Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> ĐOÀN VĂN LƯỢNG

👤 Tác giả ĐOÀN VĂN LƯỢNG tải lên 218 tài liệu

Tải miễn phí 218 tài liệu đóng góp bởi tác giả ĐOÀN VĂN LƯỢNG.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1-DAO ĐỘNG CƠ

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/09/2023

ĐỀ KIỂM TRA BÀI 1-BÀI 2-VẬT LÝ 12

• 782 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/09/2023

ĐỀ ÔN BÀI 1-DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 2023

• 1,276 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/07/2023

PHÂN CHƯƠNG ĐỀ CỦA BGD NĂM 2023-GIẢI CHI TIÉT.

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý

• Ngày tải lên: 30/06/2023

ĐỀ ÔN KIỂM TRA BÀI 3-CON LẮC ĐƠN

• 961 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 30/10/2022

ĐỀ 2 ÔN KIỂM TRA BÀI 2-CON LẮC LÒ XO

• 1,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/09/2022

ĐỀ 1 ÔN KIỂM TRA BÀI 2-CON LẮC LÒ XO

• 1,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/09/2022

ĐỀ ÔN KIỂM TRA BÀI 1-DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

• 543 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/09/2022

ĐỀ VẬT LÍ NGẪU HỨNG CHO HS 2K4

• 1,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/07/2022

GIẢI CÁC CÂU VDC ĐỀ CỦA BỘ GIÁO DỤC LẦN 1-2021

• 1,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2022

PHÂN THEO CHƯƠNG ĐỀ VẬT LÍ CỦA BGD NĂM 2021

• 3,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/07/2021

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 3-2021

• 536 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 30/03/2021

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 2-2021

• 1,453 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/03/2021

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 1-2021

• 1,296 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/02/2021

LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA-2020

• 5,032 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 04/09/2020

ĐỀ CƯƠNG CHƯƠNG 1- VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

• 1,277 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/08/2020

ĐỀ 203 TỐT NGHIỆP THPT NĂM-2020

• 5,833 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 19/08/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 12-2020

• 1,590 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 11-2020

• 1,164 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 10-2020

• 1,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 9-2020

• 1,139 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 8-2020

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 7-2020

• 1,136 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 6-2020

• 1,867 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/04/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 5-2020

• 1,228 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/03/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 4-2020

• 2,006 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/03/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 3-2020

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/03/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 2

• 1,441 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/03/2020

ĐỀ RÈN LUYỆN QUỐC GIA SỐ 1

• 1,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/02/2020

LUYỆN TẬP DAO ĐỘNG ĐIÊU HÒA

• 774 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Vật lí 10-Bài 4: Sự rơi tự do

• 508 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Bài 1: Dao động điều hòa

• 813 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 08/07/2019

Giải các câu đồ thị đề của Bộ GD 2019

• 557 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/07/2019

Giải các câu đồ thị đề của Bộ GD 2019

• 827 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/07/2019

ÔN TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ THAM KHẢO CỦA BỘ GD -2019

• 520 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/06/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 6-2019 FILE WORD GIẢI CHI TIẾT

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/06/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 6-2019 FILE WORD GIẢI CHI TIẾT

• 788 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/06/2019

16 ĐỀ ÔN LUYỆN THPT QUỐC GIA 2019 CƠ BẢN

• 1,186 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/06/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 4-2019 THPT TRẦN CAO VÂN TPHCM

• 1,261 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/06/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 3-2019 THPT TRẦN CAO VÂN

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/06/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG TRẦN CAO VÂN SỐ 2-2019

• 603 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/06/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 2-2019

• 1,242 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/03/2019

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 1-2019

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/02/2019

Nhiều cách giải Câu 36 điện xoay chiều đề tham khảo của Bộ Giáo Dục 2019

• 1,163 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 14/02/2019

ĐỀ 206 FILE WORD GIẢI CHI TIÊT

• 3,383 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 28/06/2018

ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU NÂNG CAO-2018

• 2,928 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/06/2018

ĐỒ THỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU CƠ BẢN-2018

• 1,409 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/06/2018

ĐỀ LUYỆN TẬP QG SỐ 6-2018 TRUONG THPT TRẦN CAO VÂN TP.HCM

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/06/2018

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12

• 1,539 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 04/05/2018

ĐỀ SỞ GIÁO DỤC QUẢNG NAM FILE WORD

• 1,054 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2018

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 4-2018

• 1,176 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/03/2018

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 4-2018

• 1,078 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/03/2018

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 3-2018

• 1,351 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/02/2018

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 2-2018

• 637 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/02/2018

ĐỀ LUYỆN TẬP THPT QG SỐ 1-2018

• 1,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/02/2018

Đề khảo sát 20 câu dao động cơ

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/11/2017

Đại cương Sóng cơ

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 04/10/2017

Đồ thị các vật dao động điều hòa-Căn bản

• 818 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/09/2017

Chủ đề 2: Con lắc lò xo 2017-2018

• 1,816 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/07/2017

Chủ đề 1: Dao động điều hòa 2017-2018

• 4,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/07/2017

ĐỀ 201 FILE WORD GIẢI CÂU 38

• 636 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 24/06/2017

Các câu đổ thị sưu tầm 2017 giải chi tiết

• 2,597 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/06/2017

25 ĐỀ TRƯỜNG CHUYÊN 2017-SUU TAM FILE WORD GIAI CHI TIET

• 2,255 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/06/2017

Chủ đề: Đồ thị dao động cơ

• 1,640 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/06/2017

Đề số 6 rèn luyện Quốc gia vật lý 2017

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/06/2017

Đề số 5 rèn luyện Quốc gia vật lý 2017

• 812 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/06/2017

Đề số 4 rèn luyện Quốc gia vật lý 2017

• 710 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/05/2017

Tần số thay đổi trong mạch RLC-Đồ thị

• 1,423 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/05/2017

Đề cương ôn tập vật lý 10-HK2

• 5,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 13/04/2017

8 ĐỀ CHUYÊN ĐH VINH và SP Hà Nội

• 1,336 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/07/2016

20 ĐỀ TRƯỜNG CHUYÊN 2016

• 1,296 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/07/2016

115 đề ôn thi 2016 sưu tầm có đáp án

• 1,697 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/07/2016

75 đề VẬT LÍ HSG có lời giải sưu tầm

• 6,902 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 25/07/2016

100 đề lý 12 sưu tầm có đáp án

• 1,301 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/07/2016

Đề rèn luyện số 10-2016 giải chi tiết

• 1,874 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/06/2016

Đề rèn luyện số 9-2016 giải chi tiết

• 1,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/06/2016

Đề rèn luyện số 8-2016 giải chi tiết

• 1,371 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/06/2016

Đề rèn luyện số 7-2016 giải chi tiết

• 1,068 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2016

Đề rèn luyện số 4-2016 giải chi tiết

• 1,253 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/05/2016

Đề rèn luyện số 3-2016 giải chi tiết

• 1,913 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/04/2016

Tóm tắt lí thuyết VẬT LÍ 12

• 1,393 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 10/04/2016

Giải chi tiết đề ĐH-CĐ các năm trước

• 1,433 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/04/2016

Đề rèn luyện số 2-2016 giải chi tiết

• 1,820 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/04/2016

Đề rèn luyện số 1-2016

• 1,529 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/03/2016

Bài tập về Đồ thị

• 2,655 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/03/2016

Đoạn mạch điện XC có cấu trúc thay đổi

• 1,128 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 30/11/2015

Dùng máy tính cầm tay ảo trên PC

• 1,602 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 31/07/2015

Chủ đề 1: Dao động điều hòa 2015

• 1,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/07/2015

Đề thi thử quốc gia 2015 giải chi tiết

• 1,475 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2015

Bài đồ thị điện xoay chiều

• 3,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 29/05/2015

Đồ thị hàm điều hòa (bổ sung mới nhất)

• 5,527 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/04/2015

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng-2015

• 56,943 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/02/2015

Chuyên đề hạt nhân ÔN LUYỆN THI QUỐC GIA 2015

• 27,857 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 25/02/2015

Đồ thị hàm điều hòa (có bổ sung )

• 1,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/10/2014

Đồ thị hàm điều hòa

• 1,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/10/2014

25 đề sưu tầm giải chi tiết 2014

• 4,747 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 17/06/2014

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH-2014

• 32,522 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/05/2014

Chuyên đề hạt nhân LTĐH 2014

• 20,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 17/03/2014

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng

• 43,757 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 05/02/2014

Chuyên đề Sóng ánh sáng

• 24,172 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/12/2013

Các máy điện xoay chiều

• 10,200 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 27/11/2013

Các dạng bài tập điện xoay chiều

• 33,079 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/10/2013

Ôn tập trắc nghiệm sóng cơ

• 4,779 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 30/09/2013

Giá trị tức thời của dao động điện

• 3,620 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/09/2013

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH

• 8,259 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/08/2013

Giá trị tức thời của dao động điện

• 550 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/08/2013

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH

• 4,669 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2013

Trắc nghiệm ôn tập dao động cơ

• 2,482 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2013

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH

• 4,107 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/07/2013

Chuyên đề sóng cơ LTĐH

• 13,376 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/07/2013

Chuyên đề sóng cơ chi tiết file Word

• 26,551 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/07/2013

ĐỀ LÝ CĐ 2013 PHÂN LOẠI THEO TỪNG CHƯƠNG

• 765 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/07/2013

6 đề ôn luyện đại học 2013

• 1,111 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/06/2013

Chuyên đề sóng cơ LTĐH

• 3,158 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/06/2013

Tổng hơp dao động nhờ số phức

• 1,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 19/06/2013

Dao động và sóng điện từ

• 6,463 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 18/06/2013

Dao động và sóng điện từ

• 14,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 18/06/2013

Chuyên đề Sóng ánh sáng

• 7,609 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/06/2013

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng

• 9,283 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 16/06/2013

Chuyên đề hạt nhân luyện thi

• 2,200 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 16/06/2013

Chuyên đề vật lí hạt nhân

• 5,458 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 28/02/2013

Chuyên đề Sóng ánh sáng

• 4,890 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 26/02/2013

Chuyên đề Sóng ánh sáng

• 2,338 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/02/2013

Chuyên đề vật lí hạt nhân

• 7,438 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 30/01/2013

25 Bài tập điện xoay chiều

• 1,603 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/01/2013

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng

• 7,350 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 08/01/2013

25 Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý

• 7,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 10/12/2012

25 Đề và Đáp án Học Sinh Giỏi Vật Lý

• 979 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 09/12/2012

10 Đề ôn tập HK1 Vật Lý 12

• 2,353 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/12/2012

Dủng giản đồ vector giải BT Điện xoay chiều

• 5,330 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 19/11/2012

Bài tập Công suất điện xoay chiều

• 5,989 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 31/10/2012

Bài tập tham số điện xoay chiều

• 3,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 27/10/2012

Các máy điện xoay chiều

• 3,955 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 15/10/2012

Chuyên đề sóng cơ chi tiết file Word

• 4,425 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2012

Dao động và sóng điện từ

• 4,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 14/08/2012

Chuyên đề sóng cơ LTĐH

• 2,304 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 27/07/2012

Chuyên đề sóng cơ LTĐH

• 963 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/07/2012

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH

• 3,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/07/2012

Bài tập dạng hộp đen trong điện xoay chiều

• 3,092 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 21/06/2012

Tổng hơp dao động nhờ số phức

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/06/2012

Viết phương trình dao động điều hòa

• 2,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/06/2012

Chuyên đề vật lí hạt nhân

• 2,703 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 11/06/2012

Chuyên đề dao đông cơ LTĐH

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/06/2012

Bài Tập Giao thoa Sóng cơ

• 3,594 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 10/06/2012

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng

• 4,471 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 28/05/2012

Chuyên đề vật lí hạt nhân

• 1,285 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 16/02/2012

Đề thi thử đại học 2012

• 922 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Dao động và sóng điện từ

• 671 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Chuyên đề Sóng ánh sáng

• 2,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/12/2011

Dao động và sóng điện từ

• 802 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 09/10/2011

Trắc nghiệm Dao động cơ

• 1,976 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/08/2011

Trắc nghiệm Máy biến áp, máy điện

• 1,269 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 11/08/2011

Các dạng bài tập Sóng cơ

• 6,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 31/07/2011

Các dạng bài tập điện xoay chiều

• 7,130 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 31/07/2011

Bài tập tham số điện xoay chiều

• 872 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 31/07/2011

Công suất điện xoay chiều

• 677 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 31/07/2011