Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Bùi Xuân Dương

👤 Tác giả Bùi Xuân Dương tải lên 221 tài liệu

Tải miễn phí 221 tài liệu đóng góp bởi tác giả Bùi Xuân Dương.

Điểm 7 trong đề thi THPTQG

• 971 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/06/2022

Kiểm tra điện từ - HSG bảng B

• 770 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 06/04/2022

Cấu tạo hạt nhân

• 766 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Thuyết động học. Định luật Boyle

• 733 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Đề thi HSG Vật Lý sở HCM 2020 - 2021

• 1,468 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Bài giảng cơ bản: Các loại quang phổ

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/03/2022

Vật Lý 10: Trắc nghiệm các định luật bảo toàn

• 1,024 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 24/02/2022

Bài giảng cơ bản 6: Sóng âm

• 726 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/11/2021

Kiểm tra thường xuyên số 14

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/09/2021

Bài giảng số 3 - Hệ thức độc lập thời gian

• 791 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/06/2021

Đề kiểm tra thường xuyên lần 1

• 854 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/06/2021

Bài giảng số 1 - Đại cương dao động điều hòa

• 814 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/06/2021

Đề và đáp án chi tiết Minh họa 2021

• 1,416 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/04/2021

Tổng quan đề thi THPT Quốc Gia 2017 - 2020

• 1,007 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/03/2021

Mỗi tuần 2 chủ đề bài tập Anh - Việt

• 773 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 12/01/2021

Đề HKI sở Tây Ninh 2020 - 2021

• 1,012 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/01/2021

Mathtype bản bẻ khóa mới nhất

• 784 lượt tải về

• Chuyên mục: Phần mềm soạn bài giảng

• Ngày tải lên: 23/12/2020

Điện xoay chiều từ đề thi THPT QG 2009 - 2020

• 1,189 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 11/12/2020

Dòng điện trong chất điện phân

• 1,003 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 05/12/2020

Các mạch điện xoay chiều

• 1,062 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 24/11/2020

Giải toán về toàn mạch

• 506 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 04/11/2020

Đề kiểm tra học kì 1 - VL12

• 642 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/11/2020

Điện năng, công suất điện

• 896 lượt tải về

• Chuyên mục: Dòng điện không đổi - Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 27/10/2020

Tổng hợp hai dao động

• 985 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 10/11/2020

Con lắc lò xo treo thẳng đứng

• 575 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/10/2020

Kích thích và viết phương trình dao động

• 874 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/09/2020

Tương tác tĩnh điện

• 881 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 18/09/2020

Con lắc lò xo treo thẳng đứng

• 1,105 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/09/2020

Dao động của con lắc đơn

• 1,142 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/08/2020

Viết phương trình dao động

• 928 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/08/2020

Dao động điều hòa của con lắc lò xo

• 1,096 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/08/2020

Nâng cao - đường tròn đa trục

• 833 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 19/08/2020

Bài toán quãng đường trong dao động điều hòa

• 1,061 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/08/2020

Đại cương chuyển động cơ

• 999 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 16/08/2020

TN chuyển động thẳng đều

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề trắc nghiệm vật lý, đề kiểm tra, động học chất điểm

• Ngày tải lên: 11/08/2020

Phương pháp đường tròn trong bài toán thời gian

• 1,128 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/07/2020

Đại cương về dao động điều hòa

• 540 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/07/2020

Đề ôn tập điện từ (HSG)

• 932 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 17/05/2020

Đề thi Đề Nghị - Đồng Bằng Bắc Bộ

• 804 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 23/04/2020

Dao động cơ từ đề thi Quốc Gia 2009 - 2019

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/04/2020

Đề và Đáp án đề xuất HSG Đồng Nai

• 1,769 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 14/03/2020

Thi thử chuyên Trần Phú - Hải Phòng

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/03/2020

Thi thử Kim Liên - lần 1

• 781 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/02/2020

Lượng tử ánh sáng từ đề thi thpt Quốc gia

• 832 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 09/02/2020

Đề khảo sát chất lượng HKI - sở Nam Định

• 506 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/12/2019

Đề và đáp án chi tiết HKI Bình Thuận

• 816 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2019

Kiểm tra định kì lần 8

• 779 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/11/2019

Để kiểm tra 45 phút - Chuyên Lê Khiết

• 1,064 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/11/2019

Kiểm tra định kì Lần 7 - dao động và sóng

• 930 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/10/2019

Kiểm tra định kì lần 6 - dao động và sóng

• 987 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/09/2019

Kiểm tra định kì dao động cơ - lần 5

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/09/2019

Hệ quy chiếu phi quán tính và lực quán tính

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Động lực học chất điểm

• Ngày tải lên: 09/09/2019

Giải toán động lực học

• 976 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 31/08/2019

Kiểm tra định kì dao động cơ - lần 4

• 884 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/08/2019

Kiểm tra định kì dao động cơ - lần 3

• 942 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/08/2019

Đại cương về dao động cơ

• 865 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 22/07/2019

Con lắc chịu tác dụng thêm của ngoại lực

• 1,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 17/07/2019

Chuyên đề toán cho Vật Lý

• 1,485 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook toán cho vật lý

• Ngày tải lên: 06/07/2019

Chuyên đề đồ thị dao động cơ

• 636 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/07/2019

Phương pháp thế trong dao động cơ lắc đơn

• 942 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/06/2019

Tuyển sinh vào 10 chuyên Lý - Hải Dương

• 1,268 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 07/06/2019

Đề minh họa Vật Lý - 2019 có đáp án chi tiết

• 813 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/02/2019

Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa

• 925 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 15/01/2019

Vật Lý sở Nam Định - 2019

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2019

Đề và đáp án chi tiết sở Tây Ninh

• 632 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/12/2018

Đề và đáp án chi tiết sở Tây Ninh

• 907 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/12/2018

Đề và đáp án chi tiết Chu Văn An

• 537 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2018

4 đề ôn thi học kì 1 môn Vật Lý

• 588 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/12/2018

Đề minh họa 2019 và đáp án chi tiết

• 916 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/12/2018

Giản đồ vecto - điện xoay chiều

• 1,140 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 28/11/2018

Ba đề kiểm tra chương 1 - 2 - 3

• 1,172 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/10/2018

Giao thoa sóng cơ - các vấn đề về biên độ

• 580 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 27/09/2018

Khảo sát chất lượng dao động cơ + sóng

• 995 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 25/09/2018

Khảo sát chất lượng dao động cơ + sóng

• 747 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 23/09/2018

Chinh phục dao động cơ

• 1,150 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/09/2018

Sóng cơ và quá trình truyền sóng cơ

• 1,099 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Bốn đề khảo sát chất lượng chương I

• 636 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/09/2018

Đề rèn luyện chương 1 - có đáp án chi tiết

• 624 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 13/09/2018

Đồ thị tuần hoàn trong dao động điều hòa

• 973 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/09/2018

Chủ đề 4 - Tổng hợp dao động

• 1,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/06/2018

Đề và đáp án chi tiết sở Cần Thơ

• 1,092 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/06/2018

Đại cương về dao động điều hòa

• 939 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 14/06/2018

Đề theo ma trận minh họa 10 - 2018

• 826 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/06/2018

Đề thi thử theo ma trận minh họa 2018

• 915 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/05/2018

Đề theo ma trận minh họa 2018

• 1,014 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/05/2018

Đề minh họa theo ma trận 2018 - 23

• 815 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/05/2018

Đề minh họa theo ma trận 2018

• 1,087 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/05/2018

Đề và đáp án chi tiết Quảng Xương

• 529 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/03/2018

02 đề khai bút đầu năm 2018

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 23/02/2018

Chủ để Vật Lý 11: Điện tích - định luật Coulomb

• 1,175 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 04/02/2018

Sóng cơ hay - khó đầu năm 2018

• 2,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 28/01/2018

Bộ 5 đề thi thử có đáp án chi tiết

• 556 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/12/2017

Tuyển chọn hay khó dao động cơ

• 743 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 07/12/2017

3 đề thi thử từ các trường THPT

• 928 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/11/2017

Đề và đáp án chi tiết khảo sát Anh Sơn 1

• 936 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/10/2017

Kiểm tra định kì lần 2 - Nguyễn Khuyến - 2017 - 2018

• 1,155 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 20/09/2017

Câu hỏi và bài tập Dao động cơ 2009 - 2017

• 1,001 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/09/2017

Đề khảo sát chất lượng THPT Nguyễn Khuyến 2017 - 2018

• 524 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 08/09/2017

Chinh phục điểm 7 - 8 - 9 dao động cơ 2017

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/08/2017

Chinh Phục Đồ Thi - Dao Động Cơ

• 1,499 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 03/07/2017

Đề và đáp án chi tiết Vật Lý - 224

• 972 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 27/06/2017

Đề và đáp án chi tiết sở Quảng Ninh

• 1,118 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2017

Thi thử Quốc Học - Bình Định - 2017

• 941 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/04/2017

Thi thử Vật Lý chuyên Hưng Yên - 2017

• 1,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/03/2017

Đáp án chuyên KHTN lần 3 - 2017

• 573 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 22/03/2017

Thi thử chuyên Vĩnh Phúc Lần 3 - 2017

• 1,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/03/2017

Thi thử Vật Lý Yên Định - 2017

• 923 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/03/2017

Thi thử Vật Lý chuyên Vinh lần 1 - 2017

• 930 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/03/2017

Thi thử Vật Lý chuyên KHTN lần 3 - 2017

• 890 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 03/03/2017

Lý thuyết + bài tập cơ bản Sóng ánh sáng

• 1,409 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 25/02/2017

Thi thử Vật lý chuyên SPHN lần 1

• 739 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/02/2017

Thi thử Vật Lý Quốc Học 2017

• 742 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/02/2017

Đề và đáp án chi tiết Vật Lý HKI chuyên Long an

• 920 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/02/2017

Thi thử THPT Cẩm Lý

• 988 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/01/2017

Thi thử Chuyên Bắc Cạn 2017

• 1,037 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/01/2017

Đề thi Vật Lý Chuyên Long An - 2017

• 1,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2017

Đáp án chuyên Phan Bội Châu 2017

• 789 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/01/2017

Đáp án chi tiết học kì I THPT thực hành SP HCM

• 912 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/01/2017

Đề thi HKI Chuyên Bắc Giang 2017

• 957 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/01/2017

Đề thi HKI 2017 THPT Thực Hành ĐHSP HCM

• 805 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

• Ngày tải lên: 11/01/2017

Đáp án chi tiết HKI ĐH Vinh - 2017

• 1,002 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 06/01/2017

Đề thi Vật Lý HKI sở ĐaK LaK

• 962 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2017

Đề thi Vật Lý Học Kì I sở Tây Ninh

• 591 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 05/01/2017

Đáp án HKI chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2017

• 1,004 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/01/2017

Đáp án thi thi HKI chuyên Lê Hồng Phong 2016 - 2017

• 597 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 31/12/2016

Đề thi HK I chuyên Lê Hồng Phong 2016 - 2017

• 570 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/12/2016

Thi thử chuyên Lam Sơn Thanh Hóa lần 1

• 769 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/12/2016

Thi thử Vật Lý - THPT Yên Lạc

• 876 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 16/12/2016

Thi thử lần 1 trường Hoàng Lê Kha

• 878 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/12/2016

Thi thử lần 1 chuyên Vĩnh Phúc

• 1,049 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 13/12/2016

Đề thi thử số 2 THPT Hoằng Hóa 2

• 951 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/12/2016

Đề kiểm tra 3 chương đầu lớp 12

• 718 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/12/2016

Con lắc lò xo - Chiều dài lò xo

• 976 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Tuyển chọn Dao động cơ

• 1,112 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Thi thử chuyên Vĩnh Phúc lần 1

• 1,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Tuyển chọn điện xoay chiều 2009-2016

• 639 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/11/2016

Cực trị điện xoay chiều

• 777 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 03/10/2016

Phương pháp giản đồ vec-tơ

• 539 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 04/10/2016

Sóng dừng trên dây

• 1,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/09/2016

Số điểm cực đại, cực tiểu

• 1,088 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/09/2016

Đại cương về giao thoa sóng cơ

• 1,186 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/09/2016

Đại cương về sóng cơ

• 1,172 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/09/2016

Dao động tắt dần, duy trì và cưỡng bức

• 1,189 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Con lắc đơn thay đổi chu kì

• 969 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Đại cương dao động điều hòa-Con lắc đơn

• 1,146 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Con lắc lò xo, lực đàn hồi và lực hồi phục

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Thời gian và quãng đường trong dao động điều hòa

• 1,129 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Tổng hợp dao động

• 1,040 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Đại cương dao động điều hòa

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Tuyển chọn sóng cơ từ các trường chuyên 2016

• 941 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 19/09/2016

Sóng dừng

• 1,033 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 20/09/2016

Tuyển chọn dao động cơ từ các trường chuyên 2016

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 19/09/2016

Tuyển chọn Sóng cơ 2009-2016

• 508 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 17/09/2016

Tuyển chọn dao động cơ từ đề thi quốc gia 2009 - 2016

• 1,115 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/09/2016