ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019)

Phan Thanh Trà

604 Lượt tải

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019).

 

Để download tài liệu ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019) các bạn click vào nút download bên trên.

@trieuphu0505

Vết đen mặt trời to nhất trong kỳ quan sát.

♬ Sunset - Tobias Bergson


📁 Chuyên mục: Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng

📅 Ngày tải lên: 18/07/2019

📥 Tên file: -thi-kEt-thUc-hOc-phn-thiEn-vAn-DAi-cUOng-hk1-2018-2019.thuvienvatly.com.78665.50591.pdf (230.8 KB)

🔑 Chủ đề: de thi


► Like TVVL trên Facebook nhé!
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THIÊN VĂN ĐẠI CƯƠNG HK1 (2018-2019)

GỢI Ý THEO de thi

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng