Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phan Văn Hội

👤 Tác giả Phan Văn Hội tải lên 23 tài liệu

Tải miễn phí 23 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phan Văn Hội.

Ôn thi HKII Lý 11

• 1,925 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/05/2015

Ôn tập sóng cơ

• 811 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/04/2015

Ôn tập dao động cơ

• 1,801 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/04/2015

Đáp án thi chuyên đề lần 1- THPT Bình Sơn

• 1,151 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/08/2014

Luyện tập dao động cơ điều hoà hay, kèm đáp án

• 2,416 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/08/2014

Tài liệu ôn thi hsg vật lý 10,11,12

• 13,912 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 05/08/2014

Giáo án tích hợp liên môn

• 12,228 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/08/2014

Tài liệu chuyên đề vật lý 10

• 6,193 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Tài liệu chuyên đề vật lý 11

• 4,707 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý

• 1,387 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Giao án tự chọn vât lý 11 kì 1

• 3,769 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Giao án tự chọn vât lý 10 kì 1

• 1,899 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Giao án tự chọn vât lý 12 kì 1

• 2,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Giáo án vât lý 12 kì 1

• 1,820 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Giáo án vât lý 11 kì 1

• 1,501 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Giáo án vât lý 10 kì 1

• 1,983 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 04/08/2014

Dòng điện trong chân không

• 599 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 13/11/2010

SKKN: Kinh nghiệm vận dụng các định luật bảo toàn

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 01/12/2009

Đề kiểm tra 15 phút Lớp 11 Chương Dòng điện không đổi

• 1,643 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 15/11/2009

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 10

• 1,257 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 21/11/2009

Kiểm tra 1 tiết 12 Lần 1 HK 1 Lớp 11

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 21/11/2009