Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Tăng Giáp

👤 Tác giả Tăng Giáp tải lên 58 tài liệu

Tải miễn phí 58 tài liệu đóng góp bởi tác giả Tăng Giáp.

[buổi 2] Dao động tắt dần

• 519 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2015

[buổi 1] Dao động tắt dần

• 1,144 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2015

Tổng hợp dao động [bản đầy đủ]

• 600 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/07/2015

[Buổi 1] Đại cương về con lắc đơn

• 535 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/07/2015

[Buổi 1] Đại cương về con lắc lò xo

• 1,159 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/07/2015

[Buổi 2] Đại cương về dao động điều hòa

• 1,059 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 16/07/2015

Đề thi thử khối chuyên Vinh lần 3 - 2015

• 1,298 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 18/05/2015

25 đề thi hay và khó năm 2015

• 1,967 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/04/2015

40 đề thi thử tốt nghiệp vật lí THPT

• 17,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 02/06/2014

25 đề thi thử vật lí hay và khó

• 19,592 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 12/01/2014

Đề thi thử lần 1 chuyên KHTN Hà Nội

• 2,417 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 24/11/2013

Phân loại đề thi BGD&ĐT (môn Hóa)

• 1,939 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Hóa, Thi thử THPT Quốc gia môn Hóa

• Ngày tải lên: 22/11/2013

80 bài sóng cơ: Hay - khó - lạ

• 11,290 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 08/11/2013

250 bài dao động cơ hay và khó

• 9,509 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/09/2013

Chủ đề: cường độ âm và mức cường độ âm

• 1,955 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 26/09/2013

Lời giải chi tiết môn toán ĐH 2013 khối A và A1

• 1,212 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 04/07/2013

Đề thi đại học môn toán khối A 2013

• 501 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 04/07/2013

Thi thử toán sư phạm lần 5 (2013)

• 1,410 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 13/05/2013

Một dạng thuộc chuyên đề vật lí hạt nhân

• 1,731 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 28/03/2013

Ôn nhanh lí thuyết 12 (525 câu)

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/01/2014

Luyện thi đại học: Bài tập + lí thuyết (full)

• 2,670 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 18/12/2012

Bài tập tập tán sắc ánh sáng hay và khó

• 6,563 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 15/12/2012

Lời giải chi tiết phần sóng ánh sáng

• 3,082 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/12/2012

Tán sắc ánh sáng

• 889 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/12/2012

Điện Từ (LTĐH)

• 978 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 13/12/2012

Công suất dòng điện xoay chiều

• 1,470 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/12/2012

Một số bài vật lí 12 hay và khó

• 1,929 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 05/09/2012

Một số bài điện một chiều hay

• 5,195 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 14/08/2012

50 câu dao động tắt dần

• 1,494 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 27/07/2012