Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> minhducbtt

👤 Tác giả minhducbtt tải lên 79 tài liệu

Tải miễn phí 79 tài liệu đóng góp bởi tác giả minhducbtt.

Chuyên đề bài tập vật lí 11

• 1,469 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 27/10/2019

ÔN THI THPT QG HKI VẬT LÍ 12

• 997 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/05/2019

ĐIỆN XOAY CHIỀU THEO CHUYÊN ĐỀ

• 5,731 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 16/09/2017

TRẮC NGHIỆM 10 CHIA THEO 4 MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT

• 6,943 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 20/10/2016

ÔN TẬP VẬT LÍ 11 HỌC KÌ II

• 2,089 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/10/2016

ÔN TẬP VẬT LÍ 11 HỌC KÌ I

• 2,240 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 20/10/2016

Lí thuyết điện xoay chiều

• 696 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/05/2016

Lí thuyết hạt nhân nguyên tử

• 583 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/05/2016

Lí thuyết lượng tử ánh sáng

• 1,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/05/2016

Lí thuyết sóng ánh sáng

• 1,184 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 13/05/2016

Lượng tử ánh sáng khó có lời giải

• 2,638 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 06/04/2016

Ôn tập học kì 2 vật lí khối 12

• 1,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 06/04/2016

Lí thuyết trắc nghiệm Sóng cơ (có đáp án)

• 2,325 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 20/03/2016

Lí thuyết trắc nghiệm Dao động cơ (có đáp án)

• 1,246 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 20/03/2016

Chuyên đề hạt nhân phân dạng đầy đủ

• 5,164 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 20/03/2016

Toàn tập Vật lí 10 học kì 2 (có đáp án)

• 7,476 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 20/03/2016

Sóng cơ học soạn theo chuyên đề

• 1,239 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 31/07/2015

Hạt nhân soạn theo chuyên đề

• 1,820 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 31/07/2015

Giáo án Công nghệ 11

• 1,378 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Phân phối chương trình Vật lí 12NC

• 623 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 17/08/2014

Chuyên đề Lượng tử ánh sáng

• 1,754 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 06/08/2014

Giáo án Công nghệ 11

• 1,005 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/08/2014

Trắc nghiệm Công nghệ 12

• 1,195 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/08/2014

200 câu trắc nghiệm Công nghệ 12

• 1,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 06/08/2014

Điện xoay chiều phân theo chủ đề

• 2,643 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 06/08/2014

Tóm tắt lí thuyết vật lí 12

• 5,714 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 06/08/2014

Điện xoay chiều theo chuyên đề tập 2

• 2,490 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/08/2014

Điện xoay chiều theo chuyên đề tập 1

• 2,911 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 07/08/2014

Dao động cơ - hay và khó

• 1,645 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/07/2014

Lượng tử ánh sáng - hay và khó

• 5,575 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 29/07/2014

Trắc nghiệm tổng hợp Dao động cơ

• 1,561 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 29/07/2014

Giáo án bám sát 11 học kì 2

• 2,217 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 05/07/2014

Giáo án bám sát 11 học kì 1

• 1,495 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 05/07/2014

Đề cương, ma trận, đề thi, đáp áp thi học kì 1 Công nghệ 11

• 1,540 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 03/12/2013

Ôn tập dòng điện không đổi

• 1,375 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 11

• Ngày tải lên: 27/11/2013

Ôn tập điện xoay chiều, mạch dao động LC

• 1,233 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/11/2012

Sóng cơ 12 dành cho học sinh trung bình

• 1,514 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 29/08/2012

Chuyên đề mạch dao động LC

• 3,302 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 09/08/2012

Chuyên đề bài tập dao động và con lắc

• 1,696 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/08/2012

Giáo án bám sát Vật lí 11

• 3,216 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 11 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 09/08/2012

Một số bài sóng cơ 12

• 1,154 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 22/03/2012

Bài tập năng lượng liên kết hạt nhân

• 1,829 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 17/03/2012

Kiểm tra lần 2 học kì 2 VL12CB

• 709 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/03/2012

Ôn mạch dao động

• 641 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 17/03/2012

Đề ôn tập Tính chất sóng ánh sáng

• 1,110 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/01/2012

Đề ôn sóng đện từ

• 986 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 11/01/2012

Đề ôn chương 1, 2 VL 12

• 1,169 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/12/2011

Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 Học kì 1 VL12

• 1,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/12/2011

Giao thoa ánh sáng - Bài toán khoảng cách

• 1,432 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/12/2011

Giao thoa ánh sáng - Dễ

• 666 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 13/12/2011

Mạch dao động LC 3

• 1,163 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 12/11/2011

Mạch dao động LC 2

• 682 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 12/11/2011

Mạch dao động LC1

• 900 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ

• Ngày tải lên: 12/11/2011

Ôn tập VL11 - Mắt và dụng cụ quang

• 1,455 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 19/09/2011

Lượng tử ánh sáng 2

• 861 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/09/2011

Lượng tử ánh sáng 1

• 873 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 14/09/2011

Bài tập thuyết tương đối hẹp

• 2,245 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Từ vi mô đến vĩ mô

• Ngày tải lên: 09/09/2011

Ôn tập VL11 - Mắt và các dụng cụ quang

• 956 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 07/09/2011

Ôn tập VL11 - Điện tích, điện trường

• 1,057 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 07/09/2011

Máy biến áp

• 888 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 22/08/2011

Đề khảo sát đầu vào lớp 11 (lên 12) - THPT Hàn Thuyên

• 1,031 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 22/08/2011

Lí thuyết và bài tập Thấu kính

• 2,836 lượt tải về

• Chuyên mục: Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 15/08/2011

Công của lực điện, hiệu điện thê 11NC

• 1,260 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 02/08/2011

Trắc nghiệm chương 1 VL11NC (có hướng dẫn giải)

• 1,804 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 02/08/2011

Bài tập công của lực điện và hiệu điện thế

• 3,166 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Tĩnh điện học

• Ngày tải lên: 02/08/2011