Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> tran van dat

👤 Tác giả tran van dat tải lên 4 tài liệu

Tải miễn phí 4 tài liệu đóng góp bởi tác giả tran van dat.

Đề thi thử THPT quốc gia

• 639 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 07/06/2016

Phân loại và trắc nghiệm sóng cơ

• 1,643 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 14/10/2012

Tự luận Giao thoa sóng cơ

• 1,736 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 14/10/2012