Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> nghethuat86

👤 Tác giả nghethuat86 tải lên 14 tài liệu

Tải miễn phí 14 tài liệu đóng góp bởi tác giả nghethuat86.

Giáo án Vật lý 12 CB

• 1,218 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 12 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 23/03/2010

Bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng

• 3,388 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng

• Ngày tải lên: 31/01/2010

Kiểm tra học kì 1 Vật lí 12

• 669 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 16/12/2009

Bài tập tự Vật lí 11 NC

• 1,288 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 11

• Ngày tải lên: 16/12/2009

Bài tập Chương 1 và 2 VL12

• 1,108 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/12/2009

Kiểm tra Học kì 1 VL 12 NC

• 704 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/12/2009

Đề thi Olympic quốc tế iPho 2006 (có đáp án)

• 1,489 lượt tải về

• Chuyên mục: Olympic Vật lý Quốc tế

• Ngày tải lên: 01/12/2009

163 câu trắc nghiệm Lí 12

• 730 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2009

Đề ôn thi TN

• 785 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Chuyên đề ôn thi VL12

• 958 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Đề ôn thi TN - THPT Võ Thị Sáu, An Giang

• 854 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Giáo án lớp 10 CB (Bộ 2)

• 963 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/11/2009

Giáo án lớp 10 CB (Bộ 1)

• 1,066 lượt tải về

• Chuyên mục: Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản và nâng cao

• Ngày tải lên: 12/11/2009