Nguyên tố 115 được xác nhận

Hiệp Khách Quậy Một đội nghiên cứu quốc tế, đứng đầu là các nhà vật lí đến từ Đại học Lund, Thụy Điển, vừa xác nhận sự tồn tại của cái được xem là một nguyên tố mới với số nguyên tử 115. Thí nghiệm được tiến hành tại cơ sở nghiên cứu GSI ở Đức. Kết quả xác nhận các phép đo trước đây do các nhóm nghiên cứu ở Nga thực... Xin mời đọc tiếp.

Một đội nghiên cứu quốc tế, đứng đầu là các nhà vật lí đến từ Đại học Lund, Thụy Điển, vừa xác nhận sự tồn tại của cái được xem là một nguyên tố mới với số nguyên tử 115. Thí nghiệm được tiến hành tại cơ sở nghiên cứu GSI ở Đức. Kết quả xác nhận các phép đo trước đây do các nhóm nghiên cứu ở Nga thực hiện.

“Đây là một thí nghiệm rất thành công và là một trong những thí nghiệm quan trọng nhất trong lĩnh vực này trong những năm gần đây,” phát biểu của giáo sư Dirk Rudolph tại Đại học Lund.

Nguyên tố 115 được xác nhận

Cuối cùng các nhà khoa học đã có bằng chứng cho nguyên tố 115

Ngoài các quan sát của nguyên tố hóa học mới, các nhà nghiên cứu còn truy xuất được số liệu mang lại cho họ cái nhìn sâu sắc hơn vào cấu trúc và tính chất của các hạt nhân nguyên tử siêu nặng.

Bằng cách bắn phá một màng mỏng americium bằng các ion calcium, đội nghiên cứu đã có thể đo được các photon đi cùng với phân rã alpha của nguyên tố mới. Những năng lượng nhất định của các photon đó khớp với năng lượng được trông đợi cho bức xạ tia X, đó là một “dấu vân tay” của một nguyên tố đã biết.

Nguyên tố siêu nặng mới vẫn chưa được đặt tên. Một ủy ban gồm các thành viên của các hiệp hội vật lí và hóa học quốc tế sẽ đánh giá các kết quả mới để quyết định xem có cần khuyến cáo tiến hành thêm thí nghiệm hay không trước khi khám phá của nguyên tố mới được công nhận.

Bằng chứng mới cho nguyên tố hóa học với số nguyên tử 115 sẽ được công bố trên tạp chí khoa học Physical Review Letters, số ra ngày 27/8/2013.

Nguồn: PhysOrg.com, ĐH Lund

Mời đọc thêm