Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Hồng Quảng

👤 Tác giả Lê Hồng Quảng tải lên 42 tài liệu

Tải miễn phí 42 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Hồng Quảng.

ĐỀ THI HSG TRƯỜNG NXO VẬT LÍ 11, NĂM 2019

• 1,213 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 28/12/2020

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 VẬT LÍ 11

• 1,473 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 28/12/2020

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK1 VẬT LÍ 10 NĂM 2016

• 1,825 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 03/01/2016

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HK2 VẬT LÍ 11 NĂM 2015

• 2,692 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/05/2015

NĂM 2014, GIÁO ÁN DẠY THÊM VẬT LÍ 11

• 12,134 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/05/2014

Giáo án dạy thêm Vật lí 10 năm 2014

• 10,120 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/05/2014

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11, HK2 NĂM 2014

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/05/2014

GIÁO ÁN VẬT LÍ 11 NĂM 2014 ĐẦY ĐỦ

• 2,892 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/05/2014

GIÁO ÁN VẬT LÝ 10 ĐẦY ĐỦ (CƠ BẢN VÀ TỰ CHỌN)

• 10,692 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/05/2014

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT THI HỌC KÌ VẬT LÍ 10 - THPT NGUYỄN XUÂN ÔN

• 1,655 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 10/05/2014

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHỌN LỌC GIAO THOA, SÓNG ÁNH SÁNG

• 10,253 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/02/2014

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN: CHỦ ĐỀ GIAO THOA SÓNG

• 4,451 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 26/11/2013

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN: CHỦ ĐỀ SÓNG DỪNG

• 4,223 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 26/11/2013

BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ

• 1,977 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 26/11/2013

Đại cương điện xoay chiều

• 611 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 20/12/2012

Giáo án vật lý 10 nâng cao

• 1,735 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 20/12/2012

Giáo án vật lý 10 nâng cao đầy đủ các bài

• 4,236 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 25/07/2012

GIẢI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ ĐẠI HỌC 2012

• 9,770 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 07/07/2012

BÀI TẬP PHẢN ỨNG HẠT NHÂN CHON LOC, CÓ ĐÁP ÁN

• 5,025 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 25/05/2012

BÀI TẬP PHÓNG XẠ HẠT NHÂN CHON LOC, CÓ ĐÁP ÁN

• 6,478 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 08/02/2014

Vật lý hật nhân-CẤU TẠO HẠT NHÂN có đáp án

• 1,352 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 25/05/2012

BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU CHON LOC, CÓ ĐÁP ÁN

• 7,789 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/05/2012

Kiểm tra định kì: Điện xoay chiều

• 799 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 01/12/2011