Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Thầy TÂN - Trung tâm TÂN TIẾN THÀNH

👤 Tác giả Thầy TÂN - Trung tâm TÂN TIẾN THÀNH tải lên 121 tài liệu

Tải miễn phí 121 tài liệu đóng góp bởi tác giả Thầy TÂN - Trung tâm TÂN TIẾN THÀNH.

VẬT LÝ 11 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1

• 511 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 14/08/2018

VẬT LÝ 10 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/08/2018

BỘ ĐỀ ÔN THI GIỮA HKI SỞ GDĐT CẦN THƠ

• 968 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/10/2017

ĐÁP ÁN 2 ĐỀ KTCL LẦN 1 2018

• 964 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2017

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 2018 ĐỀ 2

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2017

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LẦN 1 2018 ĐỀ 1

• 1,087 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/07/2017

TUYỀN CHỌN 300 CÂU CHUẨN DỄ ÔN THI THPT

• 1,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/06/2017

QUANG HÌNH VẬT LÍ 11

• 1,302 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/04/2017

NHIỆT HỌC VẬT LÍ 10

• 879 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 01/04/2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL10

• 810 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL11

• 1,187 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK2 VL12

• 1,100 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/03/2017

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKII VL12

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2017

ÔN TẬP VL11 CHƯƠNG 5 CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

• 3,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 25/02/2017

ÔN TẬP VL10 CHƯƠNG 5 CHẤT KHÍ

• 3,563 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 25/02/2017

ĐỀ KT ĐK THÁNG 2 VL 12 TT TTT

• 902 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/02/2017

ĐỀ KT ĐK THÁNG 2 VL 11 TT TTT

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 22/02/2017

ĐỀ KT ĐK THÁNG 2 VL 10 TT TTT

• 1,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 22/02/2017

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 10 TOÀN TẬP

• 5,333 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/07/2016

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 11 TOÀN TẬP

• 4,996 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/07/2016

LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN VẬT LÝ 11 TOÀN TẬP

• 1,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 09/07/2016

ĐỀ VÀ BÀI GIẢI ĐỀ TOÁN THPT 2016

• 974 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 01/07/2016

TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VL 12

• 3,621 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/06/2016

TUYỂN CHỌN 7.7=49 CÂU ÔN TẬP THI THPT QG 2016

• 1,119 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/04/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ HK2 VL10 SỐ 02

• 1,139 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/04/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ HK2 VL10 SỐ 01

• 807 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 09/04/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL12

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/02/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL11

• 666 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 01/02/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - ĐỀ KT THÁNG 1 VL10

• 1,081 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 01/02/2016

KIẾN THỨC NỀN MÓNG CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG VL11

• 1,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 13/01/2016

KĨ THUẬT GIẢI NHANH CHƯƠNG HẠT NHÂN VL12

• 1,741 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/01/2016

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 12

• 1,067 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/12/2015

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 11

• 1,063 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/12/2015

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH - TÀI LIỆU TỰ HỌC VL 10

• 925 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/12/2015

TT LTĐH TÂN TIẾN THÀNH _ 2 ĐỀ HKI VL12

• 1,219 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/12/2015

GIẢI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ 2015 ĐỀ 138

• 1,095 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 03/07/2015

ĐÁP ÁN 6 MÃ ĐỀ MÔN LÝ THPT 2015

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 02/07/2015

TỔNG HỢP LỜI GIẢI MÔN TOÁN TỐT NGHIỆP THPT 2015

• 1,072 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 01/07/2015

ÔN TẬP NHANH LT VL12 TẬP 2

• 734 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 2,599 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 27/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 1,567 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 1,463 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/06/2015

ÔN TẬP NHANH LT VL12 TẬP 1

• 835 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/06/2015

GIẢI ĐỀ THI THỬ LẦN 2 2015

• 695 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 25/06/2015

GIẢI CHUYÊN ĐH VINH L3 2015

• 1,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/06/2015

ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2

• 785 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 19/06/2015

4 ĐỀ THI THỬ HK2 VL10 (đáp án)

• 3,363 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/04/2015

ĐỀ THI THỬ THPT 2015 LẦN 1

• 1,223 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/04/2015

ĐÁP ÀN FILE "TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VL 12"

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2015

ĐỀ KIỂM TRA HK2 VL12

• 2,897 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2015

TỔNG ÔN TẬP LÍ THUYẾT VL 12

• 2,026 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/03/2015

HỆ THỐNG LÍ THUYẾT VL 12 NC BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY

• 3,387 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/10/2014

ÔN TẬP & KT CHƯƠNG 1 VL10

• 2,800 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 03/10/2014

Bộ giáo dục Quyết định phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp

• 1,080 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 10/09/2014

150 CÂU ÔN TẬP CHƯƠNG 1 VL 11

• 5,716 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 31/08/2014

Tổng hợp hơn 100 câu cơ vật rắn 12

• 931 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 1000 câu dao động 12

• 1,945 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 700 câu sóng cơ 12

• 1,728 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 700 câu sóng ánh sáng 12

• 2,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/08/2014

Tổng hợp hơn 1000 câu điện XC 12

• 1,737 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/08/2014

SỔ TAY CẨM NANG LTĐH VẬT LÍ (bản word đẹp)

• 4,247 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/07/2014

SỔ TAY CẨM NANG LTĐH VẬT LÍ

• 1,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/06/2014

BÀI GIẢNG VẬT LÍ 12

• 968 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/08/2013

BÀI GIẢNG VẬT LÍ 10

• 1,429 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 03/08/2013

BÀI GIẢNG VẬT LÍ 11

• 1,378 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 03/08/2013

ĐỀ & ĐA KSCL 12 LẦN 1 2013 (cơ bản)

• 944 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/08/2013

Kiến thức trọng tâm VL10: Chất khí

• 3,832 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 10/04/2012

Tap chi Kvant_2010

• 508 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2009

• 851 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2008

• 506 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2007

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2006

• 621 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2004

• 806 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2003

• 1,162 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2002

• 1,132 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2001

• 608 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_2000

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_1999

• 1,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Tap chi Kvant_1998

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Tap chi Kvant_1997

• 1,138 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Tap chi Kvant_1970

• 701 lượt tải về

• Chuyên mục: Tạp chí khác

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Tài lệu chuyên: Vật lí phân tử và nhiệt học

• 5,190 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 08/01/2012

Kiến thức trọng tâm VL12: Sóng ánh sáng

• 1,842 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 01/01/2012

Kiến thức trọng tâm VL11: Phần TỪ HỌC

• 1,878 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Từ học

• Ngày tải lên: 01/01/2012

Kiến thức trọng tâm VL12: Động lực học vật rắn

• 1,421 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 27/11/2011