Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Tung

👤 Tác giả Tung tải lên 17 tài liệu

Tải miễn phí 17 tài liệu đóng góp bởi tác giả Tung.

Giáo án Vật lí 11CB

• 1,040 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/09/2011

Giáo án Vật lí 10CB

• 1,241 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 15/09/2011

900 câu trắc nghiệm vật lí 12

• 723 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 15/09/2011

999 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ 12 tập 2

• 713 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2011

999 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ 12 tập 1

• 950 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2011

Trắc nghiệm Vật lí hạt nhân

• 858 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 09/09/2011

Bài tập lượng tử ánh sáng

• 1,133 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 09/09/2011

Dao động và sóng điện từ

• 1,893 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 09/09/2011

595 BT SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ

• 2,431 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 09/09/2011

Giáo án tự chọn Hóa học 12

• 3,309 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học

• Ngày tải lên: 08/09/2011

Giáo án 12CB

• 659 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 08/09/2011

Đề ôn sóng ánh sáng

• 736 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Chương 5 - Dòng điện xoay chiều

• 1,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Trắc nghiệm sóng cơ, sóng âm

• 944 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 06/09/2011

Chương 1 - Bài tập - Dao động điều hòa

• 1,220 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 06/09/2011