Logo Thư Viện Vật Lý
Banner Thư Viện Vật Lý
> Phạm thị Phượng

👤 Tác giả Phạm thị Phượng tải lên 38 tài liệu

Tải miễn phí 38 tài liệu đóng góp bởi tác giả Phạm thị Phượng.

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT -CHƯƠNG DĐ CƠ+SONG CƠ -12NC-CO ĐAP ÁN KÈM

• 1,186 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 13/10/2010

Kiểm tra 1 tiết VL11 NC chương Từ trường

• 2,585 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 11

• Ngày tải lên: 07/02/2010

Bộ đề kiểm tra 1 tiết VL12 NC - Sóng ánh sáng

• 1,820 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 07/02/2010

THẤU KÍNH MỎNG -11NC

• 2,391 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Mắt và dụng cụ quang

• Ngày tải lên: 14/01/2010

Bài 40. Dòng điện Fu-cô

• 1,658 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Cảm ứng điện từ

• Ngày tải lên: 29/12/2009

Đề ôn thi học kì 1 - VL 12

• 1,560 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2009

ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KÌ 1 - VL12

• 1,114 lượt tải về

• Chuyên mục: Thư viện ôn tập kiến thức vật lý 12

• Ngày tải lên: 17/12/2009

Động cơ không đồng bộ ba pha

• 7,801 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 15/12/2009

DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

• 1,693 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện trong các môi trường

• Ngày tải lên: 13/12/2009

Một số hình động trong Chương tĩnh điện

• 868 lượt tải về

• Chuyên mục: Tài liệu khác

• Ngày tải lên: 01/10/2009

Máy biến áp. Truyền tải điện năng

• 3,956 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện xoay chiều

• Ngày tải lên: 13/08/2009

Đề ôn thi tốt nghiệp (Phạm thị Phượng)

• 1,356 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 18/05/2009

Đề thi thử TN theo "Hướng dẫn ôn thi" của Bộ

• 1,366 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề thi thử THPT Quốc Gia, tốt nghiệp THPT

• Ngày tải lên: 18/05/2009

Thuyết Big Bang (Phạm thị Phượng)

• 1,229 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Từ vi mô đến vĩ mô

• Ngày tải lên: 30/03/2009

BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN (12NC)

• 4,243 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 11/04/2009

Sự phóng xạ 12 NC (Phạm thị Phượng)

• 2,508 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân

• Ngày tải lên: 10/04/2009

Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ vạch của hydro (12NC)

• 3,517 lượt tải về

• Chuyên mục: Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng

• Ngày tải lên: 17/02/2009

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 08-09

• 757 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/12/2008

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 08-09

• 755 lượt tải về

• Chuyên mục: Đề kiểm tra vật lý 10

• Ngày tải lên: 29/12/2008