Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Lê Kim Đông

👤 Tác giả Lê Kim Đông tải lên 49 tài liệu

Tải miễn phí 49 tài liệu đóng góp bởi tác giả Lê Kim Đông.

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 11

• 1,183 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 08/12/2022

BỘ ĐỀ ÔN THI THPT 2022

• 846 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2022

ĐỀ ÔN THI TN THPT SỐ 1 NĂM 2022

• 565 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/06/2022

ĐỀ ÔN THI TN THPT SỐ 1 NĂM 2022

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2022

File Word chiến thắng kỳ thi 9 vào 10 Chuyên Lý - Trịnh Minh Hiệp

• 1,416 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 10/09/2021

TÀI LIỆU LT THPT QG CHƯƠNG 1. DAO ĐỘNG CƠ

• 567 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/08/2021

BỘ ĐỀ ÔN THI VẬT LÝ THPT QG 2021

• 1,065 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2021

BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QG 2021

• 1,022 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/06/2021

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI 12 GIẢI CHI TIẾT

• 889 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 07/03/2021

BỒI DƯỠNG HSG 10-TĨNH HỌC

• 1,009 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 13/11/2020

KẾ HOẠCH DẠY HỌC VẬT LÝ 12 MẪU SỞ GDĐT QUẢNG NAM

• 1,492 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 14/09/2020

ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 10 THEO CẤU TRÚC SỞ GIÁO DỤC QUẢNG NAM

• 617 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/12/2018

ĐỀ THI THỬ SỐ 1_MÔN LÝ CÓ ĐÁP ÁN

• 1,055 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/04/2016

HIỆN TƯỢNG QUANG - PHÁT QUANG

• 1,051 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 30/03/2016

Đề kiểm tra 1 tiết 12 cơ bản Lần 1

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/11/2015

ĐỀ CƯƠNG VẬT LÝ 11 CƠ BẢN (HKII)

• 3,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/01/2015

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 LẦN 2 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 911 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/12/2014

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 LẦN 1 CÓ LỜI GIẢI

• 2,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/12/2014

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - VẬT LÝ 11- CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN

• 1,252 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 18/11/2014

TÀI LIỆU LT ĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ - PHẦN LÝ THUYẾT

• 712 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/10/2014

TÀI LIỆU LT ĐH CHƯƠNG SÓNG CƠ - PHẦN BÀI TẬP

• 940 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/10/2014

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

• 1,604 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/10/2014

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 10 NÂNG CAO

• 2,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 05/10/2014

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬT LÝ 11

• 6,504 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 05/10/2014

ÔN TẬP VẬT LÝ 10 - HỌC KÌ II

• 1,813 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/10/2014

ÔN TẬP VẬT LÝ 12

• 1,136 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/10/2014

ĐỀ CƯƠNG HỌC KÌ II VẬT LÝ 11 CƠ BẢN

• 5,086 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 04/10/2014

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 11 CƠ BẢN

• 8,098 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 04/10/2014

ĐỀ THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VL11

• 4,373 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 04/10/2014

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KỲ I - VẬT LÝ 12 CƠ BẢN

• 3,514 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 01/10/2014

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT LÝ LỚP 11 CƠ BẢN

• 3,083 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 27/09/2014

TÀI LIỆU LTĐH CHƯƠNG I

• 1,379 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/09/2014

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC CHƯƠNG I NC

• 766 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 30/08/2014

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2013-2014

• 2,123 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/08/2014

Đề thi HSG tỉnh Quảng Nam 2013-2014

• 1,558 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/08/2014