Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> LÊ TRUNG TIẾN

👤 Tác giả LÊ TRUNG TIẾN tải lên 32 tài liệu

Tải miễn phí 32 tài liệu đóng góp bởi tác giả LÊ TRUNG TIẾN.

Đáp án thi thử chuyên Hà Tĩnh lần 5-2016

• 1,588 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 10/04/2016

Đáp án thi thử lần 1-Nguyễn Huệ HN

• 1,803 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/04/2016

Đề thi HSG TP Đà Nẵng (tờ 2) - Lớp 9 năm 2016

• 949 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/03/2016

HSGTP Đà Nẵng- Lớp 9 năm 2016

• 843 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 27/02/2016

BỘ ĐỀ LUYỆN THI THPTQG 2016- ĐỀ 1

• 667 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/02/2016

Đề thi Tuyền Admin Club Yêu Vật Lý - Thầy LÊ TRUNG TIẾN

• 579 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/07/2015

Giải mấy câu khó trong đề Hà Tĩnh lần 3

• 1,697 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 01/07/2015

Giải câu 1 ĐHV lần cuối

• 613 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/06/2015

LQĐ ĐÀ NẴNG 2015 (TỜ 2)

• 601 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 13/06/2015

ĐỀ THI VÀO CHUYÊN LÝ LQĐ ĐÀ NẴNG 2015

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 13/06/2015

ĐÁP ÁN SPHN LẦN 6

• 1,074 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/06/2015

Sách 252 Nguyễn Anh Thi bản Word

• 2,582 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/05/2015

Giải câu ống sáo ĐHV lần 3

• 749 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/05/2015

Đáp án thi thử PBC lần 1-2015

• 652 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Dao động tắt dần của con lắc lò xo nằm ngang

• 547 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 18/05/2015

Câu 15 PBC bản đúng

• 1,604 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 13/05/2015

THI THỬ ĐH 2015 MỚI LẠ

• 2,042 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 04/05/2015

ĐÁP ÁN BỘ 20 ĐỀ TIENPHYSICS

• 793 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 02/05/2015

THI THỬ VÀO CHUYÊN LÝ LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG

• 1,792 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/04/2015

BỘ 10 ĐỀ LTĐH 2015 - tienphysics

• 2,211 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/04/2015

BỘ ĐỀ LTĐH 2015 - tienphysics

• 1,772 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 10/04/2015

Đề thi vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng

• 2,394 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 30/06/2014

Tản mạn vài câu vật lí ôn thi đại học

• 2,399 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/06/2014

Đề thi thử đại học

• 884 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 14/04/2014

Kiểm tra phần sóng ánh sáng 2014

• 1,226 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 06/04/2014

Đề thi thử đại học

• 860 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 05/03/2014

Kiểm tra dòng điện xoay chiều 2013

• 2,483 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 10/10/2013