Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thôi điều hành Bộ Giáo dục

Hiệp Khách Quậy Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, từ ngày 1/4 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã bàn giao công việc lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho các thứ trưởng phụ trách. Xin mời đọc tiếp.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, từ ngày 1/4 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã bàn giao công việc lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho các thứ trưởng phụ trách.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong một cuộc GLTT với độc giả Dân trí (Ảnh: Hữu Nghị)

Theo đó, Thứ thưởng Phạm Vũ Luận là người điều hành chính công việc hàng ngày của Bộ.

Trao đổi với Dân trí ngày 2/4, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Để dành thời gian tập trung làm tốt công tác nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã bàn giao công việc Bộ GD-ĐT cho các thứ trưởng. Thứ trưởng Phạm Vũ Luận là người điều hành công việc chính hàng ngày. Tuy nhiên, thứ hai hàng tuần Bộ trưởng Nhân vẫn dự giao ban và những công việc đột xuất của ngành các thứ trưởng vẫn phải báo cáo Bộ trưởng quyết định”.

Theo quy định hiện hành, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng theo đề nghị của Thủ tướng. Do đó việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GD-ĐT của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng Bộ GD-ĐT mới được dự kiến thực hiện tại kỳ họp của Quốc hội vào tháng 5.

Theo Dân Trí

Mời đọc thêm