Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> nguyễn văn trung

👤 Tác giả nguyễn văn trung tải lên 41 tài liệu

Tải miễn phí 41 tài liệu đóng góp bởi tác giả nguyễn văn trung.

Cơ học ôn thi HSG 9

• 1,234 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 04/02/2014

Ôn HSG Phần quang học THCS

• 2,619 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra, đề trắc nghiệm Vật lí lớp 9

• Ngày tải lên: 27/12/2012

BT Hay về điện xoay chiều và lời giải

• 4,464 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 31/07/2012

PP Tọa độ để giải hình học phẳng

• 1,226 lượt tải về

• Chuyên mục: Toán học

• Ngày tải lên: 09/07/2012

Các bài toán hay về dao động cơ học

• 4,755 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 09/07/2012

MỘT SỐ BÀI ÔN THI ĐẠI HỌC

• 1,961 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 03/07/2012

Bài toán sóng cơ nâng cao

• 4,335 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 21/06/2012

Bài toán điện ôn thi vào lớp 10 chuyên

• 1,656 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 29/05/2012

Bài toán sóng cơ nâng cao

• 1,422 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 29/05/2012

BÀI TOÁN NHIỆT ÔN THI VÀO LỚP CHUYÊN LÝ

• 3,117 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề tuyển sinh vào lớp 10

• Ngày tải lên: 29/05/2012

BT ÔN THI HỌC SINH GIỎI

• 3,755 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 07/05/2012

MỘT SỐ BÀI ÔN THI ĐẠI HỌC

• 842 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/05/2012

Bài tập Hiệu ứng Doppler

• 2,375 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 02/03/2012

Bồi Dưỡng HSG VL 12

• 5,777 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 28/02/2012

Bài tập Nhiệt học nâng cao

• 5,665 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí lớp 10

• Ngày tải lên: 16/02/2012

BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VẬT LÝ 10

• 7,399 lượt tải về

• Chuyên mục: Các định luật bảo toàn - Cơ học chất lưu

• Ngày tải lên: 15/02/2012

Quantum theory of many-particle systems (Alexander L. Fetter, John Dirk Walecka)

• 1,062 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 11/02/2012

Many-body quantum theory in condensed matter physics (Henrik Bruus and Karsten Flensberg)

• 1,085 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebooks Vật lý lượng tử

• Ngày tải lên: 11/02/2012

CHUYÊN ÐỀ SÓNG ÁNH SÁNG

• 1,495 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 09/01/2012

Thiên cầu (Tiếng Anh)

• 1,038 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Lý thuyết kaluza- klein và các chiều thêm của không gian

• 1,123 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Cơ học thiên thể (Tiếng Anh)

• 1,060 lượt tải về

• Chuyên mục: Thiên văn học, Vũ trụ học

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Cơ sở cơ học giải tích

• 1,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Các bài báo tiếng Việt

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Chuyên đề vật lý hạt nhân (Nguyễn Văn Trung)

• 1,404 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 07/01/2012

Bài tập ôn thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế

• 2,963 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/12/2011

TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - ELECTROMAGNETIC FIELD THEORY

• 719 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 04/12/2011

Lý thuyết hệ nhiều hạt

• 1,256 lượt tải về

• Chuyên mục: Vật lý lý thuyết

• Ngày tải lên: 02/12/2011

Tìm hiểu sâu về vật lý sơ cấp (Nguyễn Văn Trung)

• 1,647 lượt tải về

• Chuyên mục: Ebook Vật lý căn bản

• Ngày tải lên: 01/12/2011

MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12

• 1,480 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 26/11/2011

Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi (Nguyễn Văn Trung)

• 2,752 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 17/11/2011

Bài tập vật lý đại cương (dùng cho học sinh giỏi)

• 2,104 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 11/11/2011

Đồ thị trong dao động điều hòa

• 3,403 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 11/11/2011

Ôn HSG Phần nhiệt học

• 3,810 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 11/11/2011

Ôn học sinh giỏi phần Cơ học

• 2,571 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 07/11/2011

Ôn HSG: Điện đại cương

• 1,600 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường

• Ngày tải lên: 01/11/2011