Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> tran quang thanh

👤 Tác giả tran quang thanh tải lên 19 tài liệu

Tải miễn phí 19 tài liệu đóng góp bởi tác giả tran quang thanh.

Chuyên đề đồ thị

• 1,815 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/04/2019

CHUYÊN ĐỀ KHOẢNG CÁCH TRONG GIAO THOA SÓNG

• 1,039 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 23/09/2018

Phương pháp giải bài tập sóng dừng, sóng cơ

• 13,047 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 24/05/2011

Bài tập giao thoa sóng cơ - Trần Quang Thanh, ĐH Vinh

• 4,694 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 25/09/2010

Dùng vòng tròn LG giải bài tập dao động điều hoà

• 1,946 lượt tải về

• Chuyên mục: Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý

• Ngày tải lên: 30/11/2009

THI THỬ CƠ HỌC VẬT RẮN( QUANG THANH-K15-CH-LÝ-ĐH VINH)

• 3,058 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 12/09/2008

113 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ HAY (tran quang thanh)

• 3,862 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 12/09/2008

Bài tập trắc nghiệm Cơ Học Vật Rắn 12- Quang Thanh -CH VINH

• 5,442 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn

• Ngày tải lên: 01/07/2009