Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT

Taluma

5,141 Lượt tải

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT.

Ngày 12/12/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chính thức Thông tư 58: Quy chế, đánh giá xếp loại học sinh trung hoc cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để download tài liệu Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT các bạn click vào nút download bên trên.


📁 Chuyên mục: Tài liệu khác

📅 Ngày tải lên: 16/12/2011

📥 Tên file: Thong-tu-58-2011.14739.rar (484.2 KB)

🔑 Chủ đề: thong tu 58 quy che danh gia xep loai hoc sinh thpt


► Like TVVL trên Facebook nhé!
Xem thêm các tài liệu về thong tu 58 quy che danh gia xep loai hoc sinh thpt

XEM THÊM

GỢI Ý THEO thong tu 58 quy che danh gia xep loai hoc sinh thpt

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG CHUYÊN MỤC Tài liệu khác