Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> linhvc

👤 Tác giả linhvc tải lên 61 tài liệu

Tải miễn phí 61 tài liệu đóng góp bởi tác giả linhvc.

Tóm tắt công thức VL12 - LTĐH

• 1,402 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12

• Ngày tải lên: 02/05/2015

Đề thi thử online lần 4 - Diễn đàn TVVL

• 2,019 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/04/2014

SÓNG CƠ - Đề luyện tập tổng hợp, nâng cao

• 2,124 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm

• Ngày tải lên: 30/03/2014

Kiểm tra chất lượng lần 3 - 2014

• 722 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 08/01/2014

Thi thử định kì - lần 2 năm 2013 - 2014

• 836 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/10/2013

Đề thi chọn HSG 12 - Hà Nội năm 2013 - 2014

• 3,973 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 05/10/2013

Bài toán năng lượng trong dao động điều hòa của CLLX

• 1,241 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/08/2013

Bài toán kích thích dao động trong CLLX

• 1,141 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 28/08/2013

Kiểm tra chất lượng - lần 1 (2013-2014) VL12

• 1,275 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/08/2013

Giải chi tiết đề thi ĐH 2013 - Môn Lí

• 20,518 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý

• Ngày tải lên: 06/07/2013

Câu giao thoa sóng cơ (góc cực đại)

• 1,041 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/07/2013

Bài toán hộp đen trong đề 2013

• 1,148 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 05/07/2013

Đề thi thử ĐH - CĐ năm 2012

• 1,176 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/01/2012

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 - theo từng chuyên đề

• 2,518 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 05/10/2011

Các dạng bài phần đại cương về dao động điều hòa

• 2,327 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ

• Ngày tải lên: 01/05/2011