đề khảo sát chất lượng 2022- THPT Hoàng Hóa 2 - Thanh Hóa

• 895 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/10/2021

Trắc nghiệm theo bài vật lý 11 (2021)

• 2,794 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Bài tập trắc nghiệm vật lí 10

• 780 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/09/2021

Đề tốt nghiệp Lần 2 môn lí 2021

• 902 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/08/2021

Tài liệu trắc nghiệm theo bài vật lí 10 HK1 2021

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 16/08/2021

Tự luận vật lí 11 (HK1)

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 01/08/2021

(WORD) Thi thử SGD Kiên Giang 2021 (2 mã)

• 598 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/06/2021

(word) Đề thi thử SGD Bắc Ninh

• 984 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2021

(Word) SGD Hà Nội - Thi thử lý 2021 -

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/06/2021

(Word) Thi thử lý SGD Quảng Bình 2021

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/05/2021

(2 bản) Phân chương đề của Bộ

• 1,806 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Bài tập trắc nghiệm đồ thị vật lí

• 783 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/05/2021

49 đề mức 7 môn lí 2021

• 1,901 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/04/2021

Bộ đề ôn thi TN môn lí 2021 - Penbook

• 875 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/03/2021

Kiểm tra giữa kỳ 2 môn lý 11. 2020 - 2021 - Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Thi thử lý 2021- THCS & THPT Trần Cao Vân

• 1,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/03/2021

(Word) Đề thi thử Lí SGD Phú Thọ 2021

• 1,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/03/2021

Đề thi VL11 HK1 THPT Hướng Hóa - Quảng Trị

• 1,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/01/2021

Đề KSCL Vật lý - SGD Vĩnh Phúc 2021

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Trắc nghiệm vật lí 10 theo bài

• 843 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 02/01/2021

Thi HK1 - SGD Bình Thuận

• 963 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/12/2020

KSCL THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/12/2020

(WORD) THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - L1

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/12/2020

Thi thi khảo sát chuyên đề lí 12 (Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc_

• 650 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/12/2020

Word - KSCL Lí 12 - THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc

• 686 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2020

(Word) - Đề KSCL Lí 10 (THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc)

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/11/2020

(Word) KSCL Lí 12 - Lý Thường Kiệt - Bắc Ninh 2021

• 1,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/11/2020

Khảo sát lí 10 2020 - 2021 - (Hai Bà Trưng - ?)

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/11/2020

Bộ giáo án Powerpoint Lí 12 (Sưu tầm)

• 1,354 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/10/2020

(WORD) Giáo án Lí 12 theo hướng PTNL

• 2,556 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/09/2020

(WORD) Giáo án Lí 11 theo hướng PTNL

• 3,274 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/09/2020

(WORD) Giáo án Lí 10 theo hướng PTNL

• 2,898 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Phân chương đề của Bộ

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/10/2020

Phân phối chương trình lí 12 (2020-2021)

• 1,261 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Phân phối chương trình lí 11 (2020-2021)

• 1,339 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Phân phối chương trình lí 10 (2020-2021)

• 980 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 10/09/2020

Đề Tốt nghiệp 2020 Lần 1 (mã 203)

• 1,410 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 16/08/2020

Thi thử lý 2020 - SGD Kiên Giang (4 mã đề)

• 3,220 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/07/2020

Bộ đề Lí ôn thi TN THPT 2020 (Hội thảo Kiên Giang)

• 886 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/07/2020

Thi thử lý chuyên SPHN lần 1 2020

• 745 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/06/2020

KSCL Lí - Chuyên ĐH Vinh 2020

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/06/2020

KSCL SGD Hà Nội - Lần 1 - 2020

• 600 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2020

Tổng hợp chương 1 - Dao động cơ - giải chi tiết

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/06/2020

Phân chương đề của Bộ (xóa đáp án)

• 514 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/05/2020

Phân dạng vật lí 10 - tự luận - ôn học sinh giỏi

• 2,132 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 12/05/2020

(Bản word) Đề tham khảo lần 2 - 2020 của Bộ

• 1,139 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/05/2020

Đề tham khảo lí L2 2020 (bản gốc)

• 1,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/05/2020

Bộ đề ôn thi QG môn lí 2020 theo cấu trúc tinh giảm

• 1,978 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2020

Bộ đề thi HK2 lí 12 (trắc nghiệm + Tự luân)

• 1,064 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/03/2020

Đề ôn lí L1 - Thuận Thành 1 - Bắc Ninh

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/03/2020

(HD) Thi thử lý L1 Chuyên Hạ Long 2020

• 1,023 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/02/2020

Mathtype 7.4 full

• 3,272 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 13/01/2020

Trắc nghiệm theo bài lí 10 Học kì 2

• 2,122 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/01/2020

Thi thử lý 2020 - THPT Trần Đại Nghĩa

• 1,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/12/2019

KSCL Lí 10 (Trắc nghiệm)- Thanh Miện - Hải Dương

• 595 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/12/2019

Trắc nghiệm vật lí 11 theo từng bài (2020)

• 2,997 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 17/11/2019

KSCL Lí L1 - Hàn Thuyên - Bắc Ninh

• 1,377 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 13/11/2019

50 đề thi trắc nghiệm lí 12 HK1

• 926 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/11/2019

(Word) Thi thử THPT Quế Võ số 3 - L1

• 1,125 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/10/2019

Tự luyện trắc nghiệm lí 12

• 648 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/10/2019

124 câu dự đoán đề của Bộ

• 1,071 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/06/2019

Tổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thị vật lí

• 2,920 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/06/2019

Thi thử lý SGD Kiên Giang 2019

• 998 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/06/2019

Bộ đề ôn lí mức 7 và 7+ 2019 (Đáp án)

• 730 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/06/2019

Tài liệu ôn luyện thi vật lí 12

• 965 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/05/2019

Bộ đề thi thử lý 2019 (HĐBM Hà Nam)

• 665 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/05/2019

Thi thử lý THPT Đào Duy Từ - Hà Nội

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2019

Đề thi thử THPT Sở Phú Thọ 2019

• 1,567 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/05/2019

Phân chương đề thi của Bộ từ 2007

• 1,020 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/05/2020

File word - Chuyên Vinh L3 - Lí

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/05/2019

Chuyên Hà Tĩnh + Đáp án

• 544 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/05/2019

Bộ 45 đề lí 2019 (Đồng Tháp)

• 1,148 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/04/2019

Trắc nghiệm 12 (cấp độ nhận thức) Full đáp án

• 2,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/04/2019

Chuyên SPHN Lần 3

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/04/2019

Trắc nghiệm lý thuyết trong các đề thi thử 2018

• 983 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/04/2019

45 đề mức 7 2019 (Bản 2)

• 2,904 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2019

Đáp án 550 câu đồ thị

• 1,834 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Trắc nghiệm Lý 11 (Hội thảo Tây Ninh - Bản đăng lại)

• 1,167 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/04/2019

Trắc nghiệm lý thuyết lí 12

• 1,189 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/04/2019

Tài liệu ôn thi cấp tốc môn Lý

• 2,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/04/2019

50 đề thi trắc nghiệm HK12 lớp 12

• 629 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/03/2019

Bộ đề thi thử lý 2019 (P1)

• 717 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2019

12 ĐÈ ÔN THI TRẮC NGHIỆM LÍ 10 HK2

• 2,456 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/03/2019

THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - L3

• 822 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/03/2019

10 đề thi thử lí 2019 + Giải chi tiết

• 1,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/03/2019

Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - L2

• 1,081 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2019

Đề và đáp án THPT Mỹ Tho - L1

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/03/2019

(Demo) 45 đề ôn thi lí mức 7 2019

• 2,597 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/03/2019

Tổng hợp đề thi thử lí 2019

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/02/2019

Trắc nghiệm vật lí 12 (theo mức độ)

• 6,309 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/01/2019

Thi thử lần 1 - Chuyên ĐHSP Hà Nội L1

• 967 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/01/2019

Thi thử L1 - THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

• 924 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/01/2019

THPT Nguyễn Trãi L1

• 880 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/01/2019

Thi thử L2 - Chuyên Bắc Ninh

• 909 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/01/2019

Thi HK1 - SGD Nam Định

• 1,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/01/2019

Đề thi thử Chuyên Hạ Long 2019

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/12/2018

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm Vật lí 11 - HK1

• 1,883 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/12/2018

File word (Bản đẹp) - Đề thi thử của Bộ 2019

• 1,289 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/12/2018

Trắc nghiệm vật lí 11 theo bài - Cả năm

• 5,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/12/2018

Trắc nghiệm vật lí 11 học kì 2 (chương 4, 5,6 7)

• 3,653 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/12/2018

Thi thử THPT Gia Bình - L1 - Bắc Ninh

• 989 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/11/2018

Thi thử L1 - THPT Nguyễn Viết Xuân

• 959 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 31/10/2018

Thi thử lần 1 - Chuyên Bắc Ninh 2019

• 1,052 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/10/2018

Word - Thi thử lần 1 2019 Chuyên Bắc Ninh

• 1,506 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/09/2018

Bộ đề ôn thi quốc gia Lí 2018

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Trắc nghiệm vật lí 10

• 1,919 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 11/08/2018

Mathtype 7.2 (key 1 năm)

• 5,313 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 08/08/2018

Tổng hợp bộ đề Olympic lí 10

• 2,322 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/08/2018

Phần mềm soạn trắc nghiệm Smart Test (Full)

• 4,643 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm về trắc nghiệm

• Ngày tải lên: 03/08/2018

Trắc nghiệm vật lí 11 theo bài - học kì 1

• 3,164 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/07/2018

Giả lập FX 580 VN X

• 2,981 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/07/2018

24 đề + đáp án môn lí THPT QG 2018

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 29/06/2018

24 đề + đáp án môn lí THPT QG 2018

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 28/06/2018

Vật lí 10 (26 chủ đề) - Bài tập có giải

• 2,699 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/06/2018

(Chương I) Trắc nghiệm vật lí 11 - theo từng bài

• 1,465 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 12/06/2018

Bộ 10 đề trắc nghiệm lí 11 (đăng lại)

• 1,365 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/06/2018

Bộ đề luyện thi PEN I - Thầy Đỗ Ngọc Hà

• 2,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/06/2018

Thi thử lý - SGD Kiên Giang 2018

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/06/2018

Thi thử lý - SGD Tiền Giang - 2018

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2018

Thi thử lý SGD Cà Mau - 2018

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2018

Bộ đề luyện thi THPT QG môn lí

• 1,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/05/2018

Thi thử Vật li - Chuyên KHTN L3 2018

• 615 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/05/2018

Imindmap 10 (Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy)

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 06/05/2018

550 câu trắc nghiệm dạng đồ thị vật lí (11 + 12)

• 5,973 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/05/2018

File word thi thử lí chuyên Long An 2018

• 1,207 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/05/2018

Đề thi thử - SGD Bắc Ninh

• 831 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/05/2018

Pen C 11 + 12 Tài liệu ôn thi quốc gia môn Lý

• 2,872 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/04/2018

Đề trắc nghiệm vật lý 11 theo chương

• 3,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/04/2018

Tổng hợp 70 đề ôn thi THPT QG lí 2018

• 2,866 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/04/2018

Bộ đề trắc nghiệm Vật lí 11 - QG2018

• 4,582 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/06/2018

File word: Tổng hợp 2000 câu trắc nghiệm dao động cơ

• 2,170 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 04/04/2018

Trắc nghiệm vật lý 11 (Pen C - Đỗ Ngọc Hà)

• 3,646 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 02/04/2018

File word: Thi thử chuyên Vinh lần 1 - 2018

• 1,612 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/03/2018

Tổng hợp các câu đồ thị vật lí 11 + 12

• 4,324 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/03/2018

Tổng hợp các câu đồ thị (3 - 2018)

• 2,543 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2018

File word: Đề mẩu của Bộ 2018

• 838 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/01/2018

(Ver 2) 80 đề luyện thi nắm chắc điểm 7 (thầy Thuận)

• 1,814 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/01/2018

Tổng hợp đề thi thử lí 2017

• 1,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/12/2017

Font chữ phím Casio trong Word

• 857 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 27/11/2017

PEN C - Trắc nghiệm vật lí 12 - Đỗ Ngọc Hà

• 1,677 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/11/2017

Trắc nghiệm lí 12 chương 3 + 4 - Khóa PEN C - Đỗ Ngọc Hà

• 965 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/10/2017

Tổng hợp 2000 bài dao động cơ

• 1,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/08/2017

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc (Lê Văn Vinh)

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/08/2017

Công phá vật lí (10 + 11 + 12) - thầy Tăng Hải Tuân

• 7,000 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/08/2017

Đề thi thử lý - SGD Kiên Giang 2017

• 984 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/06/2017

Tổng hợp các câu trắc nghiệm vật lí dạng đồ thị

• 1,770 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/05/2017

15 đề thi thử SGD

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/05/2017

File word: Đề minh họa L3 môn vật lí 2017

• 2,148 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/05/2017

80 đề nắm chắc điểm 7 môn lí

• 5,090 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Sơ đồ tư duy lí 12 (sưu tầm)

• 2,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 30/04/2017

Tổng hợp 57 đề thi thử lý 2017

• 1,577 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/04/2017

80 đề luyện thi QG môn lý nắm chắc điểm 7

• 1,253 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/03/2017

Phần mềm Imindmap 10 vẽ sơ đồ tư duy

• 1,236 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 14/03/2017

Tổng hợp đề thi + Giải môn lí 2017

• 1,124 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2017

File word Thi thử chuyên Vinh Lần 1 2017

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/02/2017

80 đề lí luyện thi nắm chắc điểm 7

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/02/2017

Kết nối không dây giữa điện thoại và tivi

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 21/02/2017

File word - THPT Chuyên Bắc Cạn L1

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/01/2017

File word - Chuyên Lê Hồng Phong

• 1,266 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/01/2017

Sơ đồ tư duy lý 12 (thầy Trung)

• 2,816 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 06/01/2017

File word - Đề Chuyên Vinh L1

• 1,069 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/01/2017

Thủ thuật word hóa (đăng lại - có bổ sung)

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/01/2017

File word - Đề Chuyên Vĩnh Phúc Lần 1

• 945 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/01/2017

Thủ thuật word hóa (có bổ sung)

• 1,988 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 02/01/2017

Đánh thức tư duy vật lý - Điện xoay chiều

• 1,282 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/12/2016

Đề KSCL Lần I Chuyên Vĩnh Phúc

• 557 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/11/2016

Trich: Đề liên môn KHTN Hoàng Hoa Thám

• 929 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/10/2016

File word: Đề minh họa môn vật lí 2017

• 5,123 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/10/2016

So sánh word 2003 và 2016

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho tài nguyên tin học

• Ngày tải lên: 28/09/2016

Đề số 1 - liên môn lí hóa sinh

• 638 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/09/2016

Đề thi thử liên môn lí hóa sinh

• 799 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/09/2016

30 đề thi thử 2016 - có giải

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/08/2016

67 trong 80 đề thi thử môn lý của thầy Biên

• 1,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/07/2016

Tổng hợp 40 đề thi thử lý 2016

• 998 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/07/2016

Chắc lọc tinh túy trong đề thi thử lý 2016

• 1,738 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/06/2016

Đề thi thử Lý - SGD ĐT Kiên Giang 2016

• 655 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/06/2016

Tổng hợp 125 đề thi thử toán

• 963 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 24/04/2016

Đề thi thử lý lần 3- Chuyên SPHN 2016

• 1,135 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/04/2016

Đề thi HK2 lí 12 (1 số trường TPHCM) 2014-2015

• 1,672 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/04/2016

Sách trò chơi vật lý trong trường phổ thông

• 1,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 29/03/2016

File word Đề thi thử ĐH Vinh - Lần 1 2016

• 2,020 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/03/2016

File word Đề thi thử ĐH Vinh - Lần 1 2016

• 1,296 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/03/2016

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm môn lý

• 705 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/03/2016

Đề thi thử ĐH Vinh - Lần 1 2016

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/03/2016

Đề thi thử lý - Nguyễn Sỹ Sách 2016

• 1,073 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2016

Đề + Giải - Nam Đàn I lần 3

• 1,538 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/03/2016

File word - THPT Triệu Sơn (L2)- Thanh Hóa

• 646 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/02/2016

Đề thi thử lý 2016 - Hàn Thuyên lần 2

• 665 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/02/2016

Thần tốc luyện đề lý 2016 Full

• 3,250 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 20/02/2016

Đề thi lý 2016 - SGD & ĐT Bắc Ninh

• 692 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/02/2016

Thần tốc luyện đề lí 2016 (Bản Demo)

• 2,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/02/2016

Tổng hợp tài liệu vật lý

• 1,229 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/01/2016

File In - Đề vật lí KSCL Ba Đình - Thanh Hóa

• 891 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/12/2015

File In - Đề thách đấu vật lí Online

• 1,090 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/12/2015

30 đề thi môn lí của thầy Chu Văn Biên

• 4,603 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/12/2015

Tổng hợp đề thi lí 9 HKI

• 2,525 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 09/12/2015

Phần mềm tạo bài giảng Elearning iSpring Suite 8

• 2,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 07/12/2015

Vẽ sơ đồ tư duy với Imindmap 9

• 1,197 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 30/11/2015

30 đề thi trắc nghiệm lí 12 học kỳ 1

• 1,584 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2015

Vẽ hình cho vật lý bằng phần mềm toán học GSP

• 1,712 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 24/11/2015

Trắc nghiệm vật lí 12 - Chương 1

• 2,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/10/2015

Hỗ trợ thẻ tab cho Office (từ 2003 đến 2016)

• 1,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 01/10/2015

Sơ đồ tư duy lí 12 (Sưu tầm)

• 2,184 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 29/07/2015

Ôn thi lí 12 bằng bản đồ tư duy

• 4,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/07/2015

File word Đề thi thử lần 7 ĐHSP Hà Nội

• 2,181 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/06/2015

File word Đề ĐH Vinh Lần cuối

• 2,303 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/06/2015

Tổng hợp đề thi thử Văn -Toán - Lí - Hóa - Sinh - Ngoại ngữ

• 1,068 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 21/05/2015

File word đề thi thử lần I ĐHSP Vinh 2015

• 2,845 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2015

File word - Ôn thi quốc gia môn vật lí 2015 - Thầy Lâm

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2015

Imindmap 8 full - Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy

• 1,959 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 18/02/2015

Thêm thẻ TAB cho office mọi phiên bản (Office tab Enterprise 9.81 Full + crack)

• 2,315 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 08/02/2015

Tổng hợp đề thi vật lí 10 học kỳ 2 (có trắc nghiệm)

• 13,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/01/2015

Tổng hợp đề thi + kiểm tra 1 tiết học kì 2 - Vật lí 11

• 12,443 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/01/2015

Tổng hợp đề thi + kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn vật lí 12

• 7,626 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/01/2015

File word - Cẩm nang LTĐH 10 điểm của thầy Lê Trọng Duy

• 4,878 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/01/2015

Trắc nghiệm lí 12 - Chương Lượng tử ánh sáng

• 7,824 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 05/01/2015

Kinh nghiệm Word hóa PDF (bổ sung lần 1)

• 1,757 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 27/12/2014

File word 161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 5,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/12/2014

Tổng hợp đề thi học kì 1 lí 12 (2014-2015)

• 5,916 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/12/2014

Sơ đồ tư duy lí 12. Máy biến áp

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 24/11/2014

Đề thi HKI 2012-2013 của SGD Kiên Giang

• 1,997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2014

Đề thi HKI của SGD Đồng Tháp 2012-2013

• 2,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/11/2014

Kiểm tra 45 phút trắc nghiệm Lí 11 (HKI 2014-2015)

• 3,698 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 30/10/2014

Đề kiểm tra 45 phút vật lí 12 (HKI) ban cơ bản (2014-2015)

• 2,743 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/10/2014

Phần mềm Giả lập máy tính Casio

• 649 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 24/10/2014

Sơ đồ tư duy - Con lắc lò xo

• 1,695 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 19/10/2014

Soft gỡ password File Office và PDF trong 30 s

• 1,184 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 18/10/2014

Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy (chèn được công thức toán)

• 2,180 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 12/10/2014

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/10/2014

161 chuyên đề LTĐH môn Lí của Trần Anh Trung

• 2,233 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/09/2014

Thủ thuật chuyển từ PDF sang Word

• 3,265 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 19/08/2014

PP giải vật lí 12. Chương 1: Dao động cơ

• 2,183 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/08/2014

File word: Chuyên đề sóng ánh sáng (Đặng Việt Hùng)

• 14,769 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 09/08/2014

Soft Mô phỏng thí nghiệm vật lý (Interactive Physics 2005 Full)

• 2,027 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm mô phỏng hiện tượng

• Ngày tải lên: 03/08/2014

Tuyển tập bài tập vật lí đại cương - Đáp án

• 7,229 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/07/2014

Tuyển tập bài tập vật lí đại cương (Tiếng Việt)

• 3,212 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 27/07/2014

200 bài toán điện xoay chiều - Vũ Thanh Khiết

• 1,663 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/07/2014

Các dạng bài tập dao động cơ Có đáp án

• 6,650 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/07/2014

Đạo của vật lí

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Sách tham khảo

• Ngày tải lên: 11/07/2014

Word hóa chương 2: Sóng cơ và sóng âm

• 4,709 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 11/07/2014

Kinh nghiệm Word hóa PDF (bổ sung lần 1)

• 1,192 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 02/07/2014

Word hóa Trắc nghiệm hay và khó của Nguyễn Thế Thành

• 1,509 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/06/2014

Kinh nghiệm Word hóa PDF

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Hướng dẫn dử dụng phần mềm

• Ngày tải lên: 07/06/2014

Đề tốt nghiệp vật lí 2014 file Word

• 10,596 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/06/2014

Đề tốt nghiệp vật lí 2014 file Word

• 671 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 02/06/2014

Trắc nghiệm ôn thi đại học của Nguyễn Vũ Bình Tập 2

• 1,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/06/2014

Cẩm nang luyện thi đại học cao đẳng tập 2 phần 3 (hết)

• 3,891 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/05/2014

Cẩm nang luyện thi đại học cao đẳng tập 2 phần 1

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/05/2014

Bài tập trắc nghiệm vật lí 12 Nguyễn Hồng Khánh

• 2,905 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/05/2014

Phần mềm chèn hình vật lý trong word

• 2,068 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn thảo hình ảnh

• Ngày tải lên: 01/05/2014

Phần mềm đọc và chuyển mọi định dạng ebook

• 1,145 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm đọc E-book

• Ngày tải lên: 19/04/2014

252 bài toán cơ học - Nguyễn Anh Thi

• 7,044 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 14/04/2014

300 bài toán vật lí sơ cấp chọn lọc

• 6,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/04/2014

15 năm đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lí 2000-2014

• 6,972 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2014

Cẩm nang luyện thi đại học cao đẳng 2014 -Nguyễn Anh Vinh

• 36,964 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/03/2014

75 Đề thi thử đại học

• 1,997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2014

Sơ đồ tư duy trong tiết bài tập vật lí

• 1,876 lượt tải về

• Chuyên mục: Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar

• Ngày tải lên: 09/03/2014

Chuyên đề luyện thi đại học 2014 của Nguyen Tri

• 2,224 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/03/2014

Bài tập trắc nghiệm 12 Nguyễn Hồng Khánh

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/03/2014

Giáo trình luyện thi đại học Nguyễn Hồng Khánh

• 1,978 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/03/2014

Tổng hợp chuyên đề luyện thi của Bùi Gia Nội (file .doc)

• 1,700 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/03/2014