Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phạm Vũ Hoàng

👤 Tác giả Phạm Vũ Hoàng tải lên 462 tài liệu

Tải miễn phí 462 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phạm Vũ Hoàng.

HD giải mã đề 202 thi TN THPT Quốc Gia 2020

• 847 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/08/2020

HD giải đề ôn 005

• 1,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2020

HD giải đề ôn 004

• 1,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2020

HD giải đề ôn 003

• 994 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2020

HD giải đề ôn 002

• 977 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2020

HD giải đề ôn 001

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/08/2020

Đề ôn 010

• 506 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/08/2020

Đề ôn 009

• 943 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/08/2020

Đề ôn 008

• 914 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/08/2020

Đề ôn 007

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/08/2020

Đề ôn 006

• 761 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/08/2020

Đề ôn 005

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/08/2020

Đề ôn 004

• 927 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/08/2020

Đề ôn 003

• 909 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/08/2020

Đề ôn 002

• 926 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/08/2020

Đề ôn 001

• 1,070 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/08/2020

HD giải đề Sở GD Quảng Bình năm 2020

• 2,743 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/07/2020

Đề thi học kỳ 2 năm học 2019_2020 trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội

• 811 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/06/2020

Đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2020

• 1,213 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 15/04/2020

Hướng dẫn giải đề minh họa của Bộ GD&ĐT năm 2020

• 605 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/04/2020

HD giải đề KT khảo sát phần dao động cơ só 01

• 1,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/09/2019

Phân loại theo chương đề thi THPT Quốc gia năm 2019

• 5,595 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/07/2019

Mã đề 203 đề thi THPT Quốc gia năm 2019

• 3,300 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 05/07/2019

Mã đề thi THPT QG số 202

• 1,774 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 01/07/2019

Giải mã đề thi THPT QG 223

• 1,715 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 01/07/2019

Giải mã đề thi THPT QG 206

• 1,505 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 30/06/2019

HD giải đề Sở GD Kiên Giang năm 2019

• 1,097 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/06/2019

HD giải đề Sở GD Kiên Giang năm 2019

• 1,059 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 20/06/2019

HD giải đề Sở GD Tiền Giang năm 2019

• 1,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/06/2019

HD giải đề KSCL Sở GD Bắc Ninh năm 2019

• 597 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/06/2019

Đề KSCL Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2019

• 706 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/06/2019

HD giải đề Sở GD Nam Định 2019

• 1,075 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/06/2019

HD giải đề Sở GD Quảng Bình năm 2019

• 2,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2019

HD giải đề Sở GD Quảng Bình năm 2019

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2019

Đề thi Cụm THPT Sóc Sơn-Mê Linh 2019

• 609 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/05/2019

Đề thi Cụm THPT Sóc Sơn-Mê Linh 2019

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/05/2019

HD giải đề Sở GD Hưng Yên năm 2019

• 1,710 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/05/2019

HD giải đề sở GD Quảng Nam năm 2019

• 1,432 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/05/2019

Đề KSCL Sở GD Hưng Yên 2019

• 855 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2019

Đề KSCL Sở Giáo dục Quảng Nam 2019

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2019

HD giải đề Sở GD Hà Tĩnh năm 2019

• 1,272 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2019

HD giải đề KSCL Sở GD Hải Phòng năm 2019

• 972 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 28/04/2019

Đề thi thử chuyên SP lần 3 năm 2019

• 1,689 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/04/2019

HD giải đề KSCL Sở GD&ĐT Bình Dương 2019

• 1,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/04/2019

Đề KSCL Sở GD&ĐT Hải Phòng năm 2019

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/04/2019

HD giải đề KSCL Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2019

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/04/2019

Đề KSCL Sở GD&ĐT Thanh Hóa năm 2019

• 1,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/04/2019

HD giải đề chuyên Vinh lần 2 năm 2019

• 1,180 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/04/2019

Đề KSCL Lớp 12 Sở GD$ĐT Hà Nội năm học 2018_2019

• 1,324 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/03/2019

Đề KSCL Lớp 12 Sở GD$ĐT Hà Nội năm học 2018_2019

• 1,147 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/03/2019

HD giải đề chuyên SPHN lần 2 năm 2019

• 1,190 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/03/2019

HD giải đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 11/03/2019

HD giải đề chuyên SP HN lần 1 năm 2019

• 1,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/02/2019

Đề chuyên SPHN lần 1 năm 2019

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/01/2019

Đề KSCL Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc lần 1 năm 2019

• 905 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/01/2019

Đề chuyên KHTN lần 1 năm 2019

• 1,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/01/2019

Hướng dẫn giải đề thi HK1 Sở GD&ĐT Tây Ninh năm học 2018_2019

• 1,073 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/01/2019

Đề thi KSCL học kỳ 1 Sở GD&ĐT Nam Định, năm học 2018_2019

• 1,004 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/01/2019

Hướng dẫn giải đề thi HK1 Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế năm 2018

• 1,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/12/2018

Đề thi HK1 môn Lý 12-Sở GD&ĐT Thừa Thiên -Huế năm học 2018-2019

• 2,173 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/12/2018

Đề thi HSG vòng 2 TP Hà Nội năm học 2018_2019

• 3,524 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 30/09/2018

Hướng dẫn chấm đề thi HSG TP Hà Nội năm 2018

• 2,816 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 23/09/2018

Đề thi HSG Vật Lý 12 TP Hà Nội năm học 2018_2019

• 4,402 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Giải lập Casio Vinacal fx570 PLUS II

• 1,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/07/2018

Giả lập Casio fx-570VN PLUS

• 961 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/07/2018

Đề thi Olympic môn lý lớp 11 năm học 2017_2018

• 3,926 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 29/01/2018

Đề thi Olympic môn lý lớp 10 năm học 2017_2018

• 2,898 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 29/01/2018

Đề thi học kỳ I vật lý 10 năm học 2017_2018

• 2,505 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/12/2017

Đề thi học kỳ I vật lý 12 năm học 2017_2018

• 1,819 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/12/2017

Đề thi học kỳ 1 lớp 11 năm học 2017_2018

• 2,147 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/12/2017

Hướng dẫn giải Bộ 2 đề kiểm tra trắc nghiệm lý 11 chương 1+2

• 1,673 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 19/11/2017

Đề thi học kỳ I lớp 12 số 04 năm học 2016_2017

• 1,873 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/11/2017

Đề thi học kỳ I lớp 12 số 03 năm học 2016_2017

• 968 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/11/2017

Đề thi học kỳ I lớp 12 số 02 năm học 2016_2017

• 801 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/11/2017

Đề thi học kỳ I lớp 12 số 01 năm học 2016_2017

• 904 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/11/2017

Đề kiểm tra trắc nghiệm chương I và II vật lý 11 năm học 2017_2018

• 2,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 08/11/2017

Ôn tập sóng cơ 2018

• 3,185 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 04/11/2017

Đề kiểm tra lớp 12 trường THPT Nguyễn Khuyến TP HCM -Lần 7

• 1,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 31/10/2017

Đề ôn thi THPT quốc gia số 01 năm 2018

• 663 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/10/2017

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 10 giữa học kỳ I năm học 2017-2018

• 2,299 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 23/10/2017

Đề thi giữa kỳ môn vật lý khối 12 năm học 2017-2018

• 1,457 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/10/2017

Đề thi giữa kỳ môn vật lý khối 11 năm học 2017-2018

• 2,100 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/10/2017

Đề kiểm tra định kỳ THPT Nguyễn Khuyến-Bình Dương đợt 3

• 643 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/10/2017

Hướng dẫn giải đề kiểm tra giữa kỳ I THPT Kim Sơn B năm học 2017_2018

• 1,182 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/10/2017

Hướng dẫn giải đề thi bán kì lớp 12

• 1,046 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/10/2017

Đề thi HSG môn Vật Lý TP Hà Nội 2017

• 3,457 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 17/09/2017

Đề thi HSG môn Vật Lý TP Hà Nội 2017 (trang 2)

• 790 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/09/2017

Đề thi HSG môn Vật Lý TP Hà Nội 2017 (trang 1)

• 698 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 16/09/2017

Lời giải câu 35 mã đề 204

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 07/07/2017

Giải nhanh câu 39 mã đề 203

• 1,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 04/07/2017

Lời giải ngắn gọn nhất câu 36 và 37 mã đề 201 thi THPT Quốc gia năm 2017

• 563 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 04/07/2017

Câu 32 mã đề 203 dùng Shift Solve siêu tốc ra kết quả

• 979 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/07/2017

Lời giải ngắn gọn nhất câu 40 mã đề 202 thi THPT Quốc gia năm 2017

• 1,178 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/07/2017

Giải ngắn gọn câu 32 và câu 39 mã đề 202

• 1,250 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/07/2017

Lời giải ngắn gọn nhất câu 36 và 37 mã đề 201 thi THPT Quốc gia năm 2017

• 863 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 02/07/2017

Gói câu hỏi về đích 2017

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/06/2017

Bài tập điện xoay chiều về hộp kín

• 506 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 26/05/2017

Bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều

• 1,387 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/05/2017

Đề + Đáp án thi học kỳ 2 Vật Lý lớp 10 ban Tự nhiên năm học 2016_2017

• 3,365 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/05/2017

Đề kiểm tra học kỳ II Vật lý 10, ban D năm học 2016_2017

• 1,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 07/05/2017

Đề + Đáp án thi học kỳ 2 Vật Lý lớp 11 năm học 2016_2017

• 2,084 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 05/05/2017

Đề kiểm tra học kỳ II Vật lý 10, ban D năm học 2016_2017

• 641 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Bài tập ôn thi học kì 2 về nguyên lí I NĐLH lớp 10

• 2,378 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/04/2017

Bài tập ôn thi học kì 2 về động năng và định lý động năng lớp 10

• 1,016 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/04/2017

Bài tập ôn thi học kì 2 về sự nở vì nhiệt của vật rắn lớp 10

• 2,774 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/04/2017

Bài tập ôn thi học kì 2 về sự truyền nhiệt lớp 10

• 1,317 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/04/2017

Bài tập ôn thi học kì 2 về hiện tượng căng bề mặt chất lỏng lớp 10

• 2,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 20/04/2017

Đề kiểm tra học kỳ 2 khối 12CB năm học 2016_2017 (3 chương IV, V,VI)

• 703 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/04/2017

Hệ thống câu hỏi vật lý 10 theo chương trình chuẩn

• 3,035 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/04/2017

Hệ thống câu hỏi vật lý 11 theo chương trình chuẩn

• 3,345 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 14/04/2017

Hệ thống câu hỏi vật lý 12 theo chương trình chuẩn

• 841 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2017

Hệ thống câu hỏi vật lý 10 theo chương trình chuẩn

• 959 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 14/04/2017

Đề+Đáp án Chuyên SPHN lần 3 năm 2017

• 1,126 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/04/2017

Đề+Đáp án THPT Phan Chu Trinh năm 2017

• 841 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/04/2017

Đề+Đáp án Chuyên Vinh lần 1 năm 2017

• 585 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/04/2017

Đề thi và đáp án thi giữa học ky 2 môn vật lý 11 năm học 2016-2017

• 2,018 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 17/03/2017

Đề thi và đáp án thi giữa học ky 2 môn vật lý 10 năm học 2016-2017

• 697 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 17/03/2017

Đề thi và đáp án chi tiết thi giữa học kỳ 2 môn Vật lý 12

• 1,631 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/03/2017