Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Trương Văn Thiện

👤 Tác giả Trương Văn Thiện tải lên 47 tài liệu

Tải miễn phí 47 tài liệu đóng góp bởi tác giả Trương Văn Thiện.

Tài liệu dạy thêm VL 11 Chương trình mới 2023

• 809 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 21/07/2023

Vật Lý 11 - Chương Trình mới - Bài số 1

• 1,432 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/05/2023

Đề kiểm tra giữa kì I lớp 12

• 1,346 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/11/2022

Đề ôn tập giữa kì I lý 10 chương trình mới

• 1,357 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 30/10/2022

Vật Lý 10 Kì II Chương trình mới

• 1,228 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lí 10 - Chương trình mới 2022

• Ngày tải lên: 27/10/2022

2000 câu Dao động cơ - Full đáp án

• 1,008 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/08/2022

Giáo án Vật Lý 10 Cả năm theo chương trình mới

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề thi sở Thanh Hóa

• 1,383 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề Thi Sở Hà Nội

• 1,293 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Đề thi Sở GD Thái Nguyên

• 1,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/05/2022

Bài tập cơ hệ dao động - Full lời giải

• 1,531 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Đề thi thử Thanh Chương 1

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2022

Bài tập xoay chiều. Mức độ 3 - Vận dụng

• 1,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập xoay chiều. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài Xoay chiều. Mức độ 1 - Nhận biết

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 877 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Sóng Cơ. Mức độ 1 - Nhận biết

• 919 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Lý thuyết sóng cơ

• 1,262 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Dao động cơ. Mức độ 3 - Vận dụng

• 993 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập chương Dao động cơ. Mức độ 2 - Thông hiểu

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập Dao động cơ. Mức độ 1 - nhận biết

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/04/2022

Bài tập Vật Lý 10 cả kì I

• 545 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Bài tập Vật lý 10 cả kì II

• 655 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Bộ đề kiểm tra giữa kì II - Vật Lý 12

• 660 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề kiểm tra cuối học kì II lớp 12

• 785 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Bộ đề kiểm học ki I lớp 11 theo cấu trúc của Bộ

• 990 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/01/2022

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 10) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,266 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 09) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,225 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 08) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 07) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,326 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 06) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,231 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 04) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,281 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 03) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,332 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 02) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 02) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,337 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi học kì II Vật Lý 10 (số 1) 2021 theo đặc tả ma trận của BGD

• 1,264 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi nắm trọn 28 câu 2020-2021

• 685 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/05/2021

Đề thi thử Chuyên Thoại Ngọc Hầu

• 1,554 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 28/04/2021

Tổng hợp công thức lớp 12

• 624 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 25/04/2021

Trắc nghiệm Lý thuyết 12

• 2,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/10/2020