Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures

Allan Griffin

1,156 Lượt tải

Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures.
Để download tài liệu Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures các bạn click vào nút download bên trên.

📁 Chuyên mục: Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

📅 Ngày tải lên: 02/07/2009

📥 Tên file: Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures~tqw~_darksiderg.4323.pdf (9.2 MB)

🔑 Chủ đề: Bose Condensed Gases Finite Temperatures


GỢI Ý THEO Bose Condensed Gases Finite Temperatures

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại

BÀI VIẾT NỔI BẬT