Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> NGUYỄN PHÚC LẬP

👤 Tác giả NGUYỄN PHÚC LẬP tải lên 12 tài liệu

Tải miễn phí 12 tài liệu đóng góp bởi tác giả NGUYỄN PHÚC LẬP.

Kiểm tra 15 phút (đề+đáp) án Từ trường

• 881 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 12/01/2019

Báo cáo thực hành lý 10

• 1,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 07/10/2018

Ma trận Lí 10 HKII

• 1,349 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 24/04/2018

Kiểm tra 1 tiết (đáp án) chương động học chất điểm

• 1,487 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 18/10/2016

36 CÂU TN CHƯƠNG II CÓ ĐA +4 MỨC ĐỘ

• 2,439 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 10/10/2016

40 CÂU TN CHƯƠNG III CÓ ĐA+4 MỨC ĐỘ

• 3,435 lượt tải về

• Chuyên mục: Tĩnh học vật rắn

• Ngày tải lên: 10/10/2016

GIAO THOA SÓNG CƠ (CB)

• 935 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 07/10/2016

Kiểm tra 1 tiết lớp 10 có đáp án

• 5,584 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/09/2015

Kiểm tra chất lượng vật lý lớp 10 có đáp án

• 1,970 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 18/09/2015

Bài kiểm tra vật lý lớp 12 chương I+II (chuẩn)

• 2,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/09/2015