Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> ĐOÀN VĂN DOANH

👤 Tác giả ĐOÀN VĂN DOANH tải lên 88 tài liệu

Tải miễn phí 88 tài liệu đóng góp bởi tác giả ĐOÀN VĂN DOANH.

ĐỀ KHẢO SÁT HKII - VẬT LÝ 12 - SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH - NGÀY 19/04/2021

• 1,950 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/04/2021

ĐỀ KHẢO SÁT HKII - VẬT LÝ 12 - SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH _ NGÀY 19/04/2021

• 1,583 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 26/04/2021

Đề thi Học kỳ II - Khối 11 - THPT Nam Trực - Nam Định - 2019-2020

• 1,426 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 27/06/2020

Đề thi Học kỳ II - Khối 10 - THPT Nam Trực - Nam Định - 2019-2020

• 1,036 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/06/2020

Phần mềm MathType7.4.4.516 - Tích hợp sẵn Key - Dùng vĩnh viễn

• 743 lượt tải về

• Chuyên mục: Tiến ích cho máy tính cá nhân

• Ngày tải lên: 28/04/2020

Đề Vật Lý Học kỳ I - Sở GD&ĐT Nam Định_năm học 2019-2020 (có đáp án)

• 1,628 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 21/12/2019

Thư giãn sau tiết dạy. Tranh trong Tranh

• 1,618 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 30/04/2019

ĐỀ THI HK II KHỐI 10 - ĐỀ SỞ GD NAM ĐỊNH (CÓ HD CHẤM)

• 1,921 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 27/04/2019

ĐỀ HK II SGD - ĐT NAM ĐỊNH NĂM 2018 - 2019

• 1,835 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 11/04/2019

Đề thi và đáp án học kỳ II SGD Đồng tháp 2018 - 2019

• 1,527 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/04/2019

BỘ ĐỀ THI ĐH - CĐ - TNPT CỦA BGD-ĐT CÁC NĂM

• 869 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/01/2019

ĐỀ KHẢO SÁT HK I SGD NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2018 - 2019 ( CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)

• 1,273 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 29/12/2018

ĐỀ KHẢO SÁT HK I SGD NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2018 - 2019 ( CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO)

• 1,764 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 27/12/2018

TỔNG THỂ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

• 2,319 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 15/11/2018

PHÂN LOẠI THEO CHƯƠNG 4 NHÓM ĐỀ THPT QG 2018

• 7,257 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/07/2018

ĐỀ THI HỌC KỲ II- SGD TỈNH NAM ĐỊNH 2017- 2018

• 2,363 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 14/04/2018

ĐỀ 50 CÂU CÓ ĐÁP ÁN- SỐ 5

• 1,730 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/01/2018

ĐỀ 50 CÂU CÓ ĐÁP ÁN- SỐ 4

• 1,597 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/01/2018

ĐỀ 50 CÂU CÓ ĐÁP ÁN- SỐ 3

• 1,586 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/01/2018

ĐỀ 50 CÂU CÓ ĐÁP ÁN- SỐ 2

• 1,567 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/01/2018

ĐỀ 50 CÂU CÓ ĐÁP ÁN- SỐ 1

• 1,713 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/01/2018

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN HKI- SGD NAM ĐỊNH

• 1,348 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 19/12/2017

ĐỀ+ ĐÁP ÁN HSG TỈNH VĨNH PHÚC 2017 - 2018

• 5,909 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố

• Ngày tải lên: 12/12/2017

Thảo luận câu 15 mã 204 đề thi THPT QG

• 1,552 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 28/06/2017

THI THPT QG LẦN 3- NAM TRỰC- NAM ĐỊNH

• 1,411 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 01/06/2017

THI THPT QG LẦN 3- NAM TRỰC- NAM ĐỊNH

• 1,739 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 29/05/2017

ĐÁP ÁN CHO TÀI LIỆU http://thuvienvatly.com/download/46003

• 1,557 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/05/2017

BỘ TÀI LIỆU VẬT LÝ THPT (ĐẦY ĐỦ 3 KHỐI)

• 3,435 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 10

• Ngày tải lên: 15/04/2017

File Word đề thi thử THPTQG lần 2 năm 2017

• 1,625 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 21/01/2017

Thi 4 đợt khối 12 trường THPT Nam Trực- Nam Định

• 731 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 30/11/2016

Đề thi 8 tuần và học kỳ cả năm học lớp 11 (4 đợt thi)

• 2,254 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Đề thi 8 tuần và học kỳ cả năm học lớp 10

• 1,626 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 26/11/2016

Phân loại theo chương đề thpt QG 2016

• 2,989 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 04/07/2016

THPT QG LẦN 3- THPT NAM TRỰC- NAM ĐINH

• 1,527 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia

• Ngày tải lên: 09/06/2016

THI HỌC KỲ II KHỐI 11

• 1,121 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 10/05/2015

THI THPT QG LẦN 1- NAM TRỰC- NAM ĐỊNH

• 1,818 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 11/04/2015

Gói tài liệu luyện thi đại học 10 chương

• 1,676 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 24/08/2012

Ôn tập Từ vi mô đến vĩ mô

• 2,686 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiềm tra chương Từ vi mô đến vĩ mô

• Ngày tải lên: 11/05/2009