Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Nguyễn Văn Dân - TX Kiến Tường - Long An

👤 Tác giả Nguyễn Văn Dân - TX Kiến Tường - Long An tải lên 204 tài liệu

Tải miễn phí 204 tài liệu đóng góp bởi tác giả Nguyễn Văn Dân - TX Kiến Tường - Long An.

58 câu trắc nghiệm có liên quan thực hành vật lý 12

• 3,861 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/04/2016

File word 264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng

• 5,434 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 18/10/2015

264 câu Sóng ánh sáng có đáp án và phân dạng

• 1,893 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 23/09/2015

Điểm 7 trở lên với 63 câu Sóng ánh sáng

• 1,247 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 17/06/2015

48 câu trắc nghiệm VL 12 có liên quan đến thực hành

• 4,188 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 09/04/2015

137 CÂU DAO ĐỘNG CƠ HỌC

• 808 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/04/2015

Phần 3 - 50 câu DĐXC - nâng cao thường gặp

• 2,077 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 28/03/2015

Ôn tập thi học kì 2 vật lí 11

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 26/03/2015

40 câu giao thoa một đơn sắc (Phần cơ bản)

• 533 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 15/12/2014

40 câu tán sắc 12 (Ban cơ bản) có đáp án

• 581 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 15/12/2014

600 câu lý thuyết (đã chỉnh sửa hoàn chỉnh)

• 3,819 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2014

40 bài tập tự luận có đáp số về biền dạng cơ - nhiệt của vat rắn

• 1,907 lượt tải về

• Chuyên mục: Nhiệt học

• Ngày tải lên: 27/03/2014

Thử 30 câu trắc nghiệm SAS - LTAS với 45 phút

• 727 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/03/2014

6 bộ Ma trận ra đề Vật Lý 12 CB cả năm của Thầy Dương Văn Đổng

• 9,575 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/11/2013

52 câu dạng lạ và hay về tổng hợp 2 DĐĐH

• 2,013 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 24/08/2013

100 câu CON LẮC ĐƠN

• 1,900 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2013

53 câu tổng hợp DĐĐH dạng lạ và hay

• 1,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2013

78 câu CLLX có ma sát (từ dễ đền khó)

• 936 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2013

33 câu hay về quãng đường dài nhất và ngắn nhất

• 1,788 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 25/07/2013

100 câu con lắc đơn hay và khá khó

• 3,965 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/07/2013

Giải nhanh 17 dạng toán về DĐXC trước giờ thi

• 2,527 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 26/06/2013

Đạt điểm 6,7 và 8 phần Phóng xạ & hạt nhân

• 1,607 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 12/06/2013

Đạt điểm 6,7 và 8 phần Lượng tử ánh sáng

• 1,882 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/06/2013

Đạt điểm 6,7 và 8 phần Sóng ánh sáng

• 1,902 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 12/06/2013

Đạt điểm 6,7 và 8 phần Sóng cơ

• 2,176 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 12/06/2013

Đạt điểm 6, 7 và 8 phần Dao động cơ học

• 1,547 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 12/06/2013

Bộ công thức hay cho ôn thi TS 2013

• 1,275 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 12/06/2013

600 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12- tuyển sinh 2013

• 1,751 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/06/2013

225 câu dao động điều hòa khó - có đáp án

• 12,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/05/2013

46 câu mới, khá khó về sóng cơ

• 3,601 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 02/05/2013

Phần 3 (phần cuối) về DĐXC

• 905 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 02/05/2013

Điện xoay chiều Phần 2

• 1,048 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 02/05/2013

Điện xoay chiều Phần 1

• 1,135 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 02/05/2013

52 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề sóng âm

• 1,223 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 01/05/2013

46 câu trắc nghiệm và 2 chủ đề về sóng dừng

• 1,863 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 01/05/2013

86 câu đại cương sóng cơ và 3 dạng

• 1,292 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 29/04/2013

141 câu và 6 chủ đề giao thoa sóng cơ

• 1,370 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 29/04/2013

225 câu và 5 chủ đề khó hơn về DĐĐH - có đáp án

• 3,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/04/2013

148 câu dao động điều hòa khó và hay

• 4,113 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/04/2013

Phần 9: 600 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý 12

• 1,908 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Phần 8: 30 câu Phóng xạ - Hạt nhân nâng cao

• 1,726 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Phần 7: 30 câu Lượng tử ánh sáng nâng cao

• 2,354 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Phần 6: 67 câu Sóng ánh sáng nâng cao

• 3,684 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Phần 4: 170 câu DĐXC nâng cao

• 1,267 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Phần 3: 74 câu sóng cơ - sóng âm

• 857 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Phần 2: 121 câu DĐĐH nâng cao

• 1,171 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Nâng cao Vật lý 12 - Phần 1 - Bộ công thức

• 1,668 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 02/01/2013

Bản mới - Bộ công thức 12

• 1,446 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 29/07/2012

101 bài tập tự luận CON LẮC ĐƠN có đáp số

• 6,644 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 21/07/2010